Debat

Center for Cybersikkerhed: Kun sammen kan vi skabe et robust cyberforsvar

DEBAT: Cybertruslen mod Danmark er meget høj. Hver gang vi bygger et godt cyberforsvar, så udvikler hackerne nye angrebsmetoder. Det er et digitalt kapløb, som Danmark skal være bedre rustet til, skriver chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Foto: Ritzau/Niels Hougaard
Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Lund-Sørensen
Chef for Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste

Den digitale udvikling skaber nye og innovative muligheder for Danmark, som vi skal udnytte bedst muligt. Men vi bliver som samfund også mere sårbare som følge af vores stigende afhængighed af digitale løsninger.

Cybertruslen udvikler sig hastigt og løbende i takt med, at den teknologiske udvikling spredes til flere områder og aktører. Der er en meget høj cybertrussel mod Danmark. Cyberspionage mod offentlige eller kommercielle mål udgør den alvorligste cybertrussel mod Danmark.

Cyberkriminalitet er ligeledes stigende i omfang og kompleksitet og udgør en meget høj cybertrussel mod både danske myndigheder, virksomheder og borgere. Det stiller stadig større krav til danske myndigheder og virksomheder om hele tiden at følge med udviklingen og vedholdende arbejde på at opretholde et passende beskyttelsesniveau og beredskab.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

En af udfordringerne er, at et beskyttelsesniveau, der er passende i dag, ikke nødvendigvis er det i morgen.

Efterretningsbaseret viden styrker et aktivt cyberforsvar
FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) søger konstant at være på forkant med cybertruslen. CFCS har udviklet og opdaterer løbende et særligt sensornetværk, der giver mulighed for at opdage og analysere hidtil ikke-erkendte cyberangreb og kan dermed imødegå de mest avancerede cyberangreb.

Trusselsbilledet på cyberområdet er meget dynamisk og kan ændre sig hurtigt. Det er ikke nødvendigvis de samme trusler, der gør sig gældende inden for hver enkelt sektor eller branche.

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste

Centerets placering ved FE sikrer det bedste fundament for, at samfundets samlede cyberforsvar hviler på et efterretningsbaseret grundlag og på de oplysninger, der kan tilvejebringes gennem det tætte internationale efterretningssamarbejde på området.

Det er et samarbejde, der styrker Danmarks robusthed mod cyberangreb. Placeringen i FE skaber en række synergieffekter og skaber nogle dynamiske tværfaglige miljøer, der udvikler og tiltrækker nogle af Danmarks bedste tekniske eksperter til at beskytte Danmark mod avancerede cyberangreb.

NotPetya-angrebet viser nødvendigheden
CFCS har gennem de seneste år håndteret en række stadigt mere avancerede cyberangreb fra stater eller statsstøttede aktører, og der er kontinuerlige forsøg på at kompromittere både danske myndigheder og virksomheder.

Det seneste alvorlige cyberangreb, det såkaldte NotPetya-angreb, ramte en række virksomheder, herunder Mærsk ultimo juni 2017. Som det sker i den slags alvorlige hændelser, samlede CFCS et indsatshold bestående af netværksspecialister, malwareanalytikere og tekniske rådgivere, som havde til opgave at identificere oprindelsen og opsætte alarmer i sensornetværket med henblik på at styrke beskyttelsen af de tilsluttede myndigheder og virksomheder ved CFCS’ netsikkerhedstjeneste.

På baggrund af egne analyser og understøttet af efterretninger fra FE udsendte CFCS varslinger til de tilsluttede myndigheder og virksomheder. Derudover informerede CFCS offentligheden via twitter.

NotPetya-angrebet demonstrerer nødvendigheden af, at danske virksomheder træffer de fornødne foranstaltninger i forhold til den forhøjede risiko for at blive ramt af destruktive cyberangreb i særlige konfliktområder.

Det dynamiske trusselsbillede
Trusselsbilledet på cyberområdet er meget dynamisk og kan ændre sig hurtigt. Det er ikke nødvendigvis de samme trusler, der gør sig gældende inden for hver enkelt sektor eller branche.

Det er derfor vigtigt, at de ansvarlige sektormyndigheder og de relevante virksomheder skærper deres årvågenhed på cybertruslen og bidrager til det samlede trusselsbillede mod Danmark.

Det kan blandt andet ske ved at rapportere om sikkerhedshændelser til CFCS via en frivillig underretningsordning, hvor virksomheder ikke vil være omfattet af aktindsigt, eller ved at indstationere medarbejdere med særligt sektorkendskab i CFCS’ Trusselsvurderingsenhed.

Cybertruslerne rammer hele samfundet, og kun i fællesskab og ved løbende at dele viden kan vi skabe et effektivt og robust cyberforsvar.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Lund-Sørensen

Partner, Macro Advisory Partners
cand.polit. (Københavns Uni. 1990)

0:000:00