Concito: Danmark skal kæmpe for at holde den grønne EU-aftale grøn

DEBAT: Ursula von der Leyens udkast til en klimaaftale for EU tegner godt. Nu er det op til ambitiøse aktører som Danmark at fastholde ambitionsniveauet, skriver Jarl Krausing, international chef i Concito.

Af Jarl Krausing
International chef, Concito

Med sit forslag om en ”European Green Deal” anlægger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, en flyvehøjde, der er afgørende for, om EU kan levere det globale klimalederskab, og om EU reelt kan opfylde målsætningen om at skabe en netto-nuludledningsøkonomi i 2050.

En flyvehøjde, der er bydende nødvendig for, at EU kan bidrage med sin andel af den bundne opgave, der ligger i at opfylde Parisaftalens målsætninger. Med forslaget når hun nemlig langt med at sætte ambition, retning og hastighed i den grønne omstilling i en helhedsorienteret tilgang, hvor der ikke blot fokuseres på enkelte sektorers omstilling, men på en samlet samfundsmæssig omstilling af den europæiske økonomi.

Her ligger hun på linje med de omkring ti andre udgaver af samfundsomfattende ”green new deals”, der diskuteres i blandt andet USA, Canada og England.

Fælles indsatser er en god start
I Danmark forhandles netop nu om en klimalov, der skal levere 70 procents reduktion i 2030 og et netto-nuludledningssamfund inden 2050 og samtidig skabe afsæt for klimaindsatser, som industrien, byerne og borgerne kan gennemføre, hvad enten det tæller i klimaregnskabet hjemme eller ude i verden.

På samme måde forsøger Ursula von der Leyen at skabe en bindende ramme for en ambitiøs fællesskabs-indsats i mange år frem, understøttet med konkrete værktøjer, som kan aktivere regeringer, investorer, erhvervsliv og civilsamfundet. Og det er dét, der skal til.

Der skal derfor kippes med flaget for hensigten med European Green Deal, og den udtrykker en god start, som, uagtet at vi ikke nødvendigvis kender alle løsningerne såvel teknologisk som samfundsmæssigt, sætter en strukturel udvikling i gang i en skala, hvor det virkelig kan batte på de globale udledninger og samtidig sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk økonomi.

Østeuropæiske udfordringer
Samtidig kan man have en vis skepsis over for gennemførligheden af planen i lyset af holdningerne i eksempelvis flere østeuropæiske lande og den modstand, som vil komme fra store dele af det europæiske erhvervsliv eller fra de globale samhandelspartnere, der vil være imod klima-relaterede toldsatser.

Det vil stille store krav til Kommissionens evne til at navigere i et ekstremt udfordrende politisk landskab, og der vil naturligvis skulle indgås mange kompromiser og findes løsninger til de lande og sektorer, som bliver særligt ramt af omstillingen. Men en klog, inkluderende og balanceret tilgang rummer potentialet til at sætte EU på det rigtige spor.

Overalt i Europa er der heldigvis en bevægelse blandt nyvalgte regeringer, i befolkningerne, i store dele af erhvervslivet, blandt byerne og ikke mindst blandt investorerne, som tegner konturerne af nye markedsmæssige risici og muligheder.

Den sker også med en dybde og en bredde, som vi ikke tidligere har set, og som afspejler en hidtil uset omstillingsparathed i de europæiske økonomier. Det er ikke kun den unge generation, der lægger presset; det er også en bredere civilsamfunds- og forretningsmæssig logik, der har åbnet et helt nyt handlerum, hvor tidligere tiders politiske top-down-styring kommer til kort.

Danmark er med i kampen
I dette landskab vil det være ganske afgørende, at en koalition af ambitiøse lande, byer og erhvervsorganisationer arbejder meget hårdt for, at de overordnede målsætninger grundfæstes i von der Leyen-Kommissionens arbejdsprogram.

Danmark har allerede meldt sig ind i kampen ved at alliere sig med ambitiøse lande på netto-nuludledningsmålet i senest 2050 og en skærpelse af 2030-reduktionsmålet, og med det nuværende finske formandskab i EU er der forudsætninger for en samlet ambitiøs nordisk stemme.

Den seneste tids danske udvikling med ambitiøse klimaudmeldinger fra såvel civilsamfundet som regering, erhvervsorganisationer og investorer kan tjene som model for von der Leyens leverance af European Green Deal. Det er dén historie, der skal fortælles i Bruxelles.

Forrige artikel Affaldsforening: Nye EU-affaldsmål kræver offentligt-privat samarbejde Affaldsforening: Nye EU-affaldsmål kræver offentligt-privat samarbejde Næste artikel Bosse: Nationale interesser bremser EU’s klimaambitioner Bosse: Nationale interesser bremser EU’s klimaambitioner