SF: Bevillinger til reserven skal gennemgås mere systematisk

DEBAT: Det er nødvendigt, at bevillingerne til socialområdet fra satspuljens afløser, reserven, bliver gennemgået regelmæssigt og evalueret, skriver SF's socialordfører, Trine Torp. 

Af Trine Torp (SF) 
Socialordfører

Med den politiske aftale fra sidste år blev satspuljen afskaffet. Det betyder, at der ikke længere tilføres ny finansiering til socialområdet via en mindreregulering af overførselsindkomsterne. Det sidste er godt, for denne finansiering har altid været en torn i øjet på SF. 

Selvom satspuljen blev igangsat til nye initiativer på især socialområdet, har skiftende regeringer ”forgrebet sig” på puljen og finansieret en række varige tiltag.

Disse bevillinger fortsætter, men i takt med at midlertidige bevillinger ophører, vil pengene blive ført tilbage til den såkaldte reserve, selvom det i aftalen blev understreget, at socialområdet skulle gives særlig prioritet. Det har socialområdet fortjent længe. 

Tilfældighederne skal ikke råde
I SF mener vi, at det er vigtigt med en fastholdelse af en reserve til udvikling af nye indsatser på socialområdet både i offentligt regi og også mere bredt i civilsamfundet.

Men det er også vigtigt, at vi kommer væk fra den lidt stokastiske tilgang, hvilket vi oplevede i forbindelse med de hedengangne satspuljeforhandlinger. Der blev groft sagt bevilget både i øst og vest – blandt andet for at tilgodese de ofte meget forskellige prioriteringer, der var blandt partierne bag satspuljen. 

Derfor vil SF arbejde for, at regeringen forud for næste års finansforhandlinger udarbejder et analytisk grundlag for prioriteringerne, således at der laves en samlet gennemgang af behovet for såvel de eksisterende kommunale og statslige indsatser samt indsatser på NGO-området.

Systematisk gennemgang
Dette kunne være at gennemgå et eller flere temaer – eksempelvis hjemløseområdet – men selvfølgelig også ved mere fremadrettede tiltag. Temaerne kan så skifte fra år til år, og derved kan der eksempelvis hvert fjerde år være en grundig gennemgang af et underområde.  

I takt med at der laves færre midlertidige bevillinger, vil det også give god mening, at de indføres regelmæssige evalueringer af de støttede organisationer, herunder anvendelsen af midlerne og effekten af disse.

Endelig forestiller vi os også, at de skal udarbejdes en 'grundfinansieringsmodel' for støtte til organisationer, så der på tværs af organisationer er en ensartet praksis for, hvilke udviklings- og driftsomkostninger der kan dækkes af reserven, og hvor meget støtte der kan gives til eksempelvis et sekretariat.

Forrige artikel Virksomhed svarer på kritik: Vores kortlægning af ngo-arbejdsmiljø fejler intet Virksomhed svarer på kritik: Vores kortlægning af ngo-arbejdsmiljø fejler intet Næste artikel Bedre Psykiatri: Civilsamfundets vilkår skal ikke være politisk kastebold Bedre Psykiatri: Civilsamfundets vilkår skal ikke være politisk kastebold