Forfatter: Udflytningen er en populistisk skandale, der holder os alle for nar

KRONIK: Flere aspekter af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser er så skræmmende, at alle besindige mennesker bør stoppe op og give plads til eftertanken, skriver forfatter Egon Clausen, der er aktuel med ny bog.

Af Egon Clausen
Forfatter

Udflytningen af statslige arbejdspladser bliver mødt med begejstring i store dele af landet, og det er sådan set let at forstå.

Store dele af befolkningen tror på påstanden om, at Danmark er ved at knække midt over, så derfor synes de også, at det er godt, at der rettes op på balancen mellem hovedstad og provins.

Men meget tyder på, at de bliver holdt for nar. Udflytningen giver dem ikke det, de længes efter, men det ved de ikke endnu. Der findes ganske vist nogle, der hævder, at den påståede skævhed ikke findes, og som mener, at udflytningen er en populistisk skandale, men de får knap nok ørenlyd.

Udflytningen er et af partiet Venstres prestigeprojekter, og den støttes helhjertet af Dansk Folkeparti. De to partier har dog forskellige motiver. Venstre ønsker noget, der ligner en minimalstat, og Dansk Folkeparti ønsker at svække alle former for københavneri.

Begge partiers vælgere bakker dem op. Selv om mange af dem tilsyneladende ikke aner, hvad de berørte råd og styrelser laver, er de ikke desto mindre henrykte over, at disse organer rykkes ud af det københavnske favntag. Og den populistiske vestenvind er så stærk, at ingen politikere tør lufte betænkeligheder ved projektet. Man skal jo nødig miste stemmer. Så udflytningen kan fortsætte, og det gør den.

Der er imidlertid nogle aspekter ved udflytningen, der er så skræmmende, at alle besindige mennesker bør stoppe op og give plads til eftertanken.

For det første kan man indvende, at udflytningen er et forkert svar på et reelt problem. Siden kommunalreformen af 2007 er mange provinsbyer blevet ramt af butiksdød og nedlæggelse af rådhuse, skoler, hospitaler, biblioteker og politistationer.

Det har påført dem et stort tab af ekspertise. Vel at mærke en ekspertise, der var knyttet til det lokale samfund. Købmanden vidste, hvem han turde give kredit. Lægen havde stor viden om folks helbred, og de fleste borgere kendte et eller flere af kommunalbestyrelsens medlemmer. Det var uden tvivl medvirkende til at skabe en følelse af fællesskab og sammenhold.

Nu er dette netværk af gensidig viden gået i stykker, og det bliver ikke genoprettet ved, at nogle jurister bliver flyttet fra centraladministrationen og ud på landet. Det er således ikke en gammel orden, der bliver genetableret. Tværtimod. Det er en gammel orden, der bliver brudt ned.

For det andet handler udflytningen om forholdet mellem centrum og periferi, og regeringen definerer udkanter efter geografiske kriterier, så jo længere væk fra København, desto mere udkant er der tale om. Der findes imidlertid mange andre former for udkanter.

Er man gammel, bliver man placeret i en aldersudkant. Er man fattig, havner man i en økonomisk udkant. Der er etniske, religiøse og kulturelle udkanter. Fælles for dem er, at når man er havnet i en af dem, er der ingen, der gider lytte til det, man har at sige. Udkanter gør kort sagt mennesker magtesløse.

Det er der sådan set ikke noget nyt i, og for at modvirke denne virkning har Folketinget da også vedtaget en række bestemmelser om borgernes ret til at blive hørt, og denne ret afhænger ikke af geografisk placering. Denne såkaldte høringsret er lavet for at sikre, at alle kan komme til orde, når det gælder vigtige beslutninger. Man kan sige, at høringsretten modarbejder alle slags udkanter.

I de seneste år er høringsretten desværre blevet undergravet. Lovpligtige høringsrunder er blevet afkortet til det absurde, og mange høringssvar er blevet totalt ignoreret. Organisationen Dansk Erhverv har således lavet en opgørelse, der viser, at fire ud af fem af de høringssvar, der i årene fra 2013 til 2014 blev sendt til regeringen, reelt blev afvist.

Det vil sige, at foreninger og organisationer, der ofte har brugt megen tid og mange kræfter på at udarbejde høringssvar, i realiteten er blevet henvist til en placering, hvor ingen lytter til dem. De er kort sagt blevet bortvist til en udkant.

