Bo Lidegaard: Der findes ikke en fredelig verden uden et stabilt Europa

DEBAT: Europæernes fællesskab er ubrydeligt, fordi vi kun gennem det kan sikre vores plads i en fredelig og åben verden, der ikke kan findes uden et stabilt, stærkt og samlet Europa, skriver Bo Lidegaard i Altingets og EU-Kommissionens debatserie om Europas fremtid. 

Af Bo Lidegaard
Historiker, dr.phil.

Europæere og europæiske lande har samlet sig i Den Europæiske Union, der bygger på vores fælles værdier og kultur, og som respekterer den mangfoldighed, der er en del af vores styrke.

Unionen har vi bygget på ruinerne af krigens ødelæggende erfaring og med erkendelsen af, at Europa også rummer katastrofale muligheder.

Af den udsprang viljen til at binde vores skæbner sammen og forene vores skabende kræfter, af den vores beslutning om at ville finde fælles veje og overkomme det, der adskiller os. 

Vores fællesskab er ubrydeligt, fordi vi kun gennem det kan sikre vores plads i en fredelig og åben verden, der ikke kan findes uden et stabilt, stærkt og samlet Europa.  

Et forpligtende samarbejde
Den Europæiske Union forbliver samlet om fred, demokrati og velfærd. Den arbejder utrætteligt for at forbedre livsmuligheder og levevilkår for alle i Europa, for at beskytte Europas vidunderlige natur og for at bidrage til De Forenede Nationers verdensmål.

Frihed, demokrati og menneskerettigheder er grundpiller for Den Europæiske Union, der samtidig står som garant for de europæiske velfærdssamfunds særegne stræben efter social retfærdighed og sikkerhed i et frit marked og på lige vilkår.

I det fællesskab er der plads til alle europæere og europæiske lande, der respekterer Unionens grundlæggende principper, og som ønsker at styrke deres nationale suverænitet gennem et forpligtende og traktatfæstet samarbejde med stærke institutioner.

Samarbejdet forpligter. Som medlem af Den Europæiske Union må alle arbejde for fælles interesser, så vi sammen kan skabe et bedre Europa for alle.

Vi står sammen i den overbevisning, at vi kun på den måde kan skabe et Europa, der giver den enkelte større frihed og udfoldelsesrum, og fordi vi elsker vores fædrelande og deres mangfoldighed på samme måde som vores fælles europæiske arv og værdier. Vi ved, at uden vores sammenhold og solidaritet kan ingen af delene bestå.   

Økonomisk og social samhørighed
Den Europæiske Union er et fællesskab på tværs af generationer og landegrænser.

Den skal sikre, at unge vokser op i et bæredygtigt og klimaneutralt Europa med respekt for naturen og økologiske balancer.

Den skal sikre, at alle europæere kan rejse og bevæge sig trygt og frit inden for Unionens ydre grænser, og at de med skyldigt hensyn til nationale love og skikke kan bosætte sig og arbejde efter deres egen frie vilje. 

Den skal sammen med de enkelte medlemslande sikre ældre og udsatte europæeres velfærd, og den skal være med til at fremme unges lyst og mulighed for at blive forældre i trygge rammer og med mulighed for at forene familieliv med livet på arbejdsmarkedet.

Unionen skal medvirke til økonomisk og social samhørighed med plads til alle og hvor ingen bliver ladt tilbage.

Den Europæiske Union må til stadighed udvikle sig og søge nye svar og muligheder i takt med udviklingen i Europa og i verden omkring os.

Udviklingen sker i samvirke mellem Unionens institutioner og dens medlemslande.

Borgerne er i centrum som deltagere på alle niveauer, lokalt, nationalt og europæisk. Sammen med deres regeringer og deres demokratisk valgte forsamlinger udgør de grundpillen i det europæiske demokrati, hvis institutioner arbejder med afsæt i Unionens traktater og lovgivning. 

Europas suverænitet
Den Europæiske Union må sikre europæernes suverænitet. 

Suveræniteten gælder Europas mulighed for at udfolde sin kultur, sin økonomi, sin industri og sit politiske og sociale liv i overensstemmelse med sine fælles værdier og borgernes ønsker.

Den gælder vores mulighed for at beskytte Europas enestående miljø og natur og for at udvikle de særegne samfund, den indsigt og det marked, vi har skabt gennem generationer.  

Den mulighed og den suverænitet er unionens kernepunkt. Derfra udgår både vores fælles vilje og vores respekt for Europas mangfoldighed, folkenes forskellighed og medlemslandenes egenart.

Deraf udgår også viljen til at ville forsvare og sikre Europas uafhængighed, suverænitet og integriteten af en fri offentlige debat.

Sammen vil europæiske virksomheder, forskningsinstitutioner, medlemslande og Unionens institutioner arbejde utrætteligt på at hævde Europas suverænitet også når det gælder viden, teknologi, produktion og beskatning, så Den Europæiske Unionen er blandt verdens førende med egen kapacitet til at forsyne Europa på europæiske betingelser og til at finansiere de europæiske velfærdssamfund.

Ligeværdigt samarbejde
I forhold til omverdenen står Unionen fast og samlet. Den deltager aktivt i globaliseringen og ser den gensidige afhængighed mellem lande og regioner som tilskyndelse til styrket internationalt samarbejde.

Den vil sammen med medlemslandene række ud til resten af verden med tilbud om ligeværdigt samarbejde på alle felter og samtidig stå som beskytter af den ydre grænse og som garant for, at Europas åbenhed og humanisme ikke misbruges, hverken når det gælder migration og den digitale økonomi, eller hvad angår de fire friheder der ligger til grund for Unionens indre marked: den frie bevægelighed af arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital.

Unionen vil medvirke til en åben verdenshandel på lige vilkår og med respekt for velfærd, miljø og forbrugerbeskyttelse.

Unionen er en troværdig og konstruktiv partner i det globale samarbejde om en åben og retfærdig verden, der står sammen om at møde globale udfordringer og nå FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Forrige artikel Ingeniører: Dansk økonomi afhænger af vores europæiske solidaritet Ingeniører: Dansk økonomi afhænger af vores europæiske solidaritet Næste artikel S: Pikettys kritik af socialdemokraterne er rigtig. Men ikke i Danmark S: Pikettys kritik af socialdemokraterne er rigtig. Men ikke i Danmark
Nu skal Merkels afløser findes – igen

Nu skal Merkels afløser findes – igen

FORMANDSKAMP: Tre mænd kæmper om pladsen som arvtager for Angela Merkel, når der i weekenden er landsmøde i CDU. Yderligere to kommer i spil, når snakken falder på, hvem der skal være kanslerkandidat.