Og hva’ så nu? Politiske tanker om livet efter satspuljen

SATSPULJE: Hvordan skal det socialpolitiske arbejde struktureres og finansieres på den anden side af satspuljen? Hvem skal træffe beslutningerne? Og hvilken rolle skal civilsamfundet spille? Ministeren og fire ordførere gav fredag deres bud på en åben høring.

Man behøver ikke have taget det store spin-kørekort for at vide, at nu er et godt tidspunkt at holde sig til, hvis man skal have indflydelse på satspuljens fremtid.

En årelang politisk belejring af varierende argumentation og intensitet fik under efterårets rituelle slag om finansloven den konsekvens, at satspuljen fra 2020 er reduceret til en politisk parentes.

Her ville puljen, som siden fødslen i 1990 har været finansieret ved, at overførselsindkomsterne er steget 0,3 procent mindre end den generelle lønudvikling, ellers kunne have fejret sin 30 års fødselsdag. Nu har den kurs mod graven.

Login