KristenDemokraterne: Regeringens forslag stækker foreninger

DEBAT: Skatteminister Karsten Lauritzens (V) forslag om at fratage frivillige foreningers momsrefusion stækker ikke kun foreningerne, men også dem, der har mest brug for dem, nemlig de udsatte borgere, skriver Stig Grenov.

Af Stig Grenov 
Formand for KristenDemokraterne

Det giver så lidt mening, at man næsten skulle tro, at det var en dårlig, forsinket aprilsnar. Men det er ikke 1. april og i øvrigt alt for alvorligt til at kunne trække på smilebåndet over.

Der er tale om regeringens nye forslag om at fratage mange almennyttige foreninger momsfritagelse for udgifter, de har haft, når de skulle skaffe midler til deres sociale arbejde for at skabe konkrete velfærdsforbedringer.

Et arbejde, der i vid udstrækning hjælper udsatte grupper som flygtninge, fremmede og mennesker uden arbejde til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvis regeringen, som hævdet, har dokumentation for, at den nuværende ordning bliver misbrugt, kunne de nøjes med at præcisere, hvem der skal have momsfritagelse. I stedet vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) rundbarbere puljen og kun give til dem, som regeringen finder værdige.

Det er ikke alene asocialt. Det rammer ikke alene skævt. Det flugter bestemt heller ikke med dansk tradition, hvor vi værdsætter den indsats, som mange frivillige organisationer yder i forhold til samfundets svageste.

Afskaf puljetyranniet, og let organisationers arbejde
KristenDemokraterne vil i modsætning til regeringen gøre de frivillige organisationers arbejde mindre bureaukratisk og lettere at langtidsplanlægge. Afskaf puljetyranniet, hvor organisationer skal søge satspuljemidler med års mellemrum.

Det kræver typisk store udgifter til faglig og akademisk personale at ansøge, og derefter følger arbejdsbyrder med at dokumentere og evaluere på bevillinger, der kun varer et til to år.

Regeringens forslag er det stik modsatte! Hvis momsrefusionen virker uhensigtsmæssigt, skal kravene til ansøgning præciseres. Men det vil være vigtigere at udvide ordningen til for eksempel også at gælde friskoler end at spare et par millioner på et område, der burde have borgerlig støtte.

Ikke mindst når det rammer den gruppe, som har allermest brug for hjælp og støtte. Nemlig de udsatte i vores samfund.

Forrige artikel Finansforbundet: En ny virkelighed med nye medlemmer og behov Finansforbundet: En ny virkelighed med nye medlemmer og behov Næste artikel PROSA: Overvågning risikerer at kvæle fagbevægelsen og civilsamfundet PROSA: Overvågning risikerer at kvæle fagbevægelsen og civilsamfundet