Maria Gjerding: Udflytning ligner en sort regerings forsøg på at stække miljøet

KOMMENTAR: Jeg frygter, hvad regeringen kan få gennemført på miljøområdet, mens Miljøstyrelsen ligger i flytterod og opstartsvanskeligheder, skriver Maria Gjerding (EL).

Der er vist ikke længere tvivl om, at miljøområdet ikke står øverst på regeringens dagsorden.

Regeringen har som en del af anden runde af flytning af statslige arbejdspladser valgt at flytte Miljøstyrelsen til Odense. Hvis det, vi så ved den første runde udflytninger, også vil gøre sig gældende denne gang, vil de fleste ansatte ikke flytte med til Odense.

Det vil være et videnstab af dimensioner, der vil blive umuligt at genoprette inden for en nær fremtid.

Miljøstyrelsens arbejde med miljøbeskyttelse er unikt og altafgørende for vores natur. Udflytningen er den nyeste i en række omstruktureringer, regeringen har foretaget i forhold til styrelsen.

Det startede med, at Miljøministeriet og Fødevareministeriet blev lagt sammen. I 2015 splittede regeringen Naturstyrelsen i to, og der blev flyttet medarbejdere til både Randbøl Hede, Augustenborg og Lemvig. I februar 2017 samlede man Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen i én styrelse, som nu skal udflyttes til Odense.

Ud over de medarbejdere, der kan vælge mellem at trække deres familier op med rode eller se sig om efter et andet arbejde, er den store taber igen vores natur og miljø.

Når man gang på gang vælger at omstrukturere eller flytte – og dermed kan ende med at stå med en næsten helt ny medarbejderstab – mister man både viden og vigtigst af alt den dygtighed og erfaring, der er bygget op over en årrække. Jeg frygter, hvad regeringen kan få gennemført på miljøområdet, mens Miljøstyrelsen ligger i flytterod og opstartsvanskeligheder.

Når man samtidig med at flytte Miljøstyrelsen til Odense vælger at flytte ministerbetjeningen til departementet i Miljø- og Fødevareministeriet, bliver gennemsigtigheden i forhold til ministeriets arbejde mindre – og netop gennemsigtighed er vigtigt i et demokrati. Når man centraliserer beslutningerne hos departementet, hvor journalister og andre ikke har mulighed for at søge aktindsigt, bidrager det til en yderst bekymrende udvikling, som regeringen gemmer bag en politik om at tilgodese yderområderne.

Det er en bunden politisk opgave at gøre Danmark mere lige. For i dag er vores land reelt knækket over i to mellem på den ene side de store byer med de mange offentlige arbejdspladser, den gode service og uddannelserne. Og på den anden side landdistrikterne, hvor folk flytter væk, skoler lukker, og hvor færre og færre i beskæftigelse skal holde hånden under flere og flere på overførselsindkomster.

Udflytning af statslige arbejdspladser kan være et greb til at mindske den skævhed. Men en god udflytning tager tid og koster penge – to ting, der ikke umiddelbart ser ud til at bekymre regeringen.

Derfor kan udflytningen i praksis ende som en skjult nedskæringsmanøvre.

Enhedslisten mener principielt, at udflytning af arbejdspladser kan være en god idé, hvis det gøres på en intelligent facon og ud fra en langsigtet og gennemtænkt plan. Men det er svært at se denne atomisering af miljøområdet som andet end et bevist led i at stække de miljøfaglige stemmer i centraladministrationen.

Forrige artikel Trads: Nedlæg Integrationsministeriet Trads: Nedlæg Integrationsministeriet Næste artikel Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Generel mangel på interesse for naturen og andre mennesker

  Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, syntetiske pesticider og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionelt udviklet ny teknologi, herunder syntetiske kemikalier, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid og i så høj grad har været istand til at tilfredsstille Enhedslistens og andre venstrefløjspartiers ønske om velfærd, pædagogisk korrekt undervisning af store befolkningsgrupper, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, vort samfunds svagest stillede individer samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Del og hersk

  Regeringens politik på området er præget af magtarrogance, manglende respekt for faglighed, og en yderst farlig del og hersk strategi der underminere grundlæggende demokratiske styrker som gennemsigtighed og armslængdeprincipper i myndighedsbetjeningen. Først blev Amternes vigtige funktion og kompetence fjernet og nu fuldendes den politiske topstyring og kontrol med miljøområdet gennem opsplitningen og den samtidige centralisering af magten i ministeriet. Læg dertil hele praksissen omkring at sende opgaver i udbud til universiteterne og der tegner sig en klar strategi der skal bane vejen for korrupte politikeres favorisering af vennerne i erhvervslivet. Det er rent spin når regeringen snakker om at gøre Danmark mere lige, de har gennem kommunalreform, politi og domstolsreform m.m. konsekvent centraliseret og svækket udkants Danmark.

 • Anmeld

  Jon Jacobsen

  Faglige massakrer

  Der er intet i vejen med Odense, eller ønsket om at lægge statslige arbejdspladser andre steder end i København. Men det er vanvittigt og tåbeligt at ødelægge de mange fungerende faglige miljøer, og ud fra økonomiske og rationelle grunde ville være mere oplagt at lægge nyoprettede arbejdspladser uden for København. Og det er et symbolpolitisk og ynkeligt forsøg på at rette op på det misforhold, selv samme Venstre stod for med en række besparelser og især seneste kommunalreform. Hvor lukning af bl.a. domstole, politistationer, små skoler og gymnasier har medført lukning af langt flere arbejdspladser, direkte som indirekte. At man så yderligere går målrettet efter de styrelser og miljøer som er "generende sten i skoen" for Venstre og regeringen, viser hvor små sko man egentlig går. Specielt miljøet og det økologisk bæredygtige kommer til at lide skade. Når ekspertisen der kan rådgive om det farlige i den ukritiske vækstfanatisme, uanset miljøbelastninger, stækkes. Hvor er det sølle! Vi må sætte vores lid til at "den 4. statsmagt" vil prioritere at tage opgave på sig, med at holde øje med den til enhver tid siddende regering og dens ageren på miljøområdet.

