Kommission: Er vores demokrati i krise?

DEBAT: Verdens demokratier er i opbrud. Mandag 26. november mødes repræsentanter fra partier, medier og civilsamfund i ny kommission, hvor de vil drøfte demokratiets tilstand, skriver Kasper Sand Kjær fra DUF og chefredaktør Lisbeth Knudsen.

Af Kasper Sand Kjær & Lisbeth Knudsen
Hhv. formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og tværgående chefredaktør, Altinget og Mandag Morgen, formand for DUF's Demokratikommission

Det er nok de færreste danskere, der frygter, at stemmeret eller ytringsfrihed bliver inddraget af dronningen eller despoter i morgen. Danskernes valgdeltagelse er stabilt høj. Målinger peger på, at troen på demokratiske værdier fortsat er høj. 

Derfor vil det være let at fremføre argumentet om, at det danske demokrati har det fint, og der bør skrues ned for kriseretorikken. Den påstand kommer vi tilbage til.

Demokrati på skrump
Kigger vi ud i verden, kan vi nu alligevel nok fornemme, at billedet af demokratiets tilstand ikke er entydigt rosenrødt. Vi ser ikke længere forventningsfuldt mod USA for at følge det næste skridt fra den frie verdens leder. 

Hvis vi overhovedet stadig orker at følge med, er det for vantro og måbende at få ugens næste afsnit fra Trump Entertainment Inc., og det ville måske være underholdende, hvis ikke det var så pokkers trist.

Briterne ville normalt ryste på hovedet over amerikanerne sammen med os, men med flere og flere løgne, realiteter og skuffede forventninger afdækket om konsekvenserne af Brexit-afstemningen virker det til, briterne går en politisk kaotisk tid i møde.  

Drejer man hovedet fra vest mod øst, er de demokratiske træer, som vi troede havde slået rødder, langtfra vokset ind i himlen.

Østeuropæerne slap fri af Sovjets jerngreb og kom med i EU-klubben, men nu har både polakkerne og særligt ungarerne ualmindeligt travlt med at indskrænke de frihedsrettigheder, som jerntæppets fald førte med sig.

Selvom antallet af liberale demokratier i verden er fordoblet siden 1970’erne, er der i dag færre liberale demokratier end i 2005. Det seneste årti har altså medført en reduktion i politiske og civile rettigheder i verden, dels fordi diktatoriske regimer er blevet mere diktatoriske, dels fordi lande som Ungarn og Tyrkiet bevæger sig baglæns.

Populismens fremmarch
Men måske er det ikke verdens demokratier, der har et problem, men bare de nuværende partier og politikere? Befolkningen smider de såkaldt ”etablerede” partier på porten i stor stil, og mere ideologisk diffuse populistiske bevægelser stormer frem i både mediebilledet og parlamenterne i Europa.

Mange vil hævde, at det, vi ser, bare er demokratiet, der virker, som det skal: folkets stemme, der bliver hørt.

Populisme er som fænomen ikke nødvendigvis udemokratisk i sig selv. Mobiliseringen af de populistiske bevægelser har givet en stemme til grupper, som ikke før har følt sig hørt.

Nye politiske ideer og løsninger er kommet på bordet, som har haft svært ved at trænge igennem hos de etablerede. 

Problemet opstår, når populisterne gør anslag mod domstolenes uafhængighed som i Polen, udfordrer pressefriheden som i Ungarn eller indskrænker mindretalsrettigheder.

Og det udfordrer demokratiet, når de påkalder sig at være de eneste sande repræsentanter for ”folket”. 

Hal Koch skal videregives
Hermed er vi tilbage ved den indledende påstand: Danskerne bakker fortsat op om centrale demokratiske institutioner, og de stemmer i stort antal.

Er det ikke bare resten af verden, der har et problem? Hvorfor egentligt holde liv i den demokratiske kriseretorik?

Hvis man ikke anser os danskere som værende født med et særligt genetisk anlæg for demokrati, så står man tilbage med følgende: Det er den måde, vi som samfund har valgt at indrette os på, der afgør vores opbakning til demokratiet. 

Vi skal med Hal Kochs ord genskabe en demokratisk kultur igen og igen for hver ny generation. Derfor bør vi se ud i verden og spørge os selv, hvordan vi skal reagere i en situation, hvor stadigt flere af de lande, vi sammenligner os med, bliver mindre demokratiske? 

