Rådet for Socialt Udsatte skal hjælpe minister med at opspore coronaproblemer

CORONA: De socialt udsattes talerør er valgt som bindeled mellem regeringen og organisationer, der arbejder med udsatte. Rådet skal indsamle og videregive organisationernes bekymringer til ministeren, som dernæst vil tage stilling til eventuelt nye tiltag.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har til formiddag besluttet at etablere en særlig kommunikationslinje mellem samfundets mest socialt udsatte og myndighederne.

Ministeren har udpeget Rådet for Socialt Udsatte til at fungere som bindeled mellem samfundets mest udsatte borgere og myndighederne. Rådet vil hurtigst muligt rette henvendelse til relevante organisationer og de lokale udsatteråd på socialområdet, som skal melde tilbage til rådet med de bekymringer for coronasmitte, der knytter sig til socialområdet.