Muskelsvindfonden: Kig op fra diagnosepapirerne

DEBAT: Mange mennesker har svært ved af finde et arbejde, fordi de har et handicap eller en diagnose. Det er forkert, og det er på tide at sænke fordomsparaderne og give plads til forskellighed, skriver Muskelsvindfondens formand Lisbeth Koed Doktor.

Af Lisbeth Koed Doktor
Formand, Muskelsvindfonden

Det er ofte svært for mennesker med handicap at få job, og der er mange arbejdsgivere, der ikke tør løbe risikoen ved at ansætte en person med en fysisk eller psykisk sygdom. Det bør der gøres op med, mener vi i Muskelsvindfonden.

Vores vision lyder: Plads til forskelle. Det er ikke bare noget, vi siger, fordi det lyder flot. Vi udlever det selv hvert år, når knap 1.500 frivillige hjælper med at stable en række gigantiske events på benene landet over. Blandt de absolut mest kendte er koncertkaravanen Grøn Koncert i samarbejde med Tuborg, og børneshowet Cirkus Summarum i samarbejde med DR Big Bandet.

Hovedformålet med Muskelsvindfondens events er at give oplevelser, mens vi skaber økonomisk fundament for foreningens arbejde. Der er sideløbende et klart defineret ønske om, at arrangementerne skal udleve visionen om Plads til forskelle – både i selve oplevelsen for gæsten, og blandt de mange frivillige, der får det til at ske.

Rummelighed er et vedtaget dogme. Det kræver en skarp, velkoordineret indsats – til gengæld er der gevinst på alle hylder, når det lykkes.

Alle kan bidrage med noget positivt
På Cirkus Summarum er der et uofficielt mål. I løbet af cirkusdagen skal alle gæster på pladsen have haft en god oplevelse med minimum én person, der har et handicap eller en diagnose. Det er ikke fordi, Cirkus Summarum og Muskelsvindfonden har opstillet kvoter eller er på ideologisk inklusionskorstog, men for at fastslå, at alle – uanset handicap – kan bidrage med noget positivt.

På frivillighedskontoret er holdningen blandt medarbejderne, at alle skal have muligheden for at være med. I et interview til Muskelsvindfondens medlemsblad, Muskelkraft, udtaler vores Teamleder for Frivillighed, Gitte Valentin Sørensen, at:

”Jeg synes, det er skønt, når der står tre frivillige i en bod, der af samfundet er dømt til, at de ikke kan fastholde et ‘normalt’ job. På Cirkus Summarum er de bare mennesker. Der ser vi ikke på diagnosen først, og det er en del af hemmeligheden omkring, hvordan det kan lade sig gøre.”

Selvfølgelig giver det et større arbejde
Det er et privilegium for Muskelsvindfonden, at der disse år er ventelister på at blive frivillig hos os, og ingen bliver ekskluderet på grund af et handicap.

Vælger den frivillige at oplyse om fysiske eller psykiske handicap, ringer vi dem op og har en dialog om de udfordringer, vi sammen skal løse.

Gitte Valentin Sørensen tilskriver det en stadigt større åbenhed i forhold til at være ”anderledes”, at flere melder ud fra start, hvis de bakser med et eller andet. Det er langt nemmere at kende vilkårene for samarbejdet fra begyndelsen end at skulle finde ud af det undervejs.

”Det giver selvfølgelig et større arbejde, at folk ikke er 100 procent ens, men det skal vi være gearet til. Vi oplever stort set aldrig, at det er en diagnose, der gør, at vores frivillige ikke kan fungere på Cirkus Summarum. Vi har skabt en konsensus om, at alle yder 100 procent, og det er godt nok. Også selv om dine 100 procent måske kun svarer til 50 procent hos mig,” fortæller hun i artiklen, der også bringer et interview med Aja Christensen, som er førtidspensionist med diagnosen skizofreni. I sommeren 2016 blev hun frivillig i en uge på Cirkus Summarum, og det skulle vise sig at blive en voldsomt givende oplevelse for hende.

”Det betød noget at blive behandlet som alle andre. Jeg følte virkelig, at der var plads til alle, og at alle tog hensyn til de andre på holdet,” fortæller hun og fortsætter:

”Der er helt sikkert inklusion i Cirkus Summarum, og det er på en dejlig måde, hvor alle er lige, og yder det, de kan. Alle har i baghovedet, at den ved siden af mig også kan have sit at slås med,” fortæller hun til Muskelkraft.

De frivillige bliver mindre fordomsfulde
En glædelig – og dokumenteret – effekt ved Muskelsvindfondens rummelige arbejdsplads er, at de frivillige bliver mindre fordomsfulde. I sommeren 2016 foretog Muskelsvindfonden en undersøgelse blandt de frivillige på Grøn Koncert. Undersøgelsens spørgsmål var i udformning identiske med en landsækkende undersøgelse foretaget af Incentive for Det Centrale Handicapråd og Ankestyrelsen i 2015, der havde til formål at afdække danskernes fordomme om mennesker med handicap.

Incentives undersøgelse konkluderer, at jo større kendskab man har til mennesker med handicap, jo mere positivt indstillet er man. Hele 88 procent af de frivillige på Grøn Koncert kendte et menneske med handicap, og tre ud af fire svarede, at de blandt andet havde lært mennesker med handicap at kende gennem deres frivillige arbejde for Muskelsvindfonden.

Effekten sås tydeligt: Hvor lidt over halvdelen af Danmarks befolkning, ifølge Incentives undersøgelse, ville sige ja uden tøven, hvis de fik tilbuddet om at arbejde sammen med en ny kollega, der sad i kørestol, var tallet hos Muskelsvindfondens frivillige helt oppe på 82 procent.

Kræver fælles indsats
Når Grøn Koncert, som de eneste i verden, hver aften i to uger pakker scener og festivalplads ned for at stille hele arrangementet op i en ny by dagen efter, og når Cirkus Summarum igen og igen samler tusindevis af glade børn og voksne til forunderlige eventyr, så sker det alt sammen i kraft af en mangfoldig frivillighed, der rummer forskelligheder.

Derfor lyder opfordringen fra Muskelsvindfonden, at vi i fællesskab afsøger de muligheder, der er for at skabe meningsfyldte og brugbare funktioner til alle, der har lyst og kræfter til at bidrage til samfundet. Uanset om man har et handicap eller en diagnose. På den – og kun den – måde, kan vi i fællesskab skabe et samfund med færre fordomme og mere Plads til forskelle.

Forrige artikel DIGNITY: Dansk-amerikansk samarbejde bør gentænkes under Trump DIGNITY: Dansk-amerikansk samarbejde bør gentænkes under Trump Næste artikel Barfod: Fjern barriererne for de socialøkonomiske virksomheder Barfod: Fjern barriererne for de socialøkonomiske virksomheder