Stor regning på vej: Offentlige websites lever ikke op til tilgængelighedskrav

ANALYSE: Gennemgang af offentlige danske websites viser, at de færreste lever op til kravene om teknisk tilgængelighed. Regningen kan blive på hele 100 millioner kroner, hvis alle websites skal efterleve loven. 

For lille kontrast mellem tekst og den bagvedliggende baggrund, manglende tekstbeskrivelser af indhold i grafer og manglende navigationsmuligheder.

Det er alle eksempler på fejl, der besværliggør anvendelsen af offentlige websteder.

Tilgængelighedsloven handler om, at alle brugere, inklusive personer med synsnedsættelse eller handicap, skal kunne bruge offentlige myndigheders websteder. Men det er langtfra alle sites, der efterlever lovkravet.

Login