Mai Mercado lancerer nyt frivilligråd: Det skal være foreningernes eget råd

JULEGAVE: Frivilligrådet skal udvides og forankres bredere i foreningslivet. Socialminister Mai Mercado (K) lancerer i dag en ny model for sammensætning og udpegning af rådet. KL og FriSe er glade.

Placeholder image
Socialminister Mai Mercado (K) lancerer i dag et nyt større og bredere frivilligråd. Hvem, der bliver formand, er dog endnu ikke afgjort.  Foto: /ritzau/Stine Bidstrup

Selvom kalenderlyset kun er brændt ned til 5. december, har det frivillige Danmark allerede fået sin første julegave.

Fra talerstolen på den årlige decemberkonference hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense har børne- og socialminister Mai Mercado (K) netop præsenteret regeringens kommende frivilligråd – et råd med flere medlemmer og en stærkere forankring i foreningslivet end det nuværende.

”Jeg har et ønske om, at de frivillige, sociale foreninger får en klar og stærk stemme i debatten om fremtidens velfærdssamfund. Og det kræver, at det er de frivillige foreninger, der er repræsenteret i rådet,” siger Mai Mercado til Altinget.

Et større og bredere råd
Det gamle råd bestod af 10 medlemmer, der alle var udpeget af ministeren. Men det gør Mai Mercado op med. Det nye frivilligråd får 12 medlemmer. Heraf udpeger socialministeren formanden og endnu et medlem, mens to medlemmer udpeges af henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og FriSe, den landsdækkende organisation for 82 frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i 65 kommuner. De resterende otte medlemmer skal findes ved direkte valg blandt de frivillige, sociale foreninger og organisationer.

Min ambition er, at foreningerne skal synes, det er deres råd i lige så høj grad, som det er regeringens.

Mai Mercado, Børne- & socialminister

”Jeg kan godt lide, at foreningerne selv udpeger deres repræsentanter fra deres egen midte. Hvis man oplever, at repræsentationen er større, og man selv udpeger medlemmerne, bliver ejerskabet også større,” siger Mai Mercado.

Hun lægger vægt på, at rådet bliver stærkere og bredere forankret i foreningsdanmark.

”Jeg tror, det er vigtigt, at rådet er bredere repræsenteret, både fordi det giver en anden bundklang i de drøftelser, rådets medlemmer har med hinanden og i de anbefalinger, rådet giver os,” siger Mai Mercado.

Foreningernes eget råd
Netop ejerskabet til arbejdet i Frivilligrådet er vigtigt for ministeren. Derfor skal det nye råd i højere grad end det gamle ses som foreningernes eget råd.

”Min ambition er, at foreningerne skal synes, det er deres råd i lige så høj grad, som det er regeringens. Det er deres vilkår og omstændigheder, vi tager udgangspunkt i. Så hvis ikke de synes, det er interessante drøftelser, så er det svært at få den nødvendige bundklang,” siger Mai Mercado.

De otte pladser bliver fordelt ligeligt mellem store og små foreninger, men den nøjagtige teknik er ikke på plads endnu. Derfor kan ministeren ikke præcisere, hvordan der skelnes mellem store og små – eller for den sags skyld mellem landsdækkende og lokale organisationer.

Hvem der skal afløse Vibe Klarup som formand for Frivilligrådet, står heller ikke klart endnu. Ansættelsesprocessen foregår netop nu i ministeriet.

FriSe: En bro til det lokale foreningsliv
To organisationer har fået en særstilling i Frivilligrådet. Det er KL og FriSe, som begge har fået adgang til selv at udpege et rådsmedlem.

Det glæder formand for FriSe John Hebo.

”Det, at vi har fået en fast plads i rådet, understreger betydningen af den lokale frivillighed,” siger han.

John Hebo lægger vægt på, at frivilligcentrene kan påtage sig rollen som brobyggere i kommunerne.

”Vi har jo en tæt adgang til de lokale foreninger, og frivilligcentrene bygger i stigende grad bro – både mellem sektorer som idræt og kultur, men også mellem kommuner og det lokale foreningsliv,” siger han.

John Hebo glæder sig over, at det nye frivilligråd får en bredere sammensætning end det tidligere.

”Det er meget positivt, at det nye råd får en større bredde end hidtil. Det gamle råd manglede forbindelsen til det lokale foreningsliv. Og det er den erkendelse, jeg ser i det nye udspil,” siger John Hebo.

KL: Gode toner fra ministeren
Også KL er glade for muligheden for selv at udpege et medlem. Den rettighed skal ikke mindst bruges til at sikre, at der er balance mellem de initiativer, der kommer fra centralt hold, og kommunernes frirum til at finde lokale løsninger, fortæller udviklingsdirektør i KL Arne Eggert.

”Det er vigtigt, at der er en balance mellem centrale initiativer om indsamle viden og sikre den bedste praksis - og så på den anden side kommunernes mulighed for at lave løsninger, der passer til det sted, man er. Der vil vi prøve at skabe størst mulig fleksibilitet,” siger han.

Arne Eggert er også glad for, at Frivilligrådet rykker et skridt væk fra ministeriet og tættere på foreninger og organisationer.

”Vi aflæser det som en oprigtig interesse i at få organisationerne så tæt på som muligt og høre os på en måde, hvor vi også selv tager noget ansvar,” siger han og tilføjer:

”Med de regeringsudpegede råd er der altid en risiko for, at omverdenen kan sige, at det bare er ministerens særligt udpegede: 'Hvorfor skal vi tage det alvorligt?' Den anden vej at gå er at sige til aktørerne, at vi gerne vil invitere jer ind i så vigtigt et råd.”

Og Frivilligrådet er et vigtigt organ på et område, der kun vil stige i vigtighed fremover, mener Arne Eggert.

” Vi tror, der bliver endnu mere fokus på samskabelse og på at involvere borgerne i at løfte velfærdsopgaver i de kommende år. Der er Frivilligrådet en vigtig aktør,” siger han.

Og socialminister Mai Mercado er enig.

”Det er afgørende at være i sync med hele frivilligområdet. Jeg ser gerne, at den frivillige sektor spiller en aktiv rolle og går ind i diskussioner om alt fra fremtidens velfærd og frivilliges rolle i den sammenhæng - til hvordan vi understøtter den lokale frivillighed,” siger Mai Mercado og tilføjer:

”Vi har brug for kvalificeret rådgivning og mere velkvalificeret debat på området.”


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser