3F-ledelse har kendt til Per Christensen-sag siden december

Ifølge Altingets oplysninger har hele den daglige ledelse i 3F været bekendt med Per Christensens dobbeltliv siden december. Hovedkasserer Ulla Sørensen har tilmed kendt til sagen siden 2014, da en af de berørte kvinder for første gang fortalte dele af den daværende ledelse i 3F om bedraget. Eksperter retter skarp kritik af håndteringen. 3F er mandag tavs om kritikken.  

På 3F's kongres i 2019 - hvor blandt andet&nbsp;statsminister Mette Frederiksen holdt tale - blev formand Per Christensen genvalgt af de i alt 729 delegerede. Også hovedkasser Ulla Sørensen og næstformand Tina Christensen blev genvalgt.&nbsp;&nbsp;<br>
På 3F's kongres i 2019 - hvor blandt andet statsminister Mette Frederiksen holdt tale - blev formand Per Christensen genvalgt af de i alt 729 delegerede. Også hovedkasser Ulla Sørensen og næstformand Tina Christensen blev genvalgt.  
Foto: Henning Bagger

Siden december har samtlige 12 medlemmer af 3F's daglige ledelse været klar over, at Per Christensen i årevis har levet et dobbeltliv og haft to familier.

I december rettede flere af kvinderne nemlig direkte henvendelse til 3F's daglige ledelse.

Det fremgår af dokumenter, som Altinget har set. Her fremgår det også, at 3F's hovedkasserer og ansvarlig for det arbejdsmiljøpolitiske arbejde Ulla Sørensen - og tre øvrige medlemmer af den daværende ledelse - har kendt til dele af formandens dobbeltliv siden 2014.

Udadtil arbejder 3F for at fremme en kultur, hvor alle behandles med respekt og værdighed.   

Men da 3F's nuværende daglige ledelse i december blev orienteret om, at forbundsformand Per Christensen igennem flere år har ført et dobbeltliv med mindst fire forskellige kvinder - heraf to tidligere ansatte i 3F - undlod ledelsen altså at reagere.

Kvindernes henvendelse i december blev besvaret af næstformand Tina Christensen, som ifølge Altinget og B.T.'s oplysninger slog fast, at sagen ikke havde noget med 3F at gøre, og at ledelsen betragtede det som et rent privat anliggende. 

Flere af de implicerede kvinder har bekræftet forløbet overfor Altinget, men de har valgt kun at stå frem i dagbladet B.T., hvor Laila Kildesgaard fredag udtalte:

"Jeg havde jo en klar forventning om, at 3F's ledelse kunne stoppe den adfærd, som han havde. Hans adfærd går hårdt ud over de kvinder, som han har gjort det mod, men også deres børns trivsel. Det har jeg jo selv oplevet".

Altinget har uden held forsøgt at få en kommentar fra 3F, da 3F oplyser, at det ikke er muligt mandag. 

Her ville Altinget blandt andet gerne have spurgt 3F's ledelse om, hvorfor henvendelserne fra kvinderne ikke har givet anledning til at undersøge sagen yderligere, samt om 3F generelt mener, at det er en opgave for en ledelse - herunder den ansvarlige for 3F's arbejdsmiljøpolitiske arbejde udadtil - at reagere på oplysninger af denne karakter, som involverer den øverste chef og tidligere ansatte.

3F's daglige ledelse

3F’s daglige ledelse består af:

 • Per Christensen, forbundsformand (også en del af forbundsledelsen)
 • Tina Christensen, næstformand (også en del af forbundsledelsen)
 • Henning Overgaard, forbundssekretær (også en del af forbundsledelsen)
 • Søren Heisel, forbundssekretær (også en del af forbundsledelsen)
 • Ulla Sørensen, hovedkasserer (også en del af forbundsledelsen)
 • Eva Obdrup, forretningsfører
 • Hanne Skou Poulsen, viceforretningsfører
 • Claus Von Elling, gruppeformand i Byggegruppen
 • Jan Villadsen, gruppeformand i Transportgruppen
 • Lydia Frydendal Granzow Callesen, gruppeformand i Den Offentlige Gruppe
 • Mads Andersen, gruppeformand i Industrigruppen
 • Peter Kaae Holm, gruppeformand i Den Grønne Gruppe
 • Tina Møller Madsen, gruppeformand i Privat Service, Hotel og Restauration

Ledelsesekspert: Ledelsen står med håret i postkassen

Fagforbundets håndtering vækker kritik fra flere ledelseseksperter.

Flemming Poulfelt, der er professor emeritus ved CBS, mener ikke, at 3F's ledelse har taget henvendelserne tilstrækkeligt seriøst og undersøgt sagen til bunds. 

"I realiteten har den siddende ledelse taget for lemfældigt på sagen og ikke udvist rettidig omhu," siger han.

Med den viden, som ledelsen har haft, burde den have indset, at sagen ville komme ud før eller siden, vurderer han.

"Det er ikke en sjov sag for 3F, og det kunne jo være, at ledelsen kunne have løst sagen uden, at der kom så meget frem. Når der kommer en form for krise – og det her er en krise – så ved man, at det eksploderer på et tidspunkt. Ledelsen skal lægge en plan, for når det eksploderer, så står ledelsen med håret i postkassen, og det gør den nu," siger Flemming Poulfelt. 

Ledelsen skal lægge en plan, for når det eksploderer, så står ledelsen med håret i postkassen, og det gør den nu.

Flemming Poulfelt, professor emeritus ved CBS

Den holdning deler Stephen Bruyant-Langer, headhunter og stifter af The Personal Business Plan.

"Man skal selvfølgelig tage sådan en henvendelse alvorligt. Man kan ikke ignorere oplysninger af den art. Ledelsen skal ikke forholde sig til det moralske i flerkoneri, men til integriteten. Derfor skal ledelsen oplyse sagen. Det vil sige, at den skal få klarhed over, hvad der er sket, og hvilken betydning det har for 3F," siger han og tilføjer: 

"Det minder om pamperi. At man beskytter sine egne. Det får den konsekvens, at sagen blæses op nu. Det er simpelthen for bemærkelsesværdig en sag til, at den kan holdes skjult. Det er naturgivent, at det ramler før eller siden."

Blå bog

Per Christensen
Født 16. juni 1957 i Aalborg

Udlært tømrer, hvorefter han blev ansat som havnearbejder i Aalborg Portland, hvor han siden også blev tillidsrepræsentant.

Per Christensen har siden 2013 været forbundsformand i 3F. Inden da var han først juridisk sekretær og siden forbundssekretær i SiD, som senere blev til 3F. Derudover har han tidligere været næstformand i Cementarbejdernes Fagforening i Aalborg.

Per Christensen har siden 2014 været bestyrelsesformand i PensionDanmark og siden 2015 bestyrelsesformand i Arbejdernes Landsbank.

Derudover er han på nuværende tidspunkt næstformand i Det Kongelige Teaters bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, bestyrelsesmedlem A-Pressen, bestyrelsesmedlem i Evida, bestyrelsesmedlem i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, bestyrelsesmedlem, Sund & Bælt, medlem af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, medlem af ATP’s repræsentantskab, medlem af Øresundsmetro Executive og medlem af Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

"Imagemæssigt er det en katastrofe"

Stephen Bruyant-Langer mener, at sagen svækker både 3F og Per Christensens troværdighed.

"Det påvirker både Per Christensen og 3F’s omdømme enormt dårligt. Det er en torpedo. Imagemæssigt er det en katastrofe. Han er valgt af medlemmerne, og vi stiller højere krav til folkevalgte. I denne situation er det ekstra tydeligt, for det er mændene og kvinderne på gulvet, der har valgt personen. Det er enormt trist," siger han.

Det påvirker både Per Christensen og 3F’s omdømme enormt dårligt. Det er en torpedo. Imagemæssigt er det en katastrofe.

Stephen Bruyant-Langer, ledelsesekspert, headhunter og stifter af The Personal Business Plan

Også Flemming Poulfelt vurderer, at 3F’s omdømme har fået et rids i lakken. 

Per Christensens ageren i privatlivet kan ikke undgå at smitte af på, hvordan han bliver opfattet i sit professionelle virke, ifølge Flemming Poulfelt.  

"Lederskab handler om tillid. Formanden har tilsyneladende løjet for kvinderne, og det kan ikke undgå at have betydning for opfattelsen af personen. Også i hans professionelle virke," siger han. 

Læs også

Kritiserer forløb siden 2014

At Ulla Sørensen har kendt til Per Christensen dobbeltliv siden 2014, imponerer heller ikke eksperterne. 

"Det bliver endnu mere penibelt. Det er rodet, og det ville være naturligt at undersøge sagen. At denne sag ikke er blevet håndteret i syv år, lægger et endnu større åg på Ulla Sørensens skuldre, når hun ikke har gjort noget tidligere," siger Flemming Poulfelt. 

Stephen Bruyant-Langer stemmer i.

"Der er tale om fordrejede magtforhold og misforstået loyalitet. Sådan en sag her skal behandles grundigt fra start. Det er underligt, at man dengang har lagt sagen til side, for den eksisterer jo i arkivet," siger han og tilføjer:

"Det er et aktivt fravalg, at man ikke har undersøgt sagen, og det er en skærpende omstændighed i 2021, at man har kendskab til sagen. Det er ikke ny oplysning, man får. Det bekræfter et mønster, man allerede har kendt til."

Tirsdag formiddag har 3F's ledelse indkaldt hovedbestyrelsen, som består af 73 medlemmer, herunder gruppeformænd og lokalformænd, til et krisemøde om sagen.   

Omtalte personer

Per Christensen

fhv. forbundsformand, 3F, fhv. formand for PensionDanmark & Arbejdernes Landsbank
Tømrer

Flemming Poulfelt

Professor emeritus, Copenhagen Business School
cand.merc. (Handelshøjskolen i København 1973), ph.d. (Handelshøjskolen i København 1977)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion