TDC-direktør: Sammenhængskraft skal også skabes online

DEBAT: Digital dannelse er almen dannelse, og derfor skal it og digital adfærd tidligt være en del af skoleelevernes skema, skriver Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC Group.

Af Jens Aaløse
Koncerndirektør i TDC Group

Undervisning i og med fremtidens digitale redskaber står ikke i modsætning til den danske skoletradition om almen dannelse.

Tværtimod er de hinandens forudsætninger.

Skal de såkaldte '21st Century Skills' om mere innovation og teknologisk viden for alvor omsættes til værdi, skal de kombineres med indsigt i, hvad digitaliseringen gør ved arbejdsmarkedet, vores samfund og ikke mindst os som mennesker.

Og det er lige dér – i krydsfeltet mellem digitaliseringen og den almene dannelse – at vores initiativ ”WiFive – Det gode digitale fællesskab” er undfanget i samarbejde med Danske Skoleelever.

Og ligesom præster ikke står for skolernes undervisning i religion, er det ikke TDC, der skal definere undervisningen i digital dannelse. Men som landets største teleselskab har vi et medansvar for at sikre, at digitaliseringen sker på en ansvarlig måde.

Kæmper for kompetencerne
WiFive er et undervisningsforløb målrettet elever i 4.-6. klasse, hvor eleverne gennem øvelser og dialog får indblik i temaer som god tone online, teknologiforståelse, god stil ved billeddeling og sikkerhed online. Alt sammen for at eleverne skal kunne navigere selvsikkert og skabe gode digitale fællesskaber med udgangspunkt i deres egen virkelighed.   

Digitaliseringen er kommet med enorm hast, og den er kommet for at blive. Der findes ikke den branche, sektor eller virksomhed, for hvem digitaliseringen ikke vil komme til at spille en større rolle i fremtiden.

Derfor er det så vigtigt, at flere unge ser de muligheder, der ligger i it og teknologi – og gerne så tidligt som muligt med et fag på linje med dansk og matematik. Men i stedet for blot at råbe politikere og uddannelsesinstitutionerne op fra sidelinjen har vi i TDC Group valgt at kaste os ind i kampen for at sætte de digitale kompetencer på dagsordenen – i samarbejde med dygtige samarbejdspartnere. Det er WiFive et eksempel på.

Skolegården er blevet større
Og vi ved, at der følger udfordringer med digitaliseringen: Det er ikke alle, der med samme naturlige lethed begår sig i det digitale univers. Tag for eksempel vores børn. Nok går de ofte under betegnelsen ’de digitalt indfødte’. Og ja, de swiper sig gennem tilværelsen og surfer rundt blandt vennerne døgnet rundt på Snapchat, Facebook, Instagram og Youtube. Omvendt har de unge aldrig været mere ensomme.

For mens de unge er lynhurtige ved tasterne, er de samtidig de mindst erfarne, når det kommer til at sætte grænser og overskue konsekvenserne af især digital mobning.

Skolegården er blevet større, og den har fået spotlys, for der er ingen steder at gemme sig, når skældsord og udelukkelser ligger frit tilgængeligt for hele vennekredsen online. Derfor er det helt nødvendigt at udvikle spilleregler, der netop er solidt plantet i den almene dannelse – og det skal være eleverne selv, der udstikker retningslinjerne.

Den digitale sammenhængskraft
Ti flagskibsklasser har nu været igennem WiFive-undervisningspakken, og sammen har vi evalueret forløbet. Eleverne giver klart udtryk for, at projektet gør en forskel.

Helt konkret angiver 77 procent af eleverne, at WiFive har gjort dem trygge online, mens 89 procent kan bekræfte, at de har fået en bedre forståelse for fodspor, privatindstillinger og så videre, og 91 procent mener, at WiFive har givet dem en forståelse for, hvordan man kan være med til at holde den gode tone.

Det er resultater, vi er stolte af – for når vi er med til forme den digitale og teknologiske udvikling, bidrager vi også til sammenhængskraften i Danmark. Og den sammenhængskraft er betinget af, at flest mulige føler sig inkluderet og oplever digitale fællesskaber som konstruktive. Digitale teknologier skal bringe mennesker tættere sammen – og det kræver almen digital dannelse.

Forrige artikel Venstre om dataetik: Skillelinjen skal være personfølsomhed Venstre om dataetik: Skillelinjen skal være personfølsomhed Næste artikel Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner