Ungdomskrisecenter kan ende som luftkastel i ny socialpolitisk virkelighed

KRISE: Joannahuset i København har brugt to år på at forberede etableringen af et krisecenter til unge. Midlerne skulle kom fra en post på satspuljen, som regeringen vil droppe i sidste øjeblik. Dybt problematisk, kritiserer initiativtagerne.  

Det skulle have været et tilflugtssted for unge i voldsramte familier. Men i stedet kan planerne om at etablere et eller to ungekrisecentre med hjælp fra satspuljemidler ende som et satspuljeprojekt, der aldrig ser dagens lys.

Derfor kan de ansøgere, der havde håbet på hjælp fra de i alt 21,4 satspuljemillioner til at etablere et ungekrisecenter, nu blive nødt til at rejse penge selv.

Det er blandt andet situationen hos Joannahuset i København, hvor bestyrelsesformand Jette Wilhelmsen må sadle om og i stedet nu vil bruge kræfterne på at forsøge at rejse penge til et ungekrisecenter selv.

Login