Verdens Skove om biomasse: Læg myten om CO2-neutralitet i graven

DEBAT: Visse typer energiflis udleder lige så meget CO2 som kul. Danmarks biomasse-eventyr skal ikke gå ud over skovnaturen og presse biodiversiteten, skriver Andreas Petersen og Gry Bossen fra Verdens Skove.

Af Andreas Petersen og Gry Bossen
Bestyrelsesmedlemmer, Verdens Skove

Altinget var været scene for en livlig debat om biomassens fremtidige rolle i dansk energipolitik. Energisektoren har også blandet sig i debatten.

Kate Wieck-Hansen fra Dansk Fjernvarme, Ulrik Stridbæk fra Ørsted og Kristine van het Erve Grunnet fra Dansk Energi har i velskrevne indlæg beskrevet biomasse som både "bæredygtig" samt en "grøn" og "vedvarende" energikilde.

Kristine Grunnet skriver endda her på Altinget 28. februar, at debatten om biomasse fortsat er præget af "fejlagtige antagelser". Det vil vi give hende ret i. Alt tyder nemlig på, at træbaseret biomasse som energikilde i det omfang, den anvendes i Danmark i dag, hverken er grøn, vedvarende eller bæredygtig.

Biomasse er en energiform, der bidrager til den globale opvarmning og presser skovene på næring og biodiversitet. Det er derfor på høje tid, at vi begynder at planlægge, hvornår biomassen kan udfases.

Energibranchen bør allerede nu sætte turbo på arbejdet med at indfase klimaneutrale alternativer.

Biomasse udleder CO2
Tidsperspektivet er vigtigt. Når det brændes, giver biomasse som flis og træpiller et stort CO2-udslip her og nu. Det kan tage årtier, før denne CO2 igen er opfanget.

Tidshorisonten er i forhold til Paris-aftalen ikke ligegyldig, når vi står ansigt til ansigt med en global opvarmning uden sidestykke.

Undersøgelser har vist, at den mængde CO2, der udledes fra visse typer energiflis, er på niveau med kul beregnet per energienhed. At tale om grøn energi uden forbehold er simpelthen misvisende.

Samtidig må vi ikke glemme den globale kontekst. Danmark omstiller til biomasse som næsten ingen andre lande, da biomasse ikke er beskattet. Den stadig stigende efterspørgsel efter biomasse til energiformål fører til et potentielt pres på verdens skove.

I 2016 blev 94 procent af de danske træpiller importeret fra udlandet, ifølge Energistyrelsen. Fortsætter den udvikling og følger endnu flere lande i Danmarks fodspor, kan det have alvorlig betydning for skovnatur og biodiversitet uden for Danmarks grænser.

Risikoen er, at natur- og skovområder inddrages til energiproduktion på samme måde, som palmeolie- og sojaproduktion har ført til alvorlig afskovning i lande som Indonesien og Brasilien.

Biomasse er også, i modsætning til reelt vedvarende energikilder som sol-, vind- og termisk energi, i sin natur en begrænset ressource. 

Brancheaftale uden garantier
Fortalerne for biomasse gør et stort nummer ud af, at biomassen er bæredygtig. Den danske brancheaftale om biomasse skal efter sigende være garanten for bæredygtigheden.

Aftalen har gode momenter og intentioner. Men brancheaftalen giver ingen entydig definition af et begreb så vagt og elastisk som bæredygtighed. Desuden savner den tilstrækkelige garantier for, at biodiversiteten i skovene bevares.

Aftalen giver mulighed for, at biomassen kan komme fra uansvarligt og uforsvarligt skovbrug med tvivlsomme certificeringsordninger. Verdens Skove mener, at træ som absolut minimum skal komme fra mærkningsordningen Forest Stewardship Council (FSC).

I Verdens Skove udelukker vi ikke en plads til biomasse i dansk energiproduktion som supplement til andre energiformer. Det kan ske ved, at visse restprodukter fra produktion af tømmer og fra møbelindustrien anvendes til energiformål.

Men vi må i så fald have klare garantier for, at produktionen af biomasse ikke truer skovnaturen og presser biodiversiteten. Det har vi ikke i dag.

Samtidig må antagelsen om CO2-neutralitet endegyldigt lægges i graven, da den ikke holder vand på den korte og mellemlange bane.

Vi bør derfor ikke længere subsidiere biomassen ved at fritage den for CO2-afgift. Ellers risikerer vi, at dansk energiproduktion låses til biomasse flere årtier frem – og det vil hverken skoven eller klimaet være tjent med.

Forrige artikel Noah: Dansk bioenergi modarbejder verdensmål for skove Noah: Dansk bioenergi modarbejder verdensmål for skove Næste artikel Økologisk råd: Regeringen lammer EU-forhandlinger om vedvarende energi Økologisk råd: Regeringen lammer EU-forhandlinger om vedvarende energi
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.