Vi har brug for en demokratikommission
I Danmark ser vi også faldende tillid til politikerne og polarisering af den politiske debat. På trods af internettets demokratisering af ytringsfriheden og en mere direkte kontakt mellem befolkningen og politikere, så er der alligevel sket en afkobling mellem det politiske system og vælgerne, som udmønter sig i den manglende tillid.

Finanskrisen ødelagde på mange måder folks tro på, at politikerne styrer tingene, så hvorfor ikke bare vælge nogle teknokrater eller en stærk mand.

Vi er forpligtet til at finde en vej til, hvordan vi indretter et demokratisk system, der evner at balancere hensynet til befolkningens forventninger til, at de folkevalgte kan håndtere samfundets udfordringer, samtidig med at vi holder fast i fundamentale demokratiske principper og rettigheder.

Det kan hverken politikere, medier eller civilsamfund gøre hver for sig. Vi er nødt til at gøre det sammen og på et fælles grundlag.

Hvis vi ikke alle – både politikere, partier, medier og civilsamfund – bidrager til at skabe en demokratisk kultur for hver generation, så er demokratiet lige så sårbart i Danmark som andre steder i verden.

Lige nu har vi  en unik mulighed for at lære af den udvikling, vi ser andre steder i verden.

Hvordan vi lærer af omverdenen og sikrer demokratiet for hver generation herhjemme, skal vi gå i dybden med i Demokratikommissionen.

Forrige artikel Kronik: Borgerforslag kan blive et redskab for græsrodsorganisationer Kronik: Borgerforslag kan blive et redskab for græsrodsorganisationer Næste artikel Kronik: Flere investeringer kan blive ansvarlige, hvis NGO’erne tør Kronik: Flere investeringer kan blive ansvarlige, hvis NGO’erne tør
 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Demokrati?.

  Er der demokrati i de vestlige EU lande??. Ja, jeg spørger bare!.
  EU trækker det ene direktiv, efter andet ned over os stakkels borgere. Uden at vi får lov til at stemme om det.
  Jeg har stor forståelse for de øst europæiske lande, som ikke vil lege med mere.
  Danmark er blevet advaret i mod at underskrive Marrakesh deklarationen til december, men tro mig!, "lille Lars" skal såmænd nok bøje sig i støvet, og, med "ført" hånd, sammen med Merkel og Macron skrive under, med uhyggelige følger for os alle sammen. Tro mig.

 • Anmeld

  Ellis Frederiksen · Pensioneret bankprokurist

  Marrakesh-Aftalen

  Det kan ikke være rigtigt, at een mand skal ødelægge hele Danmark med
  sin underskrift p.g.a. egen personlig vinding og ønske om magt.
  Løkke må overbevises om, at han til evig tid vil blive forhadt af en masse danskere m.fl., hvis han underskriver. STOP HAM.
  Danmark gør i forvejen meget for flygtninge/indvandrere, der er ingen grund til at ødelægge os.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  CNN-tinget skal nok lave om på det..

  Demokrati = populisme, nationalisme og kultur.

 • Anmeld

  Frode Sørensen

  Hvilket demokrati?

  Ved at beskæftige sig med arbejdsmiljø i Danmark bliver man opmærksom på, at det demokrati, vi kender, er udviklet af bl. a. slaveejere i det antikke Grækenland og USA, hvor op til den 7. præsident var slaveejer.
  Ved at have været nede i “maskinrummet” omkring arbejdsmiljø bliver man mere opmærksom på, at Danmark primært er et kapitalistisk land med en demokratisk fasade.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  Beboerdemokrati, skoledemokrati, institutionel demokrati?

  Demokrati i DK er så meget mere end stemmeret og valg. Desværre er de insitutionelle demokratiske forhold - særligt fagbevægelse- A-kasse dekobling - støt undermineret, så demokrati ikke opleves på arbejdspladsen, i skolen, i boligforhold. Vi reduceres til slaver for politikere, der ikke forstår deres opgave: at skabe værdige liv frem for meningsløs sanktioneringer mod egen befolkning

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Hvad mener du.

