Koefods Skole: Stop skåltalerne og tag et kig ind i det frivillige arbejdes maskinrum

DEBAT: Udbud og kommercialisering på ulige vilkår, kommunalisering af organisationerne, dokumentationskrav, digitalisering af medier, er bare nogle af de udfordringer, man har i maskinrummet i en frivillig organisation, skriver Robert Olsen. 

Af Robert Olsen
Forstander for Kofoeds Skole og formand for Københavns Kommunes Frivilligråd og Frivilligcenter Amager

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om vi – som formuleret af ISOBRO - lever i en civilsamfunds guldæra. Jeg er enig i, at der tales og skrives mere om civilsamfund og det frivillige arbejde, end der har været gjort i mange år.

Jeg er så arbejdsmarkedsgammel, at jeg stadig husker, hvordan borgmestre og socialchefer engang formulerede et klart mål om, at det frivillige og selvejende område skulle kommunaliseres. Så jo, vi er et nyt sted nu.

I dag diskuterer vi samskabelse, der skabes frivilligråd i kommunerne, og der er en dialog og respekt omkring frivillighed, som måske ikke har været der i mange år.

Men midt i skåltalerne og hypen, er det måske vigtigt at se på nogle af de udfordringer, som opstår, når man befinder sig i det frivillige arbejdes maskinrum – og som ikke bliver nævnt ved festlige lejligheder.

Jeg vil i det følgende nævne nogle af de udfordringer, som jeg har stødt på og har arbejdet med i de senere år, som leder af forskellige sociale tilbud og organisationer. 

Ens vilkår
Over de senere år har mange beskæftigelses- og sociale tilbud skulle i udbud. Det udfordrer, ikke kun fordi det kræver en masse skriftligt arbejde, men værre er, at man ofte skal konkurrere på ulige vilkår.

Hvis man er en selvejende institution (der som ofte er funderet i en frivillig organisation), skal man have en driftsaftale eller overenskomst. Det betyder, at man skal følge overenskomster på det kommunale eller det statslige område.

Det vil i praksis betyde, at hvis for eksempel et udbud på beskæftigelsesområdet ændrer sig, og man skal opsige ansatte, så vil det betyde længere opsigelser end for eksempel private aktører, som ikke ansætter på overenskomstmæssige vilkår, men laver aftaler med enkeltmandsfirmaer bestående af medarbejdere, der bliver ansat fra sag til sag.

Det giver ulige konkurrencevilkår.

Jeg har – som sådan - ikke noget mod private aktører, så længe vilkårene er ens. Og så alligevel, så har jeg det svært ved, at private firmaer kan byde ind på social- og beskæftigelsesområdet med det formål at tjene penge.

Der er eksempler på, at direktører, som også ejer firmaerne, som først, uden aftale, fastsætter sin egen løn for derefter at udbetale overskud til sig selv. Det vil - lige meget hvad man siger – skabe en forskydning/modsætning i målet for arbejdet – nemlig at tjene borgeren eller tjene penge. Dét er en udfordring.

Dygtige medarbejdere skifter til det private
Udbud af de sociale og beskæftigelsesfaglige aftaler giver flere problemer for de ”gamle organisationer”. At formulere et udbudsmateriale kræver mange ressourcer og kan fylde op mod 100 sider.

Og så skal der laves mindst lige så meget papirarbejde, hvis man som organisation skal byde på udbuddet. Dertil kommer, at det kræver medarbejdere med kvalifikationer (ofte akademiske) til at beskrive mål og udvikle og implementere et udbud.

Det er en udfordring, da fagligt dygtige medarbejdere ofte lokkes af højere løn, end en NGO eller en kommune kan tilbyde. Jeg har selv to gode lederkollegaer fra NGO-verden, som er blevet rekrutteret til det private område. Det er en udfordring.

Samtidig kan man diskutere, om udbuddene metodemæssigt og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de grundholdninger, som organisationen har - eller om man i virkeligheden ikke bare overtager kommunale metoder, sprog og indhold.

