Socialminister: Frivillige skal løfte flere opgaver i den offentlige sektor

INTERVIEW: Mai Mercado (K) vil invitere civile aktører ind i hjertekulen af velfærdsstaten. Men hun har endnu ikke den færdige plan for, hvordan visionerne skal føres ud i livet.

Interviewet med Mai Mercado er egentlig slut, da hun finder nogle papirer frem og begynder at bladre i dem.

"Det er 13 procent af danskerne mellem 18 og 70 år, som føler sig uden for fællesskabet. Men blandt socialt udsatte er det 57 procent. Det er jo helt vildt altså," udbryder hun så pludselig.

"Og det er jo derfor, at hvis vi skal løfte socialpolitikken, så spiller de frivillige bare en kæmpe rolle."

Den konservative børne- og socialminister præsenterede i slutningen af efteråret regeringens civilsamfundsstrategi.

Her afsatte man 100 millioner kroner fra satspuljen til blandt andet at styrke Frivilligrådet og forbedre samarbejdet mellem kommuner og foreninger.

Alligevel er hun langt fra i mål med den dagsorden.

"Jeg kunne godt læne mig tilbage og sige: 'Nu kan vi sætte flueben ved en civilsamfundsstrategi, og så er den konservative socialminister tilfreds.' Men jeg ser mere sådan på det, at vi har nået en milepæl, og nu skal vi i gang med det næste stykke arbejde," siger Mai Mercado.

Og én af mærkesagerne for ministeren er, at frivillige skal inviteres tættere på kernen i den offentlige sektor.

"I dag er det lidt for meget sådan på socialområdet, at det offentlige løser nogle opgaver, og foreningerne løfter nogle andre. Man er slet, slet ikke dygtig nok til at tænke det sammen og udnytte synergierne," siger Mai Mercado.

"Jeg kunne sådan set godt se for mig, at frivillige overtager nogle af de opgaver, som bliver løst af det offentlige i dag."

Hun stopper op et øjeblik, som om hun tager sig selv i det. Hun ved godt, at meldingen er markant og kan afstedkomme et ramaskrig i fagforeningerne.

"Og så er der selvfølgelig en masse forbehold, som trænger sig på. Og når jeg siger, at frivillige skal overtage opgaver fra det offentlige, så er det upræcist. Det er i virkeligheden ikke det, jeg mener. For der er ingen frivillige, som vil finde sig i at blive rå arbejdskraft. Og der er ingen offentligt ansatte, som vil finde sig i at blive erstattet. Men min pointe er, at vi skal have bragt dem tættere sammen," fortsætter Mai Mercado.

Men hvordan skal man helt konkret gøre det?

"For at være helt ærlig, så ved jeg det ikke endnu. I virkeligheden kunne jeg godt have lyst til, at mange kom på banen og forholdt sig til selve mit ønske om at få bragt det offentlige og det frivillige tættere sammen,” siger hun.

Havde ikke plan i skuffen
Det er ikke første gang, at socialministeren inviterer organisationsdanmark til at komme med input. I forsommeren nedsatte hun en ti mand stor taskforce, som skulle mødes en lille håndfuld gange hen over sommeren for at komme med et sæt anbefalinger. Her sad topfolk fra blandet KL, DUF og Red Barnet.

Processen blev imidlertid kritiseret for at være forjaget. Uden for citat kaldte flere profilerede aktører det en proformaøvelse. Underforstået: Ministeren havde allerede en strategi i skuffen.

I dag vedkender Mai Mercado, at taskforcen ideelt set skulle have haft mere arbejdstid. Men innovationsminister Sophie Løhdes (V) sammenhængsreform gav en unik mulighed for at sætte fokus på civilsamfundet.

"Selvfølgelig blev det en komprimeret proces, og jeg er sikker på, at vi kunne have involveret endnu mere, end vi gjorde. Men jeg så et åbent vindue – der var en mulighed for at lave en civilsamfundsstrategi, og så slog jeg til," siger hun.

Mai Mercado afviser samtidig, at hun og embedsværket allerede havde en færdig plan klar, inden taskforcen gik i gang.

"Jeg kunne godt have siddet i mit hjørnekontor og lavet en strategi ud fra, hvad jeg føler. Men jeg ville gerne have input, og jeg synes trods alt, at det var en rigtig god proces," siger hun.