  Allan Gorm Larsen, hvad mener du når du skriver EU, kommisionen kan intet vedtage, men klan bruge EU lovgivning til at tolke det som er vedtaget.
  Parlamentet kan ikke vedtage eller ændre på lovgivningen.
  Det er de 28 landes repræsentanter i ministerrådet som har magten, og dem
  har vi selv stemt ind. Det er da demokrati. De rettigheder som følger med arbejdskraftens frie bevægelse, har Danske ministre siddet med ved bordet og vedtaget, selv om Lars Løkke giver udtryk for det modsatte.
  Synes du at "FOLKET" var den fornuftige stemme da BREXIT blev stemt
  igennem ved afstemningen i England, jeg mener at tilhængerne var dybt
  uansvarlige inden afstemningen, og lovede noget som de godt vidste var en løgn, UKIP er en organisation som udsprang af afstemningen om Maastrichttraktaten og lederen, op til afstemningen Nigel Farage, er flygtet
  over alle bjerge. Er det mere demokratisk, at lederne flygter fra ansvaret.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  Økonomisk demokrati?

  I lyset af Pikettys forskning om kapitalfortætning er det klart at demokratiet er i krise

 • Anmeld

  Niels O

  Under 25%

  Bare man kan holde den primitive, eensporede, smalsporede, bagstræberiske nationalpopulisme på nogenlunde 20-25% i disse tider, så går det nok. Men så skal dette segment også holdes uden for indflydelse, som Sverige har været gode til. I modsætning til Danmark, hvor ((DF)) ansvarsfrit har kunnet gøre alle politiske punkter til et spørgsmål om indvandring, og desværre har fået succes med det.

  Der vil altid være nogen uvidende mennesker, der ikke har lært af verdenshistorien, og vil hylde en "stærk" førertype. Det kan desværre nok ikke undgås.

 • Anmeld

  Christian V

  JA

  At det først er ved at gå op for medier og beslutningstagere nu, viser hvor lidt de har reflekteret over de mange indikationer:

  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11010851/vi-har-alt-for-travlt-med-at-faa-det-daarligt

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/hver-fjerde-europaeer-stemmer-populistisk

  https://www.bt.dk/vejret/trump-er-til-grin-paa-nettet-men-han-har-faktisk-ret

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/hillary-clinton-minska-eu-invandringen/

  https://www.svd.se/epidemin-av-valdtakter-ar-var-tids-stora-svek

  https://www.b.dk/nationalt/aldrig-foer-er-saa-mange-maend-erklaeret-uegnet-til-vaernepligt-en-saerlig-gruppe

  https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10574638/professor-og-ledelsesguru-advarer-vores-ledere-bliver-mere-og-mere-frakoblet-virkeligheden

  https://politiken.dk/debat/art6610045/De-vestlige-demokratier-vil-kollapse-men-det-vil-ikke-ske-med-rullende-kampvogne-og-milit%C3%A6rfolk-i-gaderne

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10996510/vi-lever-i-en-verden-uden-bremseklodser/

  https://www.altinget.dk/artikel/eu-har-foert-en-katastrofal-oekonomisk-politik

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jalehtavakoli/ECE10989530/islam-muslimsk-indvandring-og-europas-doed/

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-10-24-oprettelsen-af-skat-overskred-politikernes-kognitive-evner-mener-professorer
  https://ing.dk/artikel/leder-vandproeve-skandalen-ansvaret-kan-altsaa-ikke-outsources-211330

  https://jyllands-posten.dk/international/ECE10983300/fn-advarer-om-tavs-draeber-lige-saa-stor-trussel-som-klimaforandringerne

  Samfundsudviklingen er løbet fra politikernes forstand, konsekvenserne bliver langt værre end ovenstående.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Vedtagelser.

  Ja, det er muligt at hverken EU kommissionen eller parlamentet kan diktere danske love, men ikke desto mindre skal over 80% af lovforslagene der fremsættes i Folketinget i gennem EU møllen til godkendelse, før de kan vedtages. Demokrati, eller ej, døm selv.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Jensen

