Professorer rivende uenige om frivillige i konkurrencestaten: "Hans analyse er alt for unuanceret"

KRITIK:Thomas P. Boje angriber påstand om, at frivilligheden er blevet inficeret af konkurrencestatens logik. Ove Kaj Pedersen fastholder sin analyse.

Frivillige er kommet helt ind i konkurrencestatens maskinrum.

Sådan lød analysen fra professor emeritus Ove Kaj Pedersen i et interview med Altinget tilbage i oktober.

"Det er karakteristisk, at vi har fået flere og flere organisationer i kampen om de offentlige ydelser, og at de har udstyret sig med større og mere professionelle sekretariater," fortsatte han.

Men ifølge RUC-professor Thomas P. Boje skal vi ikke uden videre acceptere Ove Kaj Pedersens påstand. 

“Ove Kaj Pedersen påpeger nogle vigtige pointer i udviklingen af det frivillige arbejde, men hans analyse er alt for unuanceret og derfor ikke brugbar,” siger han.

Lokalt medborgerskab
Thomas P. Boje mener udviklingen i den civile sektor er præget af flere modsatrettede tendenser. Han giver Ove Kaj Pedersen ret i, at de store landsorganisationer er blevet mere professionelle og forsøger at understøtte velfærdsstaten. Men Thomas P. Boje understreger samtidig, at der popper en række græsrodsinitiativer frem, som snarere ønsker at frigøre sig fra de store organisationer og statens puljebureaukrati.

“I det lokale foreningsliv, som fylder rigtig meget i civilsamfundet, mener jeg ikke, man kan påstå, at de frivillige bliver styret af konkurrencestaten. Tværtimod kan man se fra en række undersøgelser, at her modarbejder borgerne trenden til at skulle levere ydelser til det offentlige – de organiserer lokale alternative til det offentlige,” siger Thomas P. Boje.

Eksempelvis viste et SDU-studie i 2017, at blot 40 procent af de lokale foreninger efterspurgte samarbejde med kommunen.

“De lokale foreninger står ikke og råber på samskabelsen, og de har ingen forventning om, at samarbejder med kommunen skal bære foreningslivet,” sagde professor Bjarne Ibsen, da tallene blev offentliggjort.

Thomas P. Boje peger samtidig på venligboerne, næstehjælperne og klimaaktivisterne som eksempler på, at en række initiativer forsøger at tage et opgør mod statens indblanden.

“Lokalt er der masser af medborgerskab.  For mig at se er det især der, civilsamfundet lever. Det er i disse sammenhænge, man ser, borgerne skaber løsninger, som går på tværs af konkurrencestatslogikken,” siger Thomas P. Boje og fortsætter.

"Den diskussion som Ove Kaj Pedersen tager op er vigtig og nødvendig. Den skal blot foregår på et nuanceret og sagligt grundlag."

"Vi taler forbi hinanden"
Altinget har forelagt Ove Kaj Pedersen kritikken fra Thomas P. Boje.

“Jeg synes, vi taler forbi hinanden,” lyder den umiddelbare reaktion fra Ove Kaj Pedersen.

Han vurderer, at de to forskere kommer fra fra hvert sit udgangspunkt. Han mener i høj grad, at Thomas P. Boje starter nede fra og op ved at zoome ind på lokale initiativer.

Ove Kaj Pedersens analyse ser på problemstillingen oppefra og ned og tager sit udgangspunkt på Christiansborg for at vise, hvordan politikerne siden 1980’erne har fremelsket en bestemt forståelse af civilsamfundet. 

“Her begynder politikerne i stigende grad at betragte civilsamfundet som varme hænder, der i modsætning til kolde bureaukrater kan give et værdifuldt bidrag til velfærdsstaten,” siger Ove Kaj Pedersen.

Han mener, den historiske dimension og et afgørende afspekt om at se borgeren som civil og dannet i et samfund, langsomt er blevet udsluset.

“Man afkobler en helt central dimension, hvor man ser på civilsamfundet som et begreb, vi kender helt tilbage fra 1700-tallet og er et af de helt store begreber fra borgerskabets frigørelse fra enevælden,” siger Ove Kaj Pedersen, som mener politikernes doktrin har bredt sig til store dele af den tredje sektor.

“Frivilligorganisationerne er blevet professionaliserede for at få del i offentlige midler. Og det ser jeg jo også Thomas P. Boje give mig ret i. Jeg vil så samtidig medgive, at der er lokale initiativer, som ikke er påvirket af konkurrencestaten. Men spørgsmålet er, hvor meget de fylder i forhold til de økonomisk stærke landsorganisationer. Det mangler vi viden om,” siger Ove Kaj Pedersen. 

Men vi har jo også et civilsamfund, som i høj grad er forankret lokalt. Mener du virkelig, at fodboldklubber og spejdere er påvirket af konkurrencestaten? 

“Både og vil jeg sige. Men min analyse er også baseret på et top down-perspektiv. Altså jeg starter med at se på, hvordan politikerne har fremelsket en bestemt forståelse af civilsamfundet – og derefter prøver jeg at vise, hvordan det har bredt sig til store dele af eksempelvis frivilligorganisationerne. Jeg medgiver, der er lokale initiativer, som måske ikke umiddelbart er præget af konkurrencestaten,” siger Ove Kaj Pedersen og korrigerer sig selv i samme åndedrag. 

“Omvendt spiller de på kommunale baner og bruger kommunens lokaler. 40 procent af foreningernes økonomi kommer fra det offentlige. Deres rammevilkår er i så vid udstrækning bestemt af velfærdsstaten, at jeg ikke mener, man bare kan konkludere, de ikke er præget af konkurrencestaten,” siger han. 

Forrige artikel Reserven slår ikke til: DH vil have ny socialpulje på finansloven Reserven slår ikke til: DH vil have ny socialpulje på finansloven Næste artikel Demensplan blokerer for aftale om satspuljen Demensplan blokerer for aftale om satspuljen