HK Kommunal: Retssikkerhed skal være grundlaget for digital omstilling

DEBAT: Der er gode muligheder i offentlig digitalisering, men vi må aldrig ofre borgernes retssikkerhed på effektiviseringens hellige alter, skriver Mads Samsing.

Af Mads Samsing
Næstformand, HK Kommunal

Agterskrivelser frem for partshøringer og udelukkende digital kommunikation mellem borgere og myndigheder.

Ressortministeren bestemmer på hvilke sagsområder.

Kogt ned, så var det indholdet i det forslag til ændringer af forvaltningsloven, som den tidligere regering sendte i høring op mod jul i 2018.

Forslaget blev ikke sendt i høring efter politisk forhandling på Christiansborg.

Næ, det var et embedsmandsudvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen, der havde siddet og puslet med det. Udvalget blev nedsat som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020.

Forslaget blev dog aldrig fremsat for Folketinget. Justitsministeren trak det, efter at det var blevet heglet igennem af HK Kommunal, tænketanken Justitia og andre.

Embedsmandsudvalget arbejder videre
Vores kritik handlede først og fremmest om borgernes retssikkerhed, men også om den parlamentariske kontrol med udviklingen af den offentlige forvaltning.

Borgernes oplevelse af mødet med den offentlige forvaltning har afgørende betydning for deres tillid til den offentlige sektor. Den tillid må vi aldrig ofre på digitaliseringens og effektivitetens alter.

Og en minister skal ikke have bemyndigelse til at skalte og valte med noget så grundlæggende uden forudgående debat og politisk forhandling.

Embedsmandsudvalget arbejder videre.

Her i begyndelsen af 2020 skal det komme med forslag om obligatoriske felter i digitale selvbetjeningsløsninger.

Det lyder meget fornuftigt. Det fremgår af et svar fra finansminister Nicolai Wammen (S) til Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Eva Flyvholm (EL), der udviser en tiltrængt sund skepsis i forhold til, hvordan vi skal gribe den digitale omstilling af den offentlige sektor an, og hvor langt vi skal gå.

Men finansministeren skriver også, at udvalget frem mod udgangen af året skal arbejde med blandt andet afgørelsesbegrebet, sagsoplysningspligten og vejledningspligten.

Advarselslamperne blinker
Embedsmandsudvalget pusler altså igen med noget af det helt grundlæggende. Med det tidligere makværk af et forslag til ændringer af forvaltningsloven i frisk erindring begynder mine advarselslamper derfor at blinke.

Jeg er med på, at vi får arbejdet med de begreber. Jeg kan godt se det fornuftige i, at vi får kigget på, hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst, for at der kan træffes en afgørelse.

Det giver mening med en diskussion om, hvad en afgørelse er i forvaltningsretlig forstand, og i hvilket omfang der skal træffes egentlige afgørelser.

Og jeg er enig i, at det vil være godt med en grundig debat om, hvordan vi sikrer borgernes ret til helhedsorienteret vejledning og rådgivning.

Men afsættet skal ikke være forenklinger med henblik på digitalisering og automatisering.

Afsættet skal være, hvordan vi sikrer borgernes retssikkerhed, og at borgerne oplever mødet med den offentlige forvaltning som fair og retfærdigt.

Digitaliseringsklar lovgivning skal ud af embedsmændenes kløer
90 procent af borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt.

90 procent af borgerne synes, det er vigtigt, at der er mulighed for personlig kontakt med en medarbejder i forbindelse med opgaveløsningen. Det ved vi fra ′IT i praksis′, der udgives hvert år af Rambøll og Dansk IT.

Det er mennesker, der giver tryghed og retfærdighed. Ikke maskiner.

Det er helt afgørende, at arbejdet med de grundlæggende forvaltningsretlige spilleregler kommer ud af kløerne på et embedsmandsudvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis vi skal pille ved spillereglerne, så skal vi gå anderledes grundigt til værks med en bred inddragelse af eksperter i forvaltningsret og interessenter.

Selvfølgelig skal vi gøre brug af teknologiske muligheder i den offentlige sektor. Der er gode muligheder i den digitale omstilling.

Men vi må aldrig ofre borgernes retssikkerhed på effektiviseringens hellige alter, og den offentlige forvaltning skal også fremover være mere menneske end maskine.

Det er afgørende for, at vi kan opretholde et relativt højt niveau af tillid.

Forrige artikel Seges Digital: Data skal løfte bæredygtighed i landbruget Seges Digital: Data skal løfte bæredygtighed i landbruget Næste artikel DF: Vi skal ikke digitalisere hen over hovedet på danskerne DF: Vi skal ikke digitalisere hen over hovedet på danskerne
Hækkerup udskyder revision af logningsregler igen

Hækkerup udskyder revision af logningsregler igen

LOGNING: På et samråd torsdag anerkendte ministeren, at EU-retten kun tillader indsamling af telekunders data til brug for efterforskning, hvis indsamlingen er målrettet. Dermed varsler han også, at den lovgivning, hvor danske teleselskaber skal indsamle alt, bliver afskaffet.