  Det er underligt at man ikke sætter sig ind i et område, før man giver sin mening til kende
  EU - kommissionen har intiativretten med EU - Lovgivningen og påtaleretten, hvis EU mener at et medlemslande ikke overholder EU- lovgivningen.
  EU kommissionen ikke er folkevalgte
  EU patalementet har en kompetence i forbindelse med EU- Lovgivningen
  Ministerrådet er næppe en god begrundelse format EU er demoktatisk
  For detbførste er det ikke befolkningen der vælger regeringen - det er folketinget.
  Dette med ikke at sige sandheden og manipulere er ikke noget der kun er kendtegnende for dem, der ikke deler din meget positive indstilling, det har man oplevede at dine ligesindede ikke har holdt sig tilbage med at omgå sandheden
  Jeg anser EU for dybt udemokratisk og smadder vores velfærdssamfund og jeg anser EU for et projekt for en lille elite
  Jeg under mig over at du kan skrive inddirkte at folk ikke er kloge fordi de ikke deler din Pro EU - holdning

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Niels O

  Det er ikke et særligt højt argumentations niveau at beskylde de mennesker der ikke deler dine holdning primitivetiv smalsporet mere i den stil og slutter af med nationalisme og at folk hyler en stærk førertyper
  Det er lidt svag at hvis du er Pro EU ere ikke kan argumrntere for det tredje rige er en velsignelse for os alle - men måske eksisterer der er ikke gode argumenter for EU.
  Jeg har svært ved at se forskelle på dem, der bekender sig til nationalisme og dem der bekender sig til overnationalisme
  Jeg er ikke medlem af DF og har aldrig stemt på partiet, men DF forekommer mere ærlig end SF og RV

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Tager jeg fejl

  Kim Nielsen, eller er du ude på, at give det indtryk, at jeg har skrevet noget som ikke er rigtig. at påtale overfor en nation, som ikke følger det som er vedtaget med et flertal, eller som det enkelte land har underskrevet de vil følge, er da ikke det samme som at EU blander sig i det enkelte lands RET.
  Det er da f.eks. Italien som har været initiativtager til BUDGETLOVEN som
  den nuværende regering ikke vil rette sig efter, Italien har selv stemt for
  de regler som gælder hvis et land ikke følger reglerne.
  En Dansk regering er folkevalgt, ifølge grundloven, og kan sidde ved magten til den får et flertal imod sig. Og den lovgivende magt er folketinget. En minister kan ikke skrive under på vedtagelser ved EU, uden at have et mandat fra folketinget. Så ministerrådet vedtagelser, er på forhånd godkendt af folketinget. det er demokratiets regler i Danmark.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Jensen

  Stadigvæk en regering er ikke valgt af befolkningen
  Hvis det var tilfældet sad venstre ikke op regeringsmagten
  Du har ret i at der ikke må være konstateret flertal i folketinget mod sig
  Du har også ret i mininisten har et mandat fra Europa - udvalget men der er et eksempel på en minister der var med til at godkende forordninger dlrektiver der gav for nogle år siden et ramaskrig og ingen af Folketingets partiet ville tage ansvaret - det var spørgsmålet om tredjelands borgere havde fribevægelig i EU sammen med sin ægtefælle.
  Det er stadigvæk EU - kommissionen der har lovgivningsintiativet og ikke et medlemsland
  At EU ikke blander sig i den enkelte lands forhold ses tydeligt af at den hen ovrt hovedet på fx Italien og dens befolkning kan tilsiddesætte landets national budget og i forhold til Danmark kan fremsætte anbefaling til vores finanslov om indtil nu er blevet efterlevet af nogle af folketinget.
  Hovedparten af regelproduktionen kommer fra EU - og endda på områder hvor de efter Pro EU ikke skulle have haft kompetence, fx skat, straf og social.
  EU er ikke blevet skabt på et folkekrav fra befolkningerne i Europa men af en lille gruppe der udelukkende ville varetage kapitalismens interesserer

 • Anmeld

  Niels O

  Engang.....

  ...var det "kun" socialister, kommunister og radikale, man som liberal/borgerlig skulle kæmpe imod. Nu er det også det mest primitive af alt primitivt: BODEGA-NATIONALISTER, der selv mener, at de er "folket". Brækspand.

  Dette åbner desværre op for alskens partier, der reelt kun har eet eneste punkt på programmet, men som øjner muligheden for lukrative ansvarsfri politikerkarrierer, baseret på alskens aggressive, hadefulde opråb, som de ved, der er et segment af befolkningen, der naivt falder for.