Ministerens version styrkes af, at taskforcen planlagde et ekstramøde, kort før anbefalingerne skulle præsenteres. Det betød, at offentliggørelsen blev forsinket.

Samtidig erfarer Altinget, at taskforcen generelt oplevede, at dens arbejde blev taget seriøst. Ligesom man lagde arm internt om forskellige knaster. Eksempelvis var det ikke alle, som var klar til at give deres højre arm for at styrke Frivilligrådet.

Alligevel blev det én af taskforcens anbefalinger. Og ligesom de fleste andre anbefalinger gik det forslag direkte ind i civilsamfundsstrategien.

Nyt Frivilligråd
Det har medført en markant ændring af Frivilligrådet. Tidligere var alle medlemmer udpeget af socialministeren. Hun udpeger stadig to, herunder formanden, men foreningsdanmark skal fremover udpege otte repræsentanter.

Det første valg er netop gennemført, og det har blandt andet betydet valg til Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, og tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup.

Og Mai Mercado ser frem til samspillet med de nye medlemmer.

"Tidligere kunne man kritisere Frivilligrådet for ikke at repræsentere frivilligheden. Det mener jeg ikke længere er tilfældet, og derfor vil jeg gerne indgå i en endnu tættere dialog med rådet," siger hun.

Her vil en diskussion af frivilligorganisationernes rolle i velfærdsstatens opgaveløsning utvivlsomt ofte komme på dagsordenen.

Men selvom det er et vigtigt tema for Mai Mercado, er hun ikke sikker på, at det munder ud i store partnerskaber og konkret lovgivning.

"Det er ikke sådan, at jeg kommer op med noget politik, og så skal alt bare passes ind i den kasse," siger hun.

Samarbejdet skal løftes lokalt
For det er svært at sidde fra Christiansborg og beslutte, hvordan frivillige og varme hænder i den offentlige sektor skal arbejde sammen. I virkeligheden skal man mange gange finde svarene lokalt, mener hun.

Hun fremhæver et eksempel fra en daginstitution i Viborg Kommune, hvor to ældre damer kom én formiddag om ugen for at give en hånd med.

"De blev nærmest reservebedstemødre, og de havde al tid i verden til bare at snakke med børnene. Men det er klart, der var også nogle faggrænser, så de ikke bare dækkede ind for det lønnede personale. Det her handler ikke om, at de frivillige skal erstatte noget. De skal være et supplement," siger Mai Mercado.

Men opstår behovet for frivillige ikke, fordi bemandingen er for lav? Hvad kan de tilføre, som en ekstra pædagog eller pædagogmedhjælper ikke kan?

"Som jeg forstod eksemplet fra Viborg Kommune, så er det en lokal aftale, hvor fagforeningerne også har været inde over. Fordi man gerne ville prøve det af. De er ikke kommet ind og har taget arbejdstimer. Men de kan måske sidde og spille spil en hel formiddag," siger Mai Marcado.

Hun medgiver samtidig, at der ikke er noget simpelt svar på, hvordan man skal definere faggrænserne.

"Der var en diskussion omkring, om de to frivillige skulle med på en tur. Og der blev man enige om et nej. Fordi så ville man være ude i, at de dækkede ind. Det er jo de her lokale samtaler, der skal til for at få det til at fungere," siger Mai Mercado.

Derfor er hun også tøvende over for at komme med konkrete politiske forslag på området.

"Det vigtigste for mig er måske, at jeg gerne vil signalere, at det offentlige og frivillige skal arbejde tættere sammen. Men at jeg samtidig heller ikke står klar med en eller anden model for, hvordan det skal gøres," siger hun.

Vil ændre rammevilkår
Det betyder ikke, at hun er færdig med at lave politik inden for det frivillige sociale område. En central del af både taskforcens anbefalinger og den endelige civilsamfundsstrategi var, at man skulle ændre rammevilkårene for foreningerne.

Derfor vil man i marts nedsætte en arbejdsgruppe, som skal granske forskellige nye modeller, der kan mindske bureaukratiet for frivilligorganisationerne.

"Det er værd at tænke over, at vi stiller samme krav til en lille forening som en kæmpestor forening. Det betyder ikke, at der ikke skal stilles krav. Men det kan vi gøre på en smartere og en bedre måde, tror jeg," siger Mai Mercado.

Kan du sige noget mere om, hvad der kommer til at ske med rammevilkårene? Ude i foreningerne er de jo meget optagede af...

