DI: EU-Parlamentet vil gøre livet sværere for små platformsøkonomier

DEBAT: Torsdag skal EU-Parlamentet stemme om at skabe gennemsigtighed i platformsøkonomien. Alt tyder desværre på, at det ender med at gå hårdt ud over de mindste platforme, skriver Christian Hannibal fra DI.

Af Christian Hannibal
Digitaliseringspolitisk chef, Dansk Industri

Hvem kender ikke Amazon, Facebook og Uber? Det gør de fleste, men færre ved, at der i Europa er en hel underskov af mindre online platforme. Faktisk mere end 3.000.

Tilsammen giver disse platforme virksomheder mulighed for at sælge deres produkter online til et bredt publikum og nå kunder, som de ellers ikke ville kunne komme i kontakt med.

Faktisk er mere end halvdelen af små- og mellemstore virksomheder i Europa i dag afhængige af online platforme til at sælge deres produkter og services. Det er en positiv udvikling - både for virksomheder og forbrugere.

EU kan spille central rolle
Europa har imidlertid en stor udfordring. Mens der er mange små platforme i Europa, halter vi bagefter i forhold til at få europæiske platforme til at vokse sig store. Globalt findes der 110 platformsvirksomheder med en markedsværdi på over en milliard dollars.

Heraf er kun fem fra Europa, hvilket vi håber at kunne gøre bedre i fremtiden. Her kan EU spille en central rolle.

Færdiggørelse af EU’s digitale indre marked har nemlig stor betydning, hvis denne udvikling skal vendes. EU har allerede gjort meget i forhold til databeskyttelse og fri bevægelighed af data.

Nu er turen så kommet til online platforme. EU-Kommissionen fremlagde tidligere i år et forslag, som skal skabe gennemsigtighed og fairness i platformsøkonomien.

Forslaget vil sætte en stopper for, at platforme kan udnytte deres markedsposition over for deres kunder - det vil sige over for de virksomheder, som bruger online platforme til at sælge deres produkter.

Hvis en virksomhed ønsker at sælge sine produkter på en af de store platforme, kan virksomheden typisk ikke forhandle vilkår og betingelser for samarbejdet med platformen. Det betyder, at virksomhederne i nogle tilfælde kan opleve ensidige og uanmeldte ændringer.

Platformene kan typisk også frit bestemme eksempelvis søgeresultater, ranking og fjernelse af virksomhedernes produkter, uden at virksomhederne har indsigt i, hvorfor det sker.

Platformes handelsbetingelser skal være gennemsigtige
Det vil EU-Kommissionen gøre op med. Der skal mere gennemsigtighed ind i markedet. Derfor skal platformene pålægges en række krav til deres handelsbetingelser.

EU-Kommissionen ønsker dog ikke at diktere, hvad parterne må aftale, men derimod at stille krav til, at platformene bliver tydelige omkring deres handelsbetingelser.

Formålet er, at virksomhederne er oplyste omkring deres rettigheder, når de sælger produkter over platformene. Derudover skal platformene informere, hvis de ændrer deres ranking-parametre betydeligt – for eksempel ved at ændre på de parametre, der bestemmer, hvor højt man ligger på listen over søgeresultater.

Det samme gælder, hvis en platform ønsker at fjerne et produkt fra platformen.  

Så langt så godt. I Dansk Industri ser vi positivt på fælles EU-regler inden for platformsøkonomi. Vi ønsker et fælles marked i Europa, hvor borgernes og virksomhedernes rettigheder er beskyttet – også i den digitale verden.

Vi støtter derfor EU-Kommissionens forslag, som vil sikre gennemsigtighed og en velfungerende konkurrence imellem platformene.  

Parlamentet ønsker detailregulering
Derimod er vi bekymrede for den retning, som Europa-Parlamentet ønsker at trække forslaget i.

Europa-Parlamentet skal stemme om forslaget i denne uge. Alt tyder desværre på, at Europa-Parlamentet vil stramme forslaget betydeligt, blandt andet ved at pålægge platforme yderligere krav til deres forretning. Krav, som vil detailregulere den måde, som platformene driver forretning på. 

Vi skal huske på, at langt de fleste platforme i Danmark - ligesom i resten af Europa - er små virksomheder. Mange er faktisk start-ups. De nye EU-regler for online platforme har primært til formål at løse problemer med de store platformsgiganter.

Men parlamentets forslag risikerer at skyde forbi målet og skabe nye administrative byrder, som vil ramme de mindste platforme hårdest.

Hvis underskoven af små- og mellemstore platforme i Europa skal vokse sig stor og kunne tage kampen op med de globale platformsgiganter, er det bestemt ikke den rigtige vej frem.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Det offentlige bør gå forrest med dataetik Dansk Erhverv: Det offentlige bør gå forrest med dataetik Næste artikel DataEthics: Ekspertgruppes værdikompas er god dataetik DataEthics: Ekspertgruppes værdikompas er god dataetik