  Dette har det røde nationalistiske parti ((DF)) haft succes med i årevis, men nu er der også partier som NB, Stram Kus, Dansk Sampling m.m. flere, der øjner chancen. Det gælder bare om at overgå hinanden i opråb af vanvittige ting, der måske også er ulovlige. Men lovlighed er ikke så vigtigt for den pøbelmasse af vælgere, der står parat med at skifte det ene nationalistiske "parti" ud med det andet, når det forrige ikke klarer sig godt nok.

  Helst skal der også være en "stærk" hadefuldt råbende mand i spidsen af partiet.

  Men som tidligere nævnt: bare disse partier kan holdes i et gedigent mindretal, så går det. Selv om det er skræmmende at være vidne til i ens egen levetid.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Grundlovens siger

  Kim Nielsen, at folketinget ud af de 179 mandater, vælger en regering,
  det er demokratiet.
  EU budget lov for de enkelte lande er vedtaget Jan 2012.
  Med virkning fra 1-1-2013. Helle Thorning rejste i 2012 til Bruxelles,
  med et mandat fra finansudvalget, bestående af S-R-SF-V-K.
  Senere er budget loven/regelen ratificeret i dansk lovgivning, lande som står uden Euroen er ikke tvunget medlem, men har tilsluttet sig aftalen frivillig.
  Loven siger at et enkelt land ikke må have et underskud mere end 3 % af BNP, og at statsgælden ikke må overstige 60 %.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Jensen

  Først påstod du at regeringen var valgt af befolkningen - nu ændrede du det til at 179 folketingsmedlemmer er valgt af befolkningen, hvilket er korrekt, men det ændrer stadigvæk ikke ved regeringen ikke er folkevalgt.
  Det er korrekt beskrevet af dig, men det burde have været en folkeafsteming om det.
  Det var og er besynderligt at SF støttede, at Danmark skulle være med finanspakken - den er basereret på den den meste rabiate økonomisk teori.
  Der blev afprøvet både i Chile og Storbritannien i 1980 erne med det resultat er begge lande var ved at gå konkurs.
  Det er økonomisk politik der undergraver vores velfærdssystem.
  EU er ikke demokratisk Pro EU kalder det for det demokratisk underskud - i hvertfald kan det konstateres at den regulering af menneskers levevilkår, har en sor del af befolkningerne ingen reel indflydelse på
  Tak for dit svar

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Niels O

  Jeg kan læse du er en af de rabiate fra den yderste højrefløj
  Det er svært at tage dig alvorligt når du ikke en gang kan argumentere for din holdninger
  Alligevel er det godt du giver din bidrag derved udstillet du dig selv

 • Anmeld

  Thue Kjærhus

  populisme

  Artiklen definerer ikke begrebet populisme. Er det den klassiske definition der er på spil,- hvor politikkerne adopterer politiske interesser som de ikke delefor at opnå valg til et parlament(Arendts def.)Eller er det den mere populære forståelse der anvendes af journalister som betegne AfD, National Fronten og Sveriges demokraterne som populistiske. Det begrundes med at disse partier er fremmedfjendske og har et program der er uforstandig .Den sidste def. er normativ og moralsk .

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Der er da underligt, at man ikke sætter sig ind i et område, før man giver sin mening tilkende.
  Det er ikke så underligt, at kommissionen har initiativretten.
  Det er kommissionens job, at omsætte ministerådets beslutning til lovgivning og kontrollere, at den bliver overholdt.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Allan Gorm Larsen

  Gad vide om ikke du snart er den sidste i Danmark, der ikke ved at Marrakesh deklarationen er en aftale, som sker under FN og slet ikke vedrører EU.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Forsøger i dit svar til Arne Jensen, at bilde nogen ind, at en dansk regering ikke er folkevalgt.
  Det tror jeg nu nok vi er mange, der har opfattelsen af. Vi giver med vores stemmer politikerne muligheden for at dronningen kan udpege en forhandlingsleder. Sandt demokrati

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Jensen

  Manden der ikke forstår hvad han selv skriver og går ind for en føderration med selvstændig stater der er underlagt en Europiske regering blander og i en debat uden at have sat sig ind i det, der bliver debatteret
  EU - Kommistionen har lovgivningsintiativet og påtaleretten, men den er ikke folkevalgt.
  En af din venner eller beundre er skolelærer og han har sikkert blevet underviser at hvis man skal forklare eller lærerne elverne noget, skal det gøres på den måde at selv den mest tungnemme elev kan forstå ddt.
  Lærerne i din uddannelsestid virkelig blevet sat på en hård og måske urimelig og uløselig opgave med dig.
  Stadigvæk en regering er ikke folkevalgt og det har jo tidligere givet mig medhold fy
  Jeg må indrømme at efter at forholde mig til dine mange modstridende forklaringer og det ikke er lykkedes for mig at føre en videnbaserede og seriøst debat, et man nødt til at erkende at ens pædagogiske evner har sin åbenlyst begrænsninger

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du har tidligere givet mig ret i at regeringen ikke er Folkevalgt
  Jeg er ked af at du tilsyneladende er ramt af demens

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Din misforståelse.

