NGO: Bankunion konsoliderer store bankers magt

DEBAT: EU’s bankunion er udtryk for historieløshed og er med til at sikre de store bankers magt, skriver formand i foreningen Gode Penge, Rasmus Hougaard Nielsen.

Af Rasmus Hougaard Nielsen
Formand, Gode Penge

I kølvandet på den sidste tids bankskandaler leder politikerne med lys og lygte efter handlemuligheder. 

Men i stedet for at diskutere, hvordan vi gør op med bankernes magt og skaber et mere demokratisk og stabilt internationalt finansielt system, lægger mange politikere i stedet op til, at vi skal indgå i den europæiske bankunion. 

Dermed fralægger de sig reelt set ansvaret over situationen, samtidig med at de blotter deres manglende forståelse for økonomi og bankdrift.

Bankunionen bygger på falske præmisser
Hele grundlaget for bankunionen er en række falske præmisser omkring finansiel regulering og bankdrift generelt:

For det første, at kapitaldannelsen (pengeskabelsen, red.) og pengenes bevægelighed kan sidestilles med produktionen og handlen med varer og tjenester.

I modsætning til varer og tjenester er penge ikke en knap ressource, men kan derimod produceres i næsten uendelige mængder, så længe bankerne vurderer, at der er kreditværdige debitorer i den anden ende.

Historieløst
Med euroen tillod man tyske og franske banker at producere enorme mængder euro til at finansiere sydeuropæernes forbrug af tyske og nordeuropæiske varer, hvilket resulterede i, at der i opgangsperioden før finanskrisen blev skabt en kæmpe gældsubalance mellem syd- og nordeuropa, som bankerne profiterede på, men som sidenhen har bragt euroen i knæ.

Bankunionen løser på ingen måde dette problem, da den også baserer sig på en anden falsk præmis; at man kan begrænse og eliminere finansiel risiko ved at lade bankerne vokse sig større og operere på tværs af landegrænser.

Dette er helt igennem historieløst.

Bankunionen øger magten hos storbankerne
Læren fra 1930’ernes depression og 2. verdenskrig var, at ubalancer på tværs af landegrænser er konfliktskabende og livsfarlige, og at bankdrift bør udføres tæt på den økonomiske aktivitet, som den finansierer.

Dette førte til, at man i efterkrigstiden havde en bankpolitik, som bestod af national kreditstyring fokuseret mod den produktive økonomi, kombineret med begrænsede kapitalbevægelser på tværs af landegrænserne samt handelsbalancer, der blev balanceret via Bretton-Woods-samarbejdet.

Perioden går populært under navnet Kapitalismens gyldne tidsalder grundet den store økonomiske fremgang.

Med bankunionen og et fælles europæisk finanstilsyn gør man det diametralt modsatte.

Man ikke blot accepterer, at de store internationale banker profiterer på at skabe destabiliserende tværnationale gældsubalancer, man konsoliderer direkte deres magt ved reaktivt at placere tilsynsmagten på det samme niveau, som de opererer.

Læren af historien burde være det modsatte; at bankerne bør være mindre og operere tættere på den produktive økonomi og de nationale tilsyn.

Intellektuel deroute
Den tredje fejlagtige præmis bag bankunionen er troen på, at systemisk risiko kan elimineres, hvis den fjernes fra bankernes balancer via de såkaldte risikovægtede kapitalkrav.

Dette er en intellektuel deroute.

Når en bank yder kredit, skaber den købekraft, men samtidig også kreditrisiko.

Hvis kreditten går til finansiering af ny produktion, løber banken tilsyneladende en stor risiko, men da den økonomiske aktivitet samtidig øges, holdes den systemiske risiko nede, og potentielt set skabes der en langsigtet gevinst for samfundet som helhed.

Yder bankerne i stedet kredit til spekulation i eksisterende aktier og ejendomme, løber de tilsyneladende minimal risiko, men da der ikke skabes nogen form for produktiv aktivitet, øges den systemiske risiko markant – det vil sige risikoen for dybe og alvorlige økonomiske kriser i fremtiden.

Økonomisk perversion
Med risikovægtede kapitalkrav siger man til bankerne, at de kan blive ved med at profitere på at pumpe gæld og kreditpenge ud i samfundet, så længe de løber minimal risiko. Det vil sige, så længe de primært yder spekulativ og uproduktiv kredit.

Kapitalkravene er derfor en økonomisk perversion, som bør afskaffes så hurtigt som muligt, men med bankunionen opskaleres de i stedet til et overstatsligt niveau, hvormed den finansielle sektor frakobles yderligere fra den produktive økonomi.

Resultatet af galskaben er, at euroen i sin nuværende form er dømt til at falde.

Forrige artikel Friis Bach: Uden konventioner siger vi farvel til Europa Friis Bach: Uden konventioner siger vi farvel til Europa Næste artikel EU-tænketank: Dansk forsvar skal ikke parkeres på sidelinjen EU-tænketank: Dansk forsvar skal ikke parkeres på sidelinjen
 • Anmeld

  Steen Ole Rasmussen · Cand. phil.

  Det store regnskab

  Når man ser på sammensætningen af den danske magtelite, læs bogen "magteliten", er noget af det, som slår en, at en stor del af denne såkaldte elite florerer på værdier, som opstår via finanssektorens egen pengeskabelse uden om den realøkonomiske produktion.