"Bureaukrati, økonomi, støttestruktur," afbryder hun med et smil.

"Jeg kender dem allesammen, og heldigvis for det. Men der er en arbejdsgruppe, som skal se på det. Af respekt for dem får du mig ikke til at blive mere konkret, før de er færdige."

Tilbage står, hvorfor børne- og socialministeren er så overbevist om, at civilsamfundet er én af nøglerne til at få bugt med de sociale problemer herhjemme.

Selv peger Mai Mercado blandt andet på en oplevelse hos foreningen Kæmperne, der arrangerer sportstilbud for psykisk sårbare.

"Jeg talte med en, som fortalte, at han sneg sig langs panelerne i starten. Han havde det så dårligt. Men på grund af fællesskabet i Kæmperne kom han længere væk fra kanten. Og han endte med at tage en instruktøruddannelse, og i dag står han og underviser andre. Er velfungerende. Det er da fantastisk," siger Mai Mercado.

Der opstår en lille tavshed på nogle sekunder, inden hun fortsætter bestemt.

"Jeg gad godt se det offentlige løse den opgave."

Hvorfor mener du, at den offentlige sektor ville have svært ved at løse den opgave?

"Fordi det frivillige fællesskab i sagens natur er frivilligt. Der er ikke nogen, som sidder med en opfattelse af, at der er nogen, som er ansat til at være i en relation med mig. Det betyder ikke, at der ikke er hjertevarme i den offentlige sektor. Og vi har fantastisk dygtige medarbejdere. Men jeg tror, det har en stor betydning for brugeren, at det ikke er folk, som får løn for at være sammen med mig," siger Mai Mercado.

Rettelse 12.21: Tidligere fremgik det af artiklen, at arbejdsgruppen, som skal se på foreningernes rammevilkår allerede er nedsat. Men den vil først blive nedsat i løbet af marts måned.

Forrige artikel Det Danske Spejderkorps får ny generalsekretær: “Man skal kunne mærke engagementet” Det Danske Spejderkorps får ny generalsekretær: “Man skal kunne mærke engagementet” Næste artikel Kan disse nødder skabe velvære i Danmark og velfærd i Afrika? Kan disse nødder skabe velvære i Danmark og velfærd i Afrika?
 • Anmeld

  Keld Lund · Efterløn

  Hvad med ansvarsfordelingen?

  Skal den ulønnede frivillige arbejdskraft lige pludselig have faste mødetider?
  Når man er frivillig kommer man når man har tid og ikke mindst lyst! Den organiserede ulønnede frivillige arbejdskraft tager vel lønnede jobs fra dem der har brug for et arbejde? Hvis den ulønnede frivillige arbejdskraft en dag hellere vil på Bakken med børnene/børnebørnene sådan ren spontant hvad så hvem har så ansvaret for det arbejde den frivillige skulle have udført? Kan vi binde de frivillige med en kontrakt på ulønnet arbejde med mødetider og kan vi tvinge de frivillige til faste mødetider? Hvem har ansvaret og skal stå til ansvar for de frivilliges indsats? Hvem vil være frivillig når man kan drages til ansvar for uheld og manglende kompetence? ER DET I SIDSTE ENDE ØKONOMISKE GRUNDE der gør at Danmark skal bruge frivillige - regeringen tager jo pengene fra de ældre til den muslimske indvandring og derfor skal de ældre måske plejes af frivillige - hvis vi ikke skulle forsørge det massive parallelsamfund, der er igangværende kunne vi så klare os med ingen frivillige? Dem der vil være frivillige en gang imellem ønsker ikke skemalagte vagter for så er det måske ikke så frivilligt mere - men bare ulønnet arbejdskraft med ansvar!
  Blot en betragtning!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Tican Slagteri mangler arbejdskraft

  Jeg har bemærket mig at Dansk Industri er så forfærdelig kede af at de mangler arbejdskraft. Man forstår at en somalier er afgørende for dansk økonomi.

  Jeg kan foreslå at man tilbyder dem frivillig arbejdskraft fra den pulje som roses i artiklen her. Det ligger mig meget på sinde at hattedamerne får noget fornuftigt at tage sig til og at Tican Slagteri får den arbejdskraft de har brug for til en pris de kan betale. Så gratis må vist være Eldorado.