  Kim Nielsen, du tillægger mine ord en anden betydning end det jeg har
  skrevet, når jeg skriver at regeringen er valgt af befolkningen, mener jeg
  selvfølgelig at regeringen består af folkevalgte, Hvis du tager Tommy Ahlers, så har han end ikke stemmeret, til de forslag han fremlægger for folketinget, det er da også demokratisk. det er kun folketinget der kan vedtage ny lovgivning, og Tommy Ahlers tilhører ikke folketinget, han er KUN minister.
  Og så en forglemmelse, England og Tjekkiet har ikke ønsket at være med
  i aftalen om landenes budget regler, og kan derfor ikke underlægges EU
  regler for budget overholdelse, men det har Italien ønsket.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Jensen

  I Danmark har vi direkte og lige stemmeret, også vidt jeg ved står regeringen på stemmesedlen
  Det er folketinget og regeringen i forening vedtaget love, men Danmark har via deres medlemskab af EU, givet EU til,at vedtage retsregler der regulerer borgernes hverdag.
  Fordringer gælder direkte og umiddelbart over for borgerne.
  Diktiverne skal impementeres af lovgiver, men under nogen angive betingelser kan de også direkte gælde umiddelbart over for borgerne.
  Det er Eu - kommissionen der har logivningsinitiativet, og EU- kommissionen er ikke valgt af befolkningen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tror nu nok, at vi først og fremmest skal feje for egen dør først....

  ... Vi har som vælgere her i DK på demokratisk vis fået valgt politikere i såvel Folketing som i Regering, der den ene gang efter den anden vedtager hovsalove og stramninger, der begrænser vores allesammens grundlovssikrede ret ti under ansvar overfor vores omgivelser..
  ..at tro på, hvad vi vil,
  ..bo, hvor vi vil,
  ..spise, hvad vi vil,
  ..klæde os, som vi vil
  ..blive undervist, som vi vil,
  ..passe vores små børn hjemme, hvis vi vil,
  ..være en eller to forsørgere i familien, som vi vil
  ..søge fællesskaber med dem, vi er i overensstemmelse
  osv osv
  ..En 'demokratisk ledelse af landet, der er godt i gang med lovindgreb i de mindste detaljer og stramninger omkring os borgere begrænser alles frihed....!?
  DET skal vi være rigtigt bevidste om, når vi går til stemmeurnerne næste gang, hvad enten det handler om valg til kommunen, regionen, Folketing/Regering eller til EU, hvor vi skal og må forvente, at samarbejdet SKAL foregå i en oplyst, velinformeret og ordentlig dialog.
  ....
  Danmark er medlem af "foreningen" EU. Hvis vi mener, at der skal ske ændringer, eller har vi gode ideer til "forretningsordenen", så må vi lægge os i selerne og ordne det indefra.
  Man kan ikke både være medlem af en forening og samtidigt tro, at man kan melde sig ud af visse dele af forretningsordenen... Man kan da slet ikke tro, at man kan melde sig helt ud af foreningen samtidigt med, at man vil bestemme alt indenfor?
  Det ville være at agere som det store barn, der nægter at skrælle kartofler, og fornærmet forlader køkkenet og låser sig inde på værelset,......for senere at vende tilbage med forventning om at få noget aftensmad og deltage i det gode selskab omkring bordet. Når man når til opvasken, har "man" ikke tid og lyst da man har andre aftaler !
  EU er ikke 'de andre'. EU er bla os selv.
  Danmark har folkevalgte politikere i EU. Vi er som vælgere ansvarlige for, hvem der får tildelt de ansvarsfulde tillidsposter. DET er et stort ansvar.

  ..

