Ugens embedsmand: Frederik Greisen arbejder med statsligt iværksætteri

MØD EMBEDSVÆRKET: Kontorchefen i Økonomistyrelsens Center for Modernisering og Analyse er med til at lede opbygningen af en fællesstatslig analysekapacitet. Og så mener han, at staten står overfor en revolution, når det kommer til kunstig intelligens.

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?
I Økonomistyrelsen skal vi fremadrettet i endnu højere grad end i dag hjælpe de statslige institutioner med økonomiske analyser og rådgivning. Faktisk er vi allerede i Center for Modernisering og Analyse i fuld gang med at levere analyser til en række institutioner. Det er enormt spændende at være med til at lede opbygningen af en fællesstatslig analysekapacitet og bygge videre på den erfaring, jeg selv har med som tidligere management-konsulent i den private sektor. Det er nok det tætteste, man kommer på iværksætteri i staten.

Hvis du tænker tilbage på dit første job i embedsværket, hvad overraskede dig så mest ved den verden?
For det første er det virkelig markant, hvor meget alt på skrift betyder i den offentlige sektor sammenlignet med den private sektor. Jeg oplever, at det er en stor styrke, da det skaber klarhed om beslutninger, hvilket jeg synes er undervurderet i den private sektor. Samtidig kan alt det skriftlige også skabe begrænsninger, som påvirker hastigheden i organisationen.

Login