Red Barnet: Der skal sættes hårdere ind for at stoppe vold mod børn

DEBAT: Regeringens handlingsplan for verdensmålene er ikke ambitiøs nok, når det gælder målet om afskaffelse af vold mod børn, skriver Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Af Jonas Keiding Lindholm
Generalsekretær for Red Barnet

Verdensmålene har medvind i Danmark i øjeblikket. Det pibler frem med initiativer overalt; i flere stærke organisationer og på tværs af samfundets sektorer.

Folketinget har for nylig oprettet et tværpolitisk netværk med repræsentanter fra alle partier, som på rekordtid har fået 40 medlemmer! I sidste uge var jeg selv på folkemøde på Bornholm, hvor verdensmålene blev debatteret i rigtig mange telte.

Er verdensmålene realistiske?
Det er jo fantastisk. Men på trods af det store engagement er der ét kritisk spørgsmål, som går igen: Kan vi nå målene på bare 13 år – er det overhovedet realistisk at afskaffe ekstrem fattigdom og udrydde vold mod børn i år 2030? Og hvis svaret er nej – hvorfor så al den begejstring og ’hype’.

Der naturligvis ingen, der i dag med sikkerhed kan sige, at vi når målene. Men diskussionen giver mig flashback til dengang, da man lige havde vedtaget verdensmålenes forgængere ved årtusindeskiftet – 2015-målene.

Her må jeg være ærlig og indrømme, at jeg som fagperson tvivlede på, at vi eksempelvis kunne halvere den globale fattigdom. Min skepsis blev gjort til skamme. Vi nåede målet allerede før 2015. På grund af tusindvis af indsatser, som trak i samme retning i hele verden.

For FN’s verdensmål gælder ikke kun udviklingslandene, men os allesammen. I Danmark har vi vigtige erfaringer, som viser, hvor meget vi kan forandre, hvis vi vil. Vores indstilling til vold mod børn er et lærerigt eksempel.

Lang vej igen
Et af de centrale verdensmål (mål 16.2) forpligter alle verdens lande til at afskaffe vold mod børn, og målet indgår i regeringens handlingsplan for implementering af verdensmålene i Danmark. Og her i 2017 ser det ikke godt ud: En omfattende undersøgelse fra Børnerådet viser, at hvert 11. danske barn har været udsat for grov vold inden for det seneste år. 17 procent har været udsat for psykisk vold. Det er dybt alarmerende.

Der var engang, hvor op mod halvdelen af danskerne mente, at det var i orden at bruge fysisk afstraffelse i opdragelsen af børn. Folketinget var dybt splittet, da revselsesretten blev afskaffet med kun én stemmes flertal.

Det var i 1997. For kun to årtier siden. Det kan føles som meget længere tid siden, når man ser tilbage på den debat og det børnesyn, som var dengang. Sådan er det ikke længere. Men der er desværre stadig lang vej.

Det tog en generation at opdage, at det var forkert at slå børn. Lad det blive denne generations løfte helt at stoppe vold mod børn med afsæt i verdensmålene.

Lav en forebyggelsespakke
Skal vi nå i mål, kræver det, at vi hæver ambitionsniveauet. I regeringens handlingsplan for verdensmålene er der kun fokus på at følge indsatsen mod vold i nære relationer – eksempelvis den psykiske vold, som børn udsættes for, når de er vidne til forældrenes vold mod hinanden. Det er vigtigt, men slet ikke nok. Børn bliver også selv slået. Det skal stoppes, og det kræver handling.

Regeringen bør afsætte midler til en aktiv og systematisk indsats – en forebyggelsespakke til at stoppe vold mod børn – der rækker helt frem til 2030 og ikke er afhængig af politiske vinde. Den skal blandt andet sikre, at: 

  • Børn kender deres rettigheder og ved, at de har ret til at vokse op uden vold i hjemmet.
  • Fagpersoner får større viden og handlekompetencer. De skal underrette tidligere – også på småbørnsområdet.
  • Forældre ved, at det er muligt at opdrage uden vold, og at det er forbudt at slå børnene.

Alle børn har ret til at vokse op uden vold. Det var der uenighed om for 20 år siden, men i dag er holdningen en anden. Verdensmålene er vores nye samfundskontrakt, og vi skal bruge dem til at gøre holdning til handling og stoppe vold mod børn. 

Som Danmarks største hjælpeorganisation for børn arbejder vi for at nå det mål inden 2030. Lad os kæmpe sammen for børnenes skyld.

Forrige artikel Globalt Fokus: Brug FN-kandidatur til at forsvare menneskerettighederne Globalt Fokus: Brug FN-kandidatur til at forsvare menneskerettighederne Næste artikel DIF: Idræt er med til at skabe fred i verden DIF: Idræt er med til at skabe fred i verden