Nordea-fonden halverer bevilling til KU-forskningscenter

UDDELING: Nordea-fonden støtter igen Center for Sund Aldring ved KU, men halverer bevillingen i forhold til tidligere år, "så der er plads til andre omkring bordet".

Nordea-fonden støtter Center for Sund Aldring ved KU med en bevilling på 78 millioner kroner.

Centeret, som har været finansieret af Nordea-fonden siden oprettelsen, modtager dermed kun halvdelen af den støtte, som er modtaget ved de seneste uddelinger fra fonden.  

"Det er mindre end tidligere, ja, men Center for Sund Aldring har vist, at de kan få støtte til forskning fra andre kilder," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Og reduktionen handler også om at give mulighed for andre donorer end Nordea-fonden, mener fonden selv. 

"Der er plads til flere omkring bordet, og det er kun godt, at vi er flere, der bakker op om en sådan vigtig samfundsdagsorden," siger direktøren i Nordea-fonden.

På KU er man indstillet på at undersøge mulighederne for anden finansiering. 

"Det er vores ambition, at vi de næste 5 år også søger nye kilder til at få støtte til forskningen. Bevillingen skal derfor ses som en grundbevilling til centeret, som skal suppleres med midler fra andre fonde,” siger dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Ulla Wewer.

Centeret kan fortsætte forskningen
Selvom midlerne er mindre, så giver den nye bevilling alligevel centeret mulighed for at fortsætte sin forskning. 

Den nye bevilling skal sikre, at centeret bygger videre på vigtige forskningsresultater, eksempelvis om hjernens kognitive funktionsnedsættelse, og hvordan vi kan beskytte hjernen.

Og fremadrettet vil centeret blandt andet undersøge, hvordan fysisk aktivitet påvirker vores hjerner og udvikle retningslinjer for initiativer og tiltag, som kan understøtte, at flere får sunde, vitale ældreliv og bevarer kræfterne til at indgå i nye fællesskaber, skriver KU i en pressemeddelelse.

Bevillingen glæder sundhedsministeren.

"I takt med at vi bliver ældre og holder os sundere længere, er det utroligt vigtigt, at forskningen også interesserer sig for, hvordan vi ældes,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Og også Nordea-fonden er glad for, at centeret kan fortsætte sin indsats. 

”Vi er glade for at bidrage til, at centeret fortsat kan levere ny viden og sammen med andre samfundsaktører omsætte viden til nye aktiviteter og tiltag,” siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

Centerets fokusområder vil i de følgende fem år bidrage til forskning i den menneskelige aldring på både celle-, individ- og samfundsniveau.

Forrige artikel Den stille revolution i DUF: Den stille revolution i DUF: "Vi skulle væk fra at være en professionel ngo" Næste artikel Ny idrætsorganisation skal sikre fremtidens udsatteidræt Ny idrætsorganisation skal sikre fremtidens udsatteidræt