Før i tiden var lovgiverne langt mere grundige, når store reformer skulle gennemføres. Man skrev først et kommissorium, og så nedsatte man et udvalg. Dette udvalg spurgte sagkundskaben til råds, indhentede høringssvar, og til sidst skrev det en betænkning, der gav plads til forskellige synspunkter. Først derefter traf politikerne en beslutning. Sådan var den gamle orden. Den findes desværre ikke mere. Det ses tydeligt i den måde, hvorpå udflytningen er blevet gennemført.

Her har regeringen og dens ministre egenhændigt truffet de afgørende beslutninger, og det er sket uden et offentligt tilgængeligt udvalgsarbejde og helt uden høringsrunder. Udflytningen har også været præget af hastværk kombineret med ringeagt overfor ekspertviden. Saglige indvendinger er blevet afvist uden diskussion.

Man kan sige, at den måde, udflytningen bliver gennemført på, er en foreløbig kulmination af den modvilje, der i lang tid har hersket mod det gamle system med dets udvalg og dets høringsrunder. Udflytningen kan således ses som endnu et tegn på, at en gammel orden er brudt sammen, og dermed er der også en gammel ordentlighed, der er holdt op med at fungere. Det er et tab, der rammer os alle.

Dette tab påvirker også kvaliteten af den politiske diskussion. Så længe det gamle system fungerede, kunne politikerne være sikre på, at der var grupper af borgere, der havde sat sig ind i de foreliggende emner, og dem kunne man henvende sig til. Den offentlige debat kunne derved blive indholdsrig og meningsfuld.

Nu tales der til en helt anden slags vælgere. Det er mennesker, der tilsyneladende hverken læser bøger eller aviser, men som lader sig styre af fordomme og folkestemninger. Det er mennesker, som ingen gider lytte til, fordi de ikke har noget at bidrage med, og som derfor vil blive placeret i udkanten af enhver forening.

Det er imidlertid disse udkantsdanskere, der nu lefles for med uendelige debatter om indholdstomme symboler såsom burkaforbud, ridende politi og strengere straffe. Det er også dem, der tilbedes med påstanden om, at udflytning af statslige styrelser og råd betyder mere demokrati. Sniksnak. Det omvendte er tilfældet. Vi bliver alle holdt for nar.

Egon Clausen er journalist og forfatter. Han er netop udkommet med debatbogen ’Hvide pletter – en kritik af statens udflytning’. Du kan købe den her.

Forrige artikel Politikerne forurener vores sprog Politikerne forurener vores sprog Næste artikel Forsker: Udflytning af folkestyrets vagthunde truer uafhængigheden Forsker: Udflytning af folkestyrets vagthunde truer uafhængigheden
 • Anmeld

  Susie Haxthausen · Forfatter

  Tak til Egon Clausen

  Tak for kloge ord! Hvad gør vi ved det?

 • Anmeld

  Bjarne Bo Jensen

  Det er så Egon Clausens mening

  Det er en noget farvet udlægning af udflytningen af statslige institutioner.
  Egon Clausen skriver, at kritikerne af udflytningen ikke kan få ordenlyd.
  Når jeg læser de større dagblade, er det såvidt jeg kan læse indenad modstanderne der får mest spalteplads, med en stor margin endda.

  Clausen opremser derefter en hel række påstande, som ikke har noget med udflytning at gøre, men bruger det som argument imod udflytning.

  Clausen tillæger også Venstre og DF motiver, som vel strengt taget må stå for hans egen regning.

 • Anmeld

  Conny Andersen · Fotograf

  Egon Clausen

  Jeg er da glad for at du kun skriver tilsyneladende "folk der hverken læser bøger eller aviser" uhs- fordommene ligger vist hos dig selv og andre der tror på at København ikke ligger i udkanten......hilsen fra en der bor på Læsø - Danmarks perifere midtpunkt

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Systemets mand i København

  Forfatteren Egon Clausen kommer vidt omkring i sin endeløse systemkritik:
  - fordomme og folkestemninger
  - burkaforbud
  - ridende politi
  - strengere straffe
  - gammel (...) i en aldersudkant
  - fattig (...) i en økonomisk udkant
  - etniske, religiøse og kulturelle udkanter
  - butiksdød
  - nedlæggelse af rådhuse, skoler, hospitaler, biblioteker og politistationer
  - købmanden der vidste, hvem han turde give kredit
  Og så noget om udflytningen af statslige arbejdspladser.

