Prosa: Gentænk tech-ambassadørrollen som forlænget arm til et it-ministerium

DEBAT: Det er paradoksalt, at sende en it-ambassadør til USA, mens politikerne på Slotsholmen ikke diskuterer it-politik på et nødvendigt niveau. Lav et it-udvalg eller it-ministerium, mener Prosa.

Af Niels Bertelsen
Formand, Prosa, Forbundet af It-professionelle

Den 1. oktober startede Anne Marie Engtoft Larsen i rollen som Danmarks næste tech-ambassadør.

Det er en udenrigspolitisk tung post, hvor hun med egne ord skal repræsentere Danmark og de danske værdier over for nogle af verdens største tech-virksomheder.

En central opgave for ambassadøren, siger udenrigsminister Jeppe Kofod til Politiken, bliver, at "virksomhederne betaler en fair skat og holder op med at undergrave de nationale demokratier".

Svært at få giganterne i tale
Den målsætning er vi i PROSA helt enige i.

Hvis den danske tech-ambassadør skal være en værdi for Danmark, så skal hun være med til at fremme debatten om, at brugen af digitale løsninger ikke får lov til at tilsidesætte eller undertrykke borgernes rettigheder.

Hun skal fremme (danske) privacy-by-design-løsninger og -eksport i Silicon Valley og fremme værdier som dataetik, privatliv og fair konkurrence blandt tech-giganterne.

Men det kan godt blive en svær opgave. Giganterne er ikke sådan lige til at få i tale, har den tidligere ambassadør, Casper Klynge, udtalt til ComputerWorld.

Det er bekymrende, for også brugerne af tech-giganternes services er begyndt at udvise en skepsis over for deres oligopolstatus og deres velsmurte overvågningsmaskiner.

Stigende skepsis blandt borgere
Ifølge en større undersøgelse, som konsulenthuset PWC har foretaget blandt 5000 forbrugere og 2000 virksomhedsledere, så stiger bekymringen, hos forbrugerne over, hvordan virksomheder behandler vores data.

85 procent ønsker, at der var flere virksomheder, som de kunne tiltro deres data til, mens 76 procent mener, at deling af deres personlige information er et nødvendig onde i den moderne økonomi.

Samtidig afslører undersøgelsen en alvorlig tillidskløft mellem virksomhederne og borgerne.

Hvor borgerne overvejende er blevet meres skeptisk over for virksomheders evne til at beskytte deres data, så er virksomhedernes vurdering af forbrugernes tillid til dem den modsatte.

Samtidig begynder forbrugerne at reagere på deres utilpashed. 36 procent angiver at de er blevet mindre komfortable med at dele deres oplysninger det sidste år, hvor kun 17 procent er blevet mere komfortable.

På den måde begynder borgerne at udvise holdninger og værdier, som kritiserer og udfordrer virksomhedernes overvågningsbaserede forretningsmodeller.

Forkert med snævert mål om dansk eksport
Spørgsmålet er dermed: hvem skal præge hvem? Skal borgerne indrette sig på de monopollignende virksomheders forretningsmodeller eller skal virksomhederne vågne op og blive bedre til at afkode borgernes værdier?

Hvis man spørger det danske erhvervsliv, så er svaret klart. Dansk Industri vil have debatterne om dataetik og kunstig intelligens ud af ambassadørposten til fordel for et snævrere mål om at fremme dansk eksport til Silicon Valley.

Posten skal, ifølge DI, bruges til at lære af Silicon Valley og hjælpe danske virksomheder med at finde vej til de internationale markeder med tech-giganternes metoder.

Det er den helt forkerte vej at gå.

Tværtimod bør tech-ambassadøren tage hul på at fremme de værdier, som rører sig ude blandt danske og europæiske forbrugere. Værdier som netop dataetik, privatliv og fair konkurrence.

Ikke tilfældige erhvervsinteresser fremsat af virksomheder, der råber højest.

Lav it-interesse på Slotsholmen
Det bliver i høj grad Davids kamp imod Goliat. David søgte som bekendt selvtillid og støtte hos højere magter og vandt kampen. Måske er det netop, hvad den danske tech-ambassadør har brug for.

I Prosa har vi længe spurgt efter et it-udvalg i Folketinget, der skal flytte it-politikken højere op på dagsorden. Flere politiske partier har slet ikke en it-ordfører.

Det er paradoksalt, at vi i Danmark finder det nødvendigt at sende en tech-ambassadør ud i verden, mens politikere hjemme på Slotsholmen ikke kan tage sig sammen til at debattere it-politik på et nødvendigt niveau.

Hvis tech-ambassadørens rolle blev gentænkt som en forlænget arm til et it-ministerium og et it-udvalg, der med danske værdier kunne sætte en retning for ambassadøren, ville opgaven måske være lettere overkommelig.

Forrige artikel Dansk IT: Udbudssystemet fejler - og det kan koste Danmarks digitale topplads Dansk IT: Udbudssystemet fejler - og det kan koste Danmarks digitale topplads Næste artikel Debat: Tech-ambassadøren skal kæmpe for regulering af tech-giganternes magt Debat: Tech-ambassadøren skal kæmpe for regulering af tech-giganternes magt