Peter Raben: Sig fra over for uhæmmet digital jubeloptimisme

KLUMME: Vi får mange nye muligheder med digitalisering, men det må ikke koste tillid og grundlæggende retssikkerhed. Embedsværket må nuancere debatten og sige fra, når politikere vil spare på danskernes demokratiske rettigheder, skriver næstformanden for HK Stat.

Af Peter Raben
Næstformand, HK Stat

Er du jubeloptimist eller dommedagsprofet?

Med det spørgsmål sætter en gammel temaside på DR.dk fokus på den digitale omstilling af vores liv og omverden.

Med en ”slider” kan man selv trække fingeren fra side til side og glide mellem at være ”pissebange” for, at ”robotterne kommer”, være ”lidt ligeglad” eller være klar til, at ”det bliver en fest”.

Vi skal værne om tilliden
I HK er vi helt klar til at udnytte de digitale muligheder. Men det skal ske med omtanke. Vi er meget bekymrede for de forhastede forandringer, der i disse år truer vores grundlæggende principper om retssikkerhed.

Gang på gang er Danmark helt i top i internationale undersøgelser. Det gælder offentlig administration og som det bedste sted at drive virksomhed. Den førerposition skal vi passe på.

Helt afgørende for vores system er tilliden. Tillid til hvert led af den offentlige forvaltning. Og tillid til de afgørelse, den træffer. Den tillid kræver gennemsigtighed.

Men der er betydelige risici for, at gennemsigtigheden og tilliden forsvinder, hvis en maskine træffer afgørelserne, hvis borgeren bliver tvunget til at bruge et system, som han eller hun ikke kan finde rundt i, eller hvis grundlæggende rettigheder som høring og inddragelse ofres for at spare penge og forkorte processen.

Kan borgerne følge med?
Læsere af Altinget ved godt, at den digitale omstilling af den offentlige sektor kører i højt tempo. Men ved borgerne det? Og forstår de det til fulde?

Den offentlige debat har i høj grad handlet om alt det gode, men jeg mener, at myndighederne har et ansvar for at tage en nuanceret diskussion. Det ligger jo sådan set også i kodeks VII.

Det er afgørende, at borgerne kan følge med. Og vi må alle være med til at sikre en nuanceret debat.

Digitaliseringen i Danmark er i verdensklasse. Som FN også understregede ved at ranke os som nummer et i 2018-benchmarkingen om offentlig digitalisering. FN lægger især vægt på, at Danmark har fundet den rette balance mellem en effektiv offentlig digitalisering og muligheden for at hjælpe den enkelte borger.

Den balance er afgørende, og det kan diskuteres, om den på nogle punkter er tippet.

Vi må ikke ofre partshøringen
I bestræbelserne på at gøre lovgivningen digitaliseringsklar, er der nu en række forslag om at ændre forvaltningsloven, som vækker bekymring.

Forslaget om at ændre reglerne om partshøring, mere brug af agterskrivelser, og at det skal være muligt at afvise henvendelser, der ikke kommer ind digitalt, er inde og pille ved noget helt grundlæggende i forvaltningsloven. Det har afgørende betydning for borgernes retssikkerhed og oplevelse af forvaltningen som fair og retfærdig.

Det virker som en forhastet udvanding af rettigheder, som vi mener bør debatteres langt mere grundigt. I den aftale, som et enigt Folketing sidste år vedtog, lyder det, at "digitaliseringen af den offentlige sektor og arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed".

Folketinget har talt.

Vi må og skal sikre, at borgeren fortsat bliver – og føler sig – inddraget, inden forvaltningen træffer en afgørelse. Og vi må alle være med til at sikre, at kortsigtede sparehensyn ikke koster dyrt på retssikkerheden og danskernes tillid.

---

Peter Raben er næstformand i HK Stat. Han er uddannet biblioteksassistent med efterfølgende efter- og videreuddannelse på Forvaltningshøjskolen, Danmarks Journalisthøjskole og Danmarks Biblioteksskole og blev i 2012 valgt som næstformand for HK Stat.

Forrige artikel René Gade: Lad os score kassen på bæredygtig it René Gade: Lad os score kassen på bæredygtig it Næste artikel Regionerne: Christiansborg giver forfejlet indtryk af sundheds-it Regionerne: Christiansborg giver forfejlet indtryk af sundheds-it
Analyse: Skal kunstig intelligens fiske med net eller harpun?

Analyse: Skal kunstig intelligens fiske med net eller harpun?

Skal vi fiske med net eller med harpun, når vi bruger kunstig intelligens til at jagte de værdifulde indsigter, som gemmer sig i oceanerne af data? Teknologien gør det muligt at kaste stadig bredere net ud, men hensynet til privatliv og menneskerettigheder passer bedre med at gå efter et enkelt, veldefineret mål.