3F og Prosa: Større medieinteresse for initiativer på det digitale arbejdsmarked efterlyses

DEBAT: Medierne spår ofte den danske fagbevægelse en mørk fremtid i lyset af det digitale arbejdsmarkeds hastige udvikling. Til gengæld bruges der ikke meget spalteplads på at fortælle de konstruktive historier om fagbevægelsen initiativer på området, skriver Hanne Lykke Jespersen og Tina Christensen fra henholdsvis Prosa og 3F.

Af Hanne Lykke Jespersen og Tina Christensen
Næstformand i henholdsvis PROSA og 3F

Fremtidens fagre, ny digitale og datadrevne verden mødes ofte af ukritisk jubel, helt uden blik for de skyggesider som denne verden også bringer.

Dog ser medierne ofte mørkt på den danske fagbevægelses fremtid set i lyset af den grænseløse digitalisering på arbejdsmarkedet kombineret med udflytning af jobs til lavtlønslande.

Medierne er desværre sjældent interesseret i de konstruktive historier om nye, innovative initiativer, hvor fagbevægelsen og virksomheder forsøger at løse de digitale udfordringer på det danske arbejdsmarked.

Eksempelvis er der etableret to tværgående overenskomster med globale it-giganters danske afdelinger. I det canadiske selskab CGI har fagbevægelsen efter ønske fra de danske medarbejdere således etableret en overenskomst på tværs af alle tre hovedorganisationer – Akademikerne, FTF og LO – for alle ansatte i den danske afdeling. De faglige organisationer, som har lavet denne overenskomst, er HK/Privat, IDA, Dansk Magisterforening, DJØF og PROSA.

I den danske afdeling af indiske Tech Mahindra har HK/Privat og PROSA tilsvarende indgået overenskomst for alle ansatte i det danske datterselskab – undtagen den øverste ledelse. Denne aftale sikrer også, at udstationerede indiske kolleger i Danmark er sikret samme vilkår som deres danske kolleger.

Gennembrud fanger ikke opmærksomhed
Senest har 3F indgået en historisk overenskomst – den første af sin slags – med en af de nye platformsvirksomheder, der tilbyder sine tjenester via mobile applikationer med adgang til internettet.

Det digitale arbejdsmarked har hidtil været rendyrket wild west. Derfor er aftalen mellem Hilfr, som tilbyder private husstande rengøringsservice, og 3F en væsentlig nyskabelse. Den vil blive fulgt med stor opmærksomhed fra mange interessenter i den digitale økonomi - ikke bare her i landet, men også udefra.

Nyskabelsen præsenterer en platformsvirksomhed, der påtager sig arbejdsgiveransvar med sikring af arbejdsudbydernes minimumsløn, ferie- og pensionsrettigheder og indkomstbeskatning. Derfor lyser Hilfr op i en underskov af platforme, som alt for ofte blot digitaliserer dårlige arbejdsvilkår og sort arbejde under påskud af ”innovation”.

De markante eksempler viser dansk fagbevægelses vilje til nytænkning og innovation. De konkrete resultater hviler samtidig på seriøse samarbejdspartnere blandt virksomhederne, som kan se, at de også kan have glæde af den danske model. Virksomheder, der søger dialogen, påtager sig ansvaret og ønsker at behandle deres medarbejdere ordentligt.

Det er dog også interessant, at de her løsninger – den her vilje fra både virksomheder og fagbevægelse til at udvikle den danske model i takt med globaliseringen og teknologiudviklingen – ikke har vakt større interesse i den danske medieverden.

Fagbevægelsen og den danske arbejdsmarkedsmodel blev ellers i medierne spået en dyster fremtid, blandt andet i et stort antal artikler og indslag i kølvandet på Ubers første indtog i Danmark. Sort arbejde og skattesnyd, brud på taxalovgivningen og unfair konkurrence stod i lang tid i skyggen af mediernes fascination af app-teknologiens nye muligheder.

Vis interesse for udviklingen
Men mediedækningen bør være alsidig, og derfor efterlyser vi mere af den fremadrettede journalistik, hvor man udfolder og præsenterer de nye modeller og aftaler, som ansvarlige virksomheder og en innovativ fagbevægelse søsætter i disse år.

De kritiske spørgsmål og dybdeborende analyser er selvfølgelig velkomne – vi forlanger ikke ukritisk ros. Bare interesse for udviklingen.

Samtidig fortjener de ansvarlige it-virksomheder og mobile internettjenester, der behandler deres ansatte ordentligt, også både forbrugernes og investorernes respekt og opmærksomhed. Det er vigtigt, at vi sikrer disse virksomheder og digitale platforme fair konkurrencevilkår i forhold til de brodne kar og plattenslagerne.

Fremtiden vil fortsat byde på nye udfordringer, som den unge generation og deres børn stiller krav om, at vi får løst. Blandt andet sikring af lønmodtagernes vilkår og velfærdsstaten i takt med, at robotter, kunstig intelligens, big data-løsninger og øget automatisering ændrer jobmarkedet og konkurrencevilkårene.

Der er behov for at sejle op imod den stigende brug af deltids- og korttidsansættelser – både i Danmark og globalt, samt bedre overenskomstdækning inden for blandt andet it-branchen og servicesektoren.

I fagbevægelsen er vi klar til at løse udfordringerne i et konstruktivt samarbejde med ansvarlige virksomheder og arbejdsgiverorganisationer – gerne gennem nye løsninger, så længe målet er at bevare et fair og anstændigt dansk arbejdsmarked.

Vi er til gengæld også klar til at tage kampen op med de virksomheder, som ikke ønsker at tage ansvar. Vi ønsker fortsat fair og ordentlige arbejdsvilkår, både for danske, tilrejsende og udstationerede lønmodtagere.

Forrige artikel Iværksætter: Her er Tommy Ahlers to-do-liste Iværksætter: Her er Tommy Ahlers to-do-liste Næste artikel Juraprofessor: Giv mig dine målerdata, og jeg skal fortælle dig, hvem du er Juraprofessor: Giv mig dine målerdata, og jeg skal fortælle dig, hvem du er