Undersøgelse skal kortlægge arbejdsmiljøet i ngo-sektoren: Nu starter næste etape

ARBEJDSMILJØ: Ingerfair vil via en stor survey undersøge medarbejdernes trivsel i ngo-sektoren. Chefkonsulent understreger, man ikke er ude på at udstille enkelte foreninger.

Onsdag igangsætter Ingerfair næste etape af den Velliv-finansierede undersøgelse, der skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i ngo-sektoren. 

Det sker, når man åbner en stor survey af medarbejderne i ngo'erne. 

"Vi håber på omkring 3-400 besvarelser," siger Marie Baad Holdt, der er chefkonsulent i Ingerfair. 

Hun understreger samtidig væsentligheden af at få kvalificeret diskussionen om medarbejdernes trivsel i foreningslivet. 

"Vi har mange teser og har set en række artikler. Men vi har meget lidt data, som viser, hvordan det samlet set ser ud, og om det er så slemt, som vi går og forestiller os," siger Marie Baad Holdt. 

Ingerfair læner sig op ad tal fra professor Thomas P. Boje, som viser, at der er i alt 12 forskellige sektorer inden for civilsamfundet. 

"Og målet er, at der også inden for de enkelte sektorer skal komme så mange besvarelser, at vi også kan sige noget meningsfuldt om henholdsvis de grønne foreninger, idrætten og de sociale organisationer," siger Marie Baad Holdt og fortsætter. 

"Vi har eksempelvis en situation, hvor de sociale organisationer hele tiden skal jagte finansiering, mens idrætten i højere grad får dem foræret. Det er spændende, om det har en betydning for det psykiske arbejdsmiljø." 

Men I skal undersøge 12 sektorer og forventer i alt 3-400 besvarelser. Hvordan vil I sikre jer, at resultatet bliver repræsentativt? 

"Det har vi haft mange overvejelser omkring. Og vi har gennem længere tid haft en dialog med brancheforeninger og paraplyorganisationer for at sikre, at vi kommer så bredt ud som muligt," siger Marie Baad Holdt. 

Men hvad gør I, hvis mængden af besvarelser egentlig er tilfredsstillende, men enkelte sektorer er stærkt underrepræsenteret? 

"Så gør vi en indsats for at sikre, at vi får hentet flere besvarelser inden for de sektorer." 

Så I bliver ved med at indsamle, indtil I er tilfredse med datagrundlaget? 

"Ja, inden for rimelighedens grænser. Det kan godt ende med, at vi fremlægger data, og så må sige, at der er enkeltsektorer, som vi ikke kan sige noget om," siger Marie Baad Holdt. 

Hun fortæller desuden, at Ingerfair også er blevet mødt af bekymring fra flere civile topledere, som frygter, at undersøgelsen vil føre til endnu flere negative historier. 

"Og det har været vigtigt for os hele tiden at understrege, at vi ikke spørger ind til, hvilken organisation folk arbejder for. Vi er ikke ude på at bringe bestemte organisationer i fedtefadet. Vi vil forsøge at indsamle viden, så vi kan føre den her diskussion på et mere kvalificeret grundlag," siger hun.

Ansatte i ngo-sektoren kan besvare undersøgelsen her.

Forrige artikel Ladekarl om FN-indtog på det danske indsamlingsmarked: Det er unfair konkurrence Ladekarl om FN-indtog på det danske indsamlingsmarked: Det er unfair konkurrence Næste artikel Civilt overblik: Kaos i Liva Rehab og markant fondsmelding fra Hækkerup Civilt overblik: Kaos i Liva Rehab og markant fondsmelding fra Hækkerup
Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

DEAL: Et flertal af partier har besluttet at fordele pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi, en udvidelse af hjemløseindsatsen og et videnscenter for anbragte unge. Aktører roser tiltagene, men savner en plan for fremtidig finansiering.