  Man bliver helt forpustet over al den elendighed han ser, og må passe på ikke at falde i samme en-øjede grøft som ham.

  Men han overser ganske hvorfor mange af os ser med meget velvilje på regeringens "vestpolitik." Sagen er jo, at Københavns Kommune i den grad har misrygtet byen, så det efterhånden er umuligt at komme der for borgere der bor udenfor Hovedstaden. Byen har lukket sig om sig selv i trafikmæssigt lukkede enklaver, små landsbysamfund med "gennemkørsel forbudt" og "kun for beboerne" og med parkeringslicenser og en parkeringsbøderegn der kan holde alle andre end de indfødte og de rige helt væk. Ørestaden som godt eksempel: Udefrakommende kan simpelt hen ikke komme der, for offentlig parkering findes ikke selv om det er offentlige veje.

  Så København skal slet ikke have offentlige funktioner. Det kan de meget bedre håndtere i f.eks. Herning og til hele landets bedste.

  Så fint ord, det der med "vestenvindspolitikken." Som de sagde i USA engang: "Go Vest young man - there is the future."

  PS: Var der i øvrigt ikke noget med, at "Det Kreative Segment" der står bag indførelsen af al den nye kommunikationsteknik, samtidig fremhævede, at dermed kunne arbejdspladser jo sagtens placeres ude omkring i samfundet, ja selv på små øer ? Og nu når det så sker vil jammeren fra de samme mennesker ingen ende tage ! Nemesis ?? Tjah......................

 • Anmeld

  Susan Baerens · tekn.ass.

  Centralisering og De-centralisering - Frem og Tilbage

  Venstre (Lars Løkke) stod for Centralisering af Danmark ved at sammenlægge kommunerne og dermed nedlægge de kommunale funktioner i lokalområdet = landsbydød.
  Samtidig blev amterne nedlagt, de havde ekspertisen for deres overordnede fagområder bla vandløb og gode special-institutioner. Amternes viden blev ikke overleveret til de respektive kommuner, for hvilken kommune og hvem skulle overtage det? = spild af skatteydernes penge.
  Nu De-centraliserer samme parti Danmark med udflytning af div. styrelser, så endnu mere viden går tabt = mere spild af skatteydernes penge!
  Formål og fordel for borgerne = INGEN.
  Det der STADIG mangler er et fungerende bredbånd til HELE Danmark, så alle borgere kan nyde det sted, de selv har valgt at bo og arbejde.

 • Anmeld

  Søren Christensen · Musiker

  Stort set enig.

  Jeg er stort set enig med Egon Clausen i at udflytningen er mere symbolpolitik end egentlig løsning af reelle problemer. Mange af de udflytninger kommer man nok til at gøre om.
  Hvis det virkelig skal batte vil jeg foreslå to tiltag: 1) Lad os få et universitet i Vestjylland (og for en ordens skyld: Herning ligger i Midtjylland).
  2) Flyt folketing eller regering til Århus. Så kan vi få en effektiv deling af den lovgivende og udøvende magt.

 • Anmeld

  Oluf Dragsbo · Ingeniør

  Bevidst ødelæggelse af offentlig virksomhed

  Både kommunalreformen i 2007 og udflytningen nu, viser at Venstreregeringen har et indgroet had, foragt og uvidenhed om offentlig virksomhed. Ellers ville de ikke behandle disse arbejdspladser som små børn behandler gamle aviser. Noget der kan rives i stykker eller smides rundt eller smides væk. Det segment de lefler for ville også spare på at al skat forsvandt til fordel for privat betaling.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Hårde ord af beskeden værdi.

  Når man ikke mener, at alle statslige organisationer bør ligge i København, så er man åbenbart et af de

  "mennesker, der tilsyneladende hverken læser bøger eller aviser, men som lader sig styre af fordomme og folkestemninger. Det er mennesker, som ingen gider lytte til, fordi de ikke har noget at bidrage med, og som derfor vil blive placeret i udkanten af enhver forening."

  Uha, det var ikke så godt. Jeg er faktisk tilhænger. Hele landet er ved at være bundet ordentligt sammen i en digital infrastruktur der bl.a. gør, at man ikke benøver være fysisk til stede ved møder, man deltager i og hvor papirer kan udveksles lige så hurtigt over bordet, som sad man overfor hinanden.
  Da jeg åbenabrt ikke har set lyset, må jeg være en af

  "disse udkantsdanskere, der nu lefles for med uendelige debatter om indholdstomme symboler såsom burkaforbud, ridende politi og strengere straffe."

  At kunne sætte ord på papir er ikke ensbetydende med, at man har ordet i sin magt. Indlægget er koncentreret vrøvl og Erik Clausen må virkelig strenge sig an, hvis han i senere indlæg skal vente at blive taget alvorligt.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  De blå politikere afvikler parlamentarismen

  Som vanligt rammer Egon Clausen også plet her. Han har helt ret, når han påpeger Venstres og DF's dybe had til Kjøwenhavn som drivkraften for udflytningen - og ganske pudsigt, at de her får støtte fra den frafaldne SF'er Bertel Johansen fra Helsingør, hvis største problem vist er, at han ikke kan finde en p-plads til sin øse. Så kunne han jo tage toget i stedet for.
  Johansen giver indirekte Egon Clausen ret, når han skriver, at DK's offentlige funktioner håndteres bedre i Herning, end i København. Ugh!!
  Hvis Bertel Johansen er repræsentativ for de blå vælgere - og det er der noget, der tyder på - så ser det sort ud for nationen, så længe det er vælgere som Bertel Johansen, der er med udgør det borgerlige flertal.
  Måske skulle der indføres en duelighedstest inden folk fik tilkendt retten til at stemme. Det kan kun blive bedre.
  .

 • Anmeld

  eva just

  udflytning

  ja det er en skandale, men det er jo det sædvanlige med, Løkke Rasmussens enevælde.

 • Anmeld

  Anders L. Rasmussen

  Udflytningerne skader demokratiet.

  Udflytningerne skader de demokratiske processer i Danmark. Udflytningerne ødelægger selvstændige og "uafhængige" vidensorganisationer. Samtidig med at vi i DK ikke har frie Universiteter men universiteter der grundig styres via specifik pengetildeling fra forskningsfonde er alle armslængde principper ophævet.
  For nogle år siden begik dansk politik den første anslag på demokratiet ved at nedlægge Amterne fordi de koster penge. At de faktisk også holdt kommunerne i ørerne og fungerede som klage- og kontrol instans druknede helt i argumentationen om hvor mange penge der kunne spares.
  Når man nu fra regeringen side foreslår at Folketings institutioner kan flyttes længst væk fra Christiansborg så slår det virkelig hovedet på sømmet. En demokratisk regering der vil afskaffe demokratisk kontrol.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Arne Lund

  - jamen SF har altid hyldet "det decentrale samfund" og været imod den centralisme De åbenbart hylder som det eneste saliggørende.
  Og i øvrigt: Vi har nu gode universiteter, også udenfor København, og kandidaterne derfra og fra professionshøjskolerne i regionerne udenfor hovedstadsregionen, kan uden tvivl forsyne de statslige institutioner med al den velkvalificerede arbejdskraft de har brug for. Men der forstår De naturligvis ikke ud fra et formodet politisk ståsted med begge ben plantet i den blå luft.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Decentralist

  Så vidt jeg erindrer...

  ...var der ingen protester, da de flyttede ind. Egentlig mærkeligt i betragtning af mangel på boliger og tårnhøje priser på samme.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Skriv en bog om det.

  Måske sådan lidt virkelighedstro, kom op fra kælderen, ud i solen, det giver D-vitaminer og frisk luft.
  mvh

 • Anmeld

  Søren Nicolaisen

  Arrogance til overflod

  Citat: "Det er mennesker, der tilsyneladende hverken læser bøger eller aviser, men som lader sig styre af fordomme og folkestemninger. Det er mennesker, som ingen gider lytte til, fordi de ikke har noget at bidrage med". Det er præcis denne arrogante indstilling der gør, at man mister enhjver respekt for en skribent. Sikke dog en nedladende og ussel indstilling. Det er folk som ham, der nedbryuder respekten for det etablerede. Beklager, jeg blander mig, jer er nok en af dem der ikke har noget at bidrage med. Kære Egon Clausen, tag og skam dig!