 • Anmeld

  H. Larsen

  Så absolut..

  Til Maria Gjerdings bekymring kan føjes at Fyn (bortset fra Ærø) næppe er det område i DK, som er og har været længst fremme i skoene på miljøområdet – tvært imod.
  Det virker på mig lidt som om regeringen generelt mener, at ”Maren i kjæret” er mere kompetent end relevante fagfolk – og det foruroliger mig noget.

 • Anmeld

  anna bodil hald · biolog og naturforvalter

  Departement til damage control

  Svend Auken opbyggede et successrigt ministerium på Miljø- og Naturområdet. Godt nok måske med grønne arbejdspladser i fokus. Danmark formåede at komme på verdenskortet med grønne løsninger, og disse har skabt mange arbejdspladser og et rent miljø såvel i Damark som ude i verdenen. Bombningen - i små doser - af dette ministerium startede med Fog's plan mod 'smagsdommere'. Smart folke-løsning til at komme vidende (elite) folk til livs. Esben Lunde er måske sat til at fuldende denne proces. Han har stadig landbruget tilbage. Han og Venstre har vist kun brug for folk i departementet, der kan lave damage control i forhold til hvad EU kræver af os - så vi ikke får for mange sager derfra. Danmark er blevet minimumsyder på naturområdet.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Selvmodsigende indlæg.

  Mærkeligt indlæg fra Maria Gjerding (EL). Hun kritiserer udflytningen, men er enig i at der skal flyttes statslige arbejdspladser ud !!
  Hun frygter at det er en "spareøvelse" men samtidig kritiserer partiet regeringen for de mange penge det koster !!
  Og hvorfor i alverden skulle det faglige miljø dog falde af at flytte til universitetsbyen Odense ? Faktisk kommer Styrelsen jo nu tættere på den natur de skal passe på, og det kan vel ikke skade.

  Bem til Anna Bodil Hald: Ja, Sven Auken opbyggede et succerigt Natur- og Miljøministerie, men succeen var mest for de nsatte der her fik lov til at skalte og valte med vores fælles værdier, fordi Poul Nyrup ikke turde sætte grænser for Sven Aukens eget ministerielle kongedømme.

  Det har vi så betalt dyrt for lige siden, og vi er nok en del borgere der ser frem til en mere jordnær og praktisk tilgang til tingene - når Styrelsen kommer tættere på det miljø de skal passe på.

 • Anmeld

  kaj møldrup · Fhv. borgmester

  En enestående forkæmper for energi- og miljøSvend

  Svend Auken var en enestående forkæmper for energi- og miljø, hvilket ingen kan benægte med sandheden i behold. Mindet om hans indsat vil blive stående.
  Den nuværende regering svigter på samme område i enestående grad.
  Mange vil begræde den negative udvikling med tiden, men det må ikke blive for sent at vende den negative og farlige udvikling.

 • Anmeld

  Jørn Kristensen · Direktør

  Hvad er der galt med Odense

  Det er forstaaeligt at man vægrer sig mod at flytte institutioner til småbyer som Bogense og Brovst. Det er på mere end en måde for langt ude. Men det er svært at at forstå indvendingerne mod at lægge Miljøstyrelsen til Odense. En af Danmarks storbyer, central beliggende midt i landet, med de faciliteter moderne mennesker kræver som højere læreanstalter, moderne sundshedsfaciliteter, rimiligt udbud af kultur tilbud og let adgang til en skøn natur. De der ikke vil flytte med kan jo blive boende og tage toget, kun en god times tid hver vej, nogenlunde det same som en del af medarbejderne bruger i bilen hver morgen for at nå ind til kontoret.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Hvis det er så farligt

  at flytte, så se at få rubbet røven og komme afsted, så er det jo hurtigere i gang igen.
  Men det er måske det med at rubbe røven, Maria Gjerding ikke kan overskue?
  mvh

 • Anmeld

  Henrik Holstein · Forfatter

  Aukens polemik og uvidenhed

  I sin kamp for at hævde sig mest muligt med de redskaber han havde - dvs. miljøområdet - fornægtede Svend Aukens polemiske hang sig ikke. For eks. gjorde han et stort væsen ud af skarven, et dyr, som blev holdt nede af en vis jagttid, men som slet ikke truede med at uddø. Auken kaldte den en "oldtidsfugl" og totalfredede den, så den fik frit slag til at ødelægge enestående miljøer mange steder i landet. Imidlertid er den fredede skarv slet ikke en oldtidsfugl, men en fuglerace indkommet fra Kina for ca. 200 år siden - men hvordan skulle han dog også vide det?

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Phalacrocorax carbo ssp. sinensis

  Henrik Holstein du skriver at mellemskarven er en race, der er indført fra Kina for ca. 200 år siden. Er du sikker på at Phalacrocorax carbo ssp. sinensis nu også er indført og ikke har været her i adskillige tusinder af år? se evt.

  www.ornisfennica.org/pdf/latest/5Beike.pdf