Fra selvejende institution til kommunalt udbud
En anden form for samarbejde er driftsoverenskomsten. Driftsoverenskomsten er ofte bestemmende for samarbejdet mellem den selvejende institution og kommunen. Jeg har været med til at forhandle mange driftsoverenskomster, både som leder og konsulent for andre organisationer – her skal det indskydes, at man altid forhandler med embedsmændene – ikke politikkerne.

Siden den første gang jeg forhandlede en driftsoverenskomst, er der over årene sneget sig en øget kommunalisering ind i driftsoverenskomster. Det kan være i økonomistyringen, det kan være et kommunalt ønske om at have samme metoder alle steder, det kan være godkendelsesprocedurer ved ansættelser, eller det kan være øgede dokumentationskrav.

Ved denne kommunalisering er der en øget risiko for, at den selvejende institution fuldstændig kommer til at ligne det kommunale tilbud. At der ingen reel forskel vil være.

Det er en udfordring for organisationen, men det er også en udfordring for den borger, som skal benytte et tilbud. Ind i mellem har jeg hørt ledere på det frivillige område tale om, at man må sælge sin sjæl for at få den driftsoverenskomst og de tilhørende penge, som er så vigtig for virksomheden. Det er kommunen, som sidder på pengekassen.

Udefra udfordres man af krav om dokumentation, digitalisering, færre penge, større rationalitet, øget konkurrence og udbud af det sociale arbejde, som ledelserne i de individuelle organisationerne er nødt til at forholde sig til.

Dette betyder nye måder at tænke og arbejde på, som presser organisationerne. Lad os tage et par eksempler.

Brug ressourcerne på kerneopgaven
Tidligere har mange organisationer haft et lille foreningsblad, som er udgivet til medlemmer, biblioteker og andre interesserede. Dette er i de senere år kun blevet dyrere at producere, trykke og udsende – for ikke at nævne, at færre og færre læser fysiske tryksager.

Alle er i dag på de sociale medier, som ligeledes er i konstant forandring. Ændringer af for eksempel Facebooks algoritmer betyder, at budskaber, man for et år siden kunne komme ud med til mange, i dag rammer langt færre mennesker. 

Det er ikke nok, at organisationerne hver især arbejder på at forsøge at ændre et politisk forslag gennem blandt andet læserbreve. Det kræver i dag politiske lobbyister, der arbejder mere eller mindre professionelt.

Et godt eksempel er sagen om momskompensation, der er en illustration af, hvor det politiske arbejde og lobbyisme har ændret karakter i de senere år – vel og mærke uden, at de sociale organisationer har fulgt med de nye tider.

Der ville være mange områder, hvor det ville give mening for sociale organisationer at arbejde tættere sammen, for eksempel omkring administration, herunder bestyrelsesmøder og årsmøder, kommunikation, dokumentation og kursusvirksomhed.

Det skulle jo nødig blive sådan, at disse opgaver tager for mange ressourcer i forhold til kerneopgaven – der går på at tage sig af socialt udsatte mennesker i vores samfund.

Organisationer er for små til at være store
Alt dette er en udfordring for organisationerne, med historiske og organisatoriske traditioner, de mange blandede økonomier af indsamlede midler, formuer samt vedtægter, driftsoverenskomster og fundatser, gør det sværere at skabe større enheder.

For spørgsmålet er, om mange organisationer er blevet for små til at være store!  

Udbud og kommercialisering på ulige vilkår, kommunalisering af organisationerne, dokumentationskrav, digitalisering af medier, er bare nogle af de udfordringer, man har i maskinrummet i en frivillig organisation.

Det er her, at grundlaget bliver lagt for, at man kan have en velfungerende fri og frivillig sektor. Og så har jeg ikke engang nævnt noget om manglende satspulje og stabil finansiering af de frivillige sektorer.

Forrige artikel Rami Zouzou: Fællesskab behøver ikke være underlagt paragraffernes tyranni Rami Zouzou: Fællesskab behøver ikke være underlagt paragraffernes tyranni Næste artikel Bikubenfonden til KL: Penge alene løser ikke voksende mistrivsel blandt unge Bikubenfonden til KL: Penge alene løser ikke voksende mistrivsel blandt unge