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Bertel Johansen

  Udflytning og decentralisering kan være fornuftigt nok, hvis der er velovervejede fagligt forsvarlige grunde til det. Fx at placere Kystdirektoratet i Lemvig,, eller anlæg af jyske motorveje i Skanderborg. Så det er ikke fordi jeg er imod udflytning. Men at udflytte fx Det økonomiske råd til Horsens (Anders Samuelsens valgkreds), eller Sprognævnet til Bogense er gak, fordi der ikke er faglige begrundelser for det eller et lokalt fagligt miljø.
  Tyskland og Schweiz er meget decentrale lande, og har gradvis årene efter 2. verdenskrig decentraliseret en lang række off. funktioner, og det fungerer fint, fordi udflytningen er sket til byer/egne, hvor der allerede var et fagligt miljø, der kunne bygges videre på.
  Er det tilfældet når fx dele af trafikstyrelsen sendes til Ribe, eller Handicapnævnet til Brovst?
  Bagsiden af udflytningen af et mærkbart videnstab, forsinkelser i sags-behandlingen, vanskeligheder ved at rekrutterer den specialiserede arbejdskraft, der er brug for. Ikke alle de små bysamfund, der modtager udflyttede statslige arbejdspladser er i stand til at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Kan det gøres? Jo vist ved at endnu flere skal pendle over stedse længere afstande, og det har miljøet jo rigtig godt af, ik?
  Den skjulte dagsorden er at regeringen ønsker at svække staten, og især at svække den offentlige indseende og kontrol med virksomhederne, og med hvordan magten udøves.
  Hvis nogen har været i tvivl, så se på det selvmål gruppeformændene for LA, K, V og DF begik da de foreslog en udflytning af de tre instanser, der om nogen skal kontrollere regeringen og folketinget: Statrevisorerne (der tæller MF'ere - hvor skal de varetage deres opgaver, når de både skal være i Folketinget, og i den udflyttede institution?), Rigsrevisionen, og Ombudsmanden. Alle tre har brug for fysisk nærhed af Slotsholmen, ikke alt kan ordnes via internettet, som det mere end antydes.
  En udflytning af de tre institutioner vil for alvor svække kontrollen med magtens udøvelse. Er det virkelig en borgerlig dagsorden?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  De faglige miljøer kommer jo med institutionerne

  Replik til Arne Lund: De faglige miljøer kommer jo med institutionerne. Adskillige fagområder af de udflyttede er jo i sig selv primus motor i netop deres fagområde, så jeg kan ikke finde belæg for påstanden om "tab af faglighed."

  Der er jo masser af trafik i Ribe og omegn og handicapudfordringerne er næppe mindre i Brovst end i København. Og angående pendling: Der pendles jo pt. i langt højere grad ind til institutionerne i København, end der pendles imellem provinsbyerne, så i løbet af en kort årerække vil pendlingen sikkert mindskes netop på grund af udflytningen.

  Og naturligvis er der institutioner der skal forblive i nærheden af Folketinget, De nævner selv 3 af dem, men det ændrer jo ikke på det principielle: At statslige institutioner skal ud i landet, og at den nuværende beslutning om udflytning blot er en opretning af fortidens fejl. Institutionerne skulle jo aldrig være oprettet i København.

 • Anmeld

  Vagn Ry · Pensioneret embedsmand

  Løkkes elendigheder

  Da man gennemførte kommunalreformen i 1970, lå der et grundigt flerårigt forarbejde til grund i kommunalreformkommissionen.

  Løkkes strukturreformreducere de kommunernes antal til ca en tredjedel af de tidligere ca 270 kommuner, der blev langt til rådhuset, borgmesteren mødte man stort set aldrig, skolerne blev samlet i store enheder, skolebusser blev nødvendige, osv.

  Lukkeloven, der også var Løkkes værk, fjernede grundlaget for forretninger i de mindre byer.

  At udflytte større eller mindre dele af statsapparatet giver sikkert nogle lavere huslejer for staten,tabet af rutinerede medarbejdere er givetvis langt dyrere i mange år fremover.

 • Anmeld

  Lone Bording

  Skræmmende præcis analyse

  Provinsen blev tømt for lokalt forankrede embedsmænd under VKOs Tvangsliberalisering - nu investeres syge og handicappedes pensioner i korrupte lægekonsulenter med domiciler på Strandvejen og de helt store kapitalfonde som Falck ISS og Dansk Suoermarked kan åbenbart kun udvide forretningen med snablen i syges lommer - heldigvis rejser provinsen sig med egen kraft som Øerne og de mange bække små - Udflytning er ren narresut som kun få hopper på -