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Vi står jo sammen, når det drejer sig om en EU forfatning, der jo efter din opfattelse vil give de enkelte stater langt højere frihedsgrader og jeg er helt enig.
  Nu da vi ved, at kommissionen er ministerrådets betroede medarbejdere, der skal fører deres politiske beslutninger ud i livets, så kan den parole jo godt pakkes ned
  Og nu hvor vi ved, at en dansk regering alligevel bliver udpeget af de folkevalgte politikere, så kan også den parole pakkes væk.
  Så nu skal du bare koncentrere dig om den sidste nye parole om at tage Danmark tilbage, og her vil jeg blot sige, at jeg vil burde meget tid på at mene, at det bliver tilbage til stenalderen

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I B.Bertelsen

  Det er en god skolestil der trækker karakteren op men når det gælder fakta så trækkes karakteren ned ad.
  Jeg håber ikke du har undervist i samfundsfag eller psykologi, fordi når du ikke sættet dig ordentlig ind i tingene stiller du dine elever i en dårlig position i det videreuddannelsesforløb. De ville være på herrens mark
  Jeg tror gerne at du kan være en en dygtig lære en for fagområder.

  Du påstår EU er en forening
  Nej EU er overstatsligt - det betyder bl.a. at EU regler har forrang for dansk lovgivning, at dannsk lovgivning skal fortolkes i overenstemmelse med EU - lovgivningen.
  Det er på næsten alle livsområder EU har fået tillagt eller har tiltaget sig lovgivningskompencr - selv om tilhængerne påstod engan at EU ikke havde indflydelse på bl.a. skat, straf, og udlændingromtåde og EU henviser til de grundretning om bevægelsernes frihed giver dem hjemlen til at udstede retsregler.

  Den der bliver udpeget til EU - kommissionær af regeringen og de der bliver valgt til EU parlementet skak ikke varetages det lands interesserer, de er stemt fra, så det er svært at drage dem til politisk ansvar, som du så frejdigt påstår.
  Den meget ringe valgdeltagelse til EU - paralementsvalg og befokningen manglende indflydelse der regulerer deres livsforhold betegnes som et demokratisk underskud
  I Danmark ligger stemmeprocenten ved parlamentetsvalget på et flot niveau på 42 % og vælgerne blev lokket og opfordrede til at stemme om tronefølgerloven
  Det kunne.være en god for dig at læse bogen om kampen om demokratiet.

  Du har aldrig sendt mig kilde anvisning til din psykologisk påstand,jeg har læst et andet sted at du opfordrede en anden bebatør at gøre det.
  Hav en god og solrig men kold tirsdag - det er positivt at se solensstråler

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du kan ikke forstå hvad du selv skriver og endnu mindre hvad andre skriver.
  Det jeg stil færdig påpeget at der var større frihedsgrader for en stat i USA, end der er for et medlemsland i EU.
  Jeg har ikke drejet at en føderration med selvstændig stater i EU, når der skal være en EU -regering der kan beslutte noget over hovederne på den selvstændig nation.
  Det er sådan en vittighed der er svær at forstå, så.man ikke rigtig ved om man skal grine eller ej.
  Det ligner slet ikke dig - du plejer at være virkelig god til absurd - og sort humør
  Jeg er dig dybt taknennelig for at bidrage med humør

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  En stor del forsvandt i 1972.

  Diverse lave personager har spist af det siden, bare for at tænke på deres lommer-
  Og nu med islamistinvasionen er der faktisk ikke meget demokrati tilbage- og det er lügenmedie ved at tvære helt ud i dumhed.
  Dumhed, dumhed og dumhed..
  Demokrati og folk der står op for demokrati, ja det findes i de gl østlande.
  Her er der bare vild m svans, klappekage og grådighed fra dumbo'er.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg kan læse af det du nu skriver er at du ikke havde vagten som Kim Nielsen den dag, hvor du mente, at forenede stater, som det vi kender fra USA var det bedste for EU. Måske skulle I lige ligge en fælles strategi om hvad I mener om dit og dat.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg må sande at der ikke er meget som trænger sig ind på din harddisk
  Du har ikke en men flere gange bekræftede at du ikke er i stand til at skelne mellem en konstatering og et argument
  Det kan være sjovt, men indtalt er det dybt tragisk