 • Anmeld

  John Ebbestrup Hansen · Debattør og Foredragsholder

  Lad frivilligheden blomstre

  Heller ikke på Kvindernes internationale kampdag er der noget virkelig nyt at hente fra den kvindelige socialminister, når det gælder innovative inputs til hvor den frivillige sektor bedst placerer sig i forhold til velfærdssamfundets udvikling. Jeg efterlyser nogle nye perspektiveringer, som ikke bare handler om hvordan de frivillige bedre kan bidrage til løsning af opgaver i velfærdsstaten. Her tænker jeg på hvordan man politisk kan skabe bedre rammebetingelser for en større selvstændiggørelsen af den frivillige sektor, så sektoren kan blive en mere værdig og slagkraftig med- og modspiller til både den offentlige sektor og f.eks. private virksomheder og de mægtige fonde. Sådanne visioner ville kunne rykke og ikke det sædvanlige snik snak om frivillige som halehæng til den offentlige opgaveløsning mv.

 • Anmeld

  Bettina Bundgaard · Cand.pæd.

  Hattedame no. 1

  Når Mai udtaler sig som hun gør, er det udtryk for en farlig foragt for faglighed indenfor det sociale område, en uvidenhed så det basker om hvor ustabil en arbejdskraft frivillige medarbejdere er og en total mangel på indsigt i hvad der rent faktisk mangler.

 • Anmeld

  Dorthe Lund Larsen

  Kompetencer

  Kunne man med lidt fantasi forestille sig at nogen frivillige kunne yde en særlig indsats, der hvor f.eks pædagogen ikke “evner” det, eller har tid til den ydelse.
  Kunne en bedstefar spille skak eller matador en eftermidag om ugen....
  Eller kunne en frivillig vaske alt legetøjet af en ekstra gang om måneden...
  Ydelser som man ellers ikke ville få.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Lund Larsen - grænsen for tåbeligheder er ikke i sigte

  Jo Lund Larsen selvfølgelig. Kogekonen som tog en tørn på den private folkeskole og hjalp med matematikundervisningen.

  Man kunne også forestille sig nogen af de mange flextidsjobbere som ingen job kan finde kunne afløse i den lokale lægepraksis således at telefontiden kunne udvides fri for omkostninger og selvfølgelig uden kvalifikationskrav.

  Der er ikke de tåbeligheder man ikke kunne forestille og måske undte at genboen skulle afprøve. Så vil jeg sikkert hurtigt få ro for ham.

  Hvilke amatører på gale veje har du selv erfaring med Lund Larsen?

 • Anmeld

  Kent Broe Goldschmidt · pensionist

  En blåfis i en hornlygte.

  Endnu en blåfis i en hornlygte!!! Frivilligt arbejde er godt i vores foreninger og andet hvor der er tradition for det, men det regeringen gang på gang forsøger er, at tage brødet og arbejdet fra lønarbejdere for derved at sætte skatten ned. Vi skal sgu ikke have et velfærdssamfund der bygger på frivillighed.. Se på USA.. Er det noget at stræbe efter? NEJ!!!

 • Anmeld

  Barbar Bech Nielsen

  Frivillig

  Bliver det også frivillig at betale sine regninger eller husleje ? Når man ikke tjener noget,, fordi man er frivillig, så er der ikke andre udveje.
  Er der nogle frivillige minister? Folketingsmedlemmer??

  Nej de giver sig selv lønforhøjelse på 15%, lidt ublodig efter min mening.
  De er ikke de penge værd, og husk frivillig- ingen skat- ingen skat ingen minister eller folketingsmedlemmer.
  Tilbage til stenalderen., 😂😂😂😂

 • Anmeld

  Knud thirup · Frivillig

  Socialministeren flygter fra ansvaret.

  Hvis den sociale sektor skal generobre sit ansvar på alle vitale områder skal de frivillige reduceres!

 • Anmeld

  Daniella Laubech · Klumme og blog skribent

  Hvad er meningen?

  Skal alle de arbejdsløse nu frivilligt arbejde gratis? Selv pensionister, får den ære at arbejde gratis, for så sparer staten en hulens masse penge - det er he`r vi skal hen og ikke al det mundgøgjl med det sociale samværd.
  Gå selv ud som frivillig. I er ikke andet end politikerbyrder, som tænker på jer selv og og jer selv hele tiden.
  Gå du ud og fej gaderne fri for skodder, min ven - men uden løn.