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Det er ikke rigtig

  Kim Nielsen når du skriver : "Det er folketinget og regeringen i forening vedtaget love" : Når en lov skal vedtages, er det kun folketinget, som
  i folketingssalen kan stemme om denne lovgivning, og ministre kan kun stemme, hvis de er medlem af folketinget.
  Og så lige den med EU, EU har fået ansvaret for de krumme agurker, det er en stor løgn, det var den danske gartneri koncern "GASA" som ved vedvarende påvirkning af deres arbejde fik ændret EU regler for agurkers krumning, tilbage i 1986, for at få lige konkurrence, så EU fulgte bare
  de ønsker som markedet efterspurgte. Men i medierne fremstod det som et diktat fra EU. Nu kan vi vidst ikke koge mere suppe på denne blog, så jeg vil blot for virkelighedens skyld oplyse dig om, at jeg og min familie stemte
  nej til at deltage i EF da vi stemte i 1972. Og at jeg ikke har fået et klar
  svar fra de der anbefalede et JA, blev det så det I havde forventet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Arne Jensen

  Det fremgår af grundlovens § 3 at regeringen og folketinget i foreningen har lovgivningsmagten.

  Jeg har ikke skrevet noget om krumme agurker - du må forveksle mig med anden.

  At du og din famile i 1972 stemte nej til EF er positivt efter min opfattelse og man kan næppe sige det positive at du er blevet Pro EU

  Du ønskes en god solskinsdag

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Du rammer ikke lige rigtig.

  Kim Nielsen, § 3 Siger : " Den lovgivende magt er hos kongen og
  Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos Kongen. Den
  dømmende magt er hos domstolene." dette skulle være citeret korrekt.
  Den krumme agurk, var en påmindelse om, hvordan myterne florerer,
  og har selvfølgelig intet med dig at gøre. Når selv danske politiker
  deltager i stigmatisering (brændemærke) EU, så er det da klart,
  at befolkningen bliver påvirket i negativ retning.
  Når en Lars Løkke udtaler, "så snart en østarbejder, sætter sine træsko
  på en jordbær mark, skal han have sendt en børnecheck til familien".
  det var en dansk minister som i Bruxelles skrev under på, at man ikke
  må forskels behandle vandrende arbejdskraft, så bør man da vide hvad man har skrevet under på. England har skrevet under på de samme regler,
  men befolkningen var imod denne regel, derfor har England nu meldt sig ud af EU. Du skriver jeg er EU positiv, jeg vil nu mene at jeg er skeptiker.
  Men jeg forsøger at beskrive virkeligheden.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  FN/EU.

  FN eller EU, det kan snart komme ud på et. I FN er ca. 51 medlemslande med i den muslimske gruppe, som kun har et mål, nemlig erobring . EU har underskrevet den ene erklæring, efter den anden med de arabske/muslimske lande, hvor de, EU, erklærer sig parate til at modtage det muhammedanske befolknings overskud, da disses lande, efterhånden er u lidelige at bo i. Ikke nok med det, så går den muslimske ideologi/religion udelukkende ud på den reelle verdensmagt i lighed med kommunismen og nazismen i sin tid.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tja.... Holberg har ikke levet forgæves.

  Gad vide,Kim Nielsen, om "Erasmus Montanus" snart bliver genopsat på et af teatrene....eller "Den politiske Kandestøber". Evigt aktuelle problemstillinger.
  Rigtigt aktuel er Erasmus Montanus, der på latin forsøgte at overbevise alle om, at når de ikke var enige med ham, så var de uvidende og dumme. "Du est en sten, Morlille".
  Men på forunderlig vis indhentede virkeligheden godt nok den gode Erasmus på en måde, der er ganske underfundig, aktuel og underholdende.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I R Bertelsen

  Jeg er lidt improneret af dig der ikke holder dig tilbage med at demonstrere manglende viden om det du skriver om
  Som sagt har Jeg familiemedlemmer der er lærere og har kendt en del og ingen af dem ville formidle eller skrive noget som de ikke har sat sig ind i
  Jeg må konstatere det har du ingen problemer med.
  Gad vide hvor mange elever du har sendt udvidende i verdenen
  Med hensyn til Erasmus Montanus så havde han ret i jorden ikke var flad som pandekage
  Måske er du degnen der hverken kun forstå eller tale latin - noget tyder på det når du udtaler dig om psykologi ( og misbruger begreber) og jura

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.