  Finanssektoren selv, investeringsselskaber og kapitalforvaltere, erhvervsledere, cand oeconer og cand politter uddannede ved landets økonomiske fakulteter, den røde bygning, finansministeriet, nationalbankens top, få chefer for medieverdenen, få politikere (det er generelt ikke dem, der bestemmer her til lands eller inden for EU fx), fagforeningsledere, m.fl. udgør denne elite, og det er ikke den realøkonomiske produktion, som de servicerer. Det er markedets virtuelle værdier, skabt af finanssektorens egne markedsendogent skabte penge.

  De gigantiske rater af inflation, som vi har set i priserne på aktier, obligationer og forskellige former for derivater siden bunden blev nået efter finanskrisens udbrud 2007, bygger op om den fortælling, som eliten ikke vil høre tale om.

  Inden for de mere klassisk orienterede kritikere af det økonomiske system, taler man om "finansialisering". Det er den mere venstreorienterede kritik af vort nuværende finansielle system, pengeøkonomiske system.

  Uden for den traditionelle venstreorienterede tradition for kritik af kapitalismen, finder vi fx bevægelsen "Gode penge", som har opdaget fænomenet, "markedsendogent skabte penge".

  Jeg kan se, at både Jesper Jespersen og foreningen Gode penge samler op på det. For i begyndelsen af 1930'erne var John M. Keynes fuldt ud informeret om netop kreditpengenes rolle i økonomien, hvor Jesper Jespersen ellers hidtil har været mere optaget af den senere Keynes, der igen havde glemt fænomenet, markedsendogent skabte penge.

  Hvis man først begynder at få fat i det grundforhold, at den slags penge, som finanssektoren skaber, ikke er andet end "uafsluttede regnskaber" - fordi formeringen og koncentrationen af fordringer hos de få på alle andre sådan set ikke gør verden rigere, da alverdens skyldnere netop skylder præcist lige så meget som det, alverdens kreditorer har tilgode, hvorfor regnskabet overordnet set på globalt plan og i sidste ende går lige op, uanset hvor mange gældspenge der så kører rundt i pengeøkonomien - så forstår man også, hvorfor det er direkte løgn, når eliten taler om nødvendigheden af at fjerne gældsbyrden. Fjernede man denne byrde, så ville der ikke være flere af de penge tilbage, som driver verdensøkonomien pt og med fuld fart ud over grænsen for, hvad der er bæredygtigt også i mere fundamental realistisk forstand.

  Eliten lever af at lave penge, hvor vi andre må tjene dem!

  Den forbeholder sig retten til at lave penge, hvorfor staten skal forbydes at gøre det. Det er selve formålet med den Europæiske monetære union.

  Italien står til smæk, fordi man nægter at bøje sig for budgetkravene. Italiens ledere har muligvis ikke forstået nødvendigheden af at komme ud af den monetære union, men det kommer nok snart til deres forståelse, for Liga nord og femstjernebevægelsen kan slet ikke dy sig for at score den kæmpe politiske opbakning, som de får ved at holde fast i deres ulydighed over for kommissionens budgetkrav.

  De vil blive tvunget til at melde sig ud af unionen, og det vil give dem muligheden for at føre skabelsen af penge tilbage til den italienske stat, hvor de sidste mange års stagnation i hele sydeuropa skyldes, at pengene forsvinder op i Tyskland og Danmark fx, fordi koncentrationen af købekraft og kapital her er forudsætningen for skabelse af yderligere koncentration af selv samme. Væksten i købekraft i nord udfolder sig som kontinuert akkumulation af fordringer på udland og mere sydlige regioner inden for EU. Realøkonomien dør i syd, fordi forudsætningen for aktivitet er købekraft, og forbudet mod at lave penge selv forhindrer sydeuropa i at komme op igen.

  Tyskerne og den danske magtelite elsker det nuværende system. Og de vil for alt i verden forhindre Italien og andre sydeuropæiske lande i at lave sine egne penge igen. For det ville betyde enden på det system, som vor magtelite har næret sig ved de sidste årtier.

  Verden er ikke blevet rigere af at nord har beriget sig med fordringer på syd.

  Verden er heller ikke blevet rigere af, at den amerikanske magtelite har fodret den amerikanske befolkning med forbrugsgoder, som er blevet betalt med den amerikanske finanssektors penge og en stat, der lever af det grundforhold, at hele verden har dollaren som sin reservevaluta, hvorfor der ikke er grænser for, hvor mange sågar base money den amerikanske stat kan lave.

  Også base money, dvs. fordringer på den amerikanske nationalbank, er ikke andet end uafsluttede fordringer.

  Hvis USA betalte sin gæld tilbage, så ville verden være nødt til at opfinde en ny global reservevaluta.

  Nu er der desværre ikke ret mange af de såkaldt demokratistøttede medier, der er parat til at bringe forståelsen for vort pengeøkonomiske system ud til de brede folkemasser. Det ville nemlig føre til det helt store oprør, hvis folk som flest forstod, hvor destruktivt et pengeøkonomisk system vi har. Og det har eliten ikke brug for.

  Det er mere end ti år siden, at jeg fik snerten af de her sammenhænge. Det tilhører så også budskabet, at det kun sælger dårligt på det marked, som pt er ophøjet til dommer i alle livets spørgsmål. Hvis det var en succes på dette markeds vilkår, så ville budskabet i øvrigt være løgn. Døm selv:
  https://www.saxo.com/dk/forfatter/steen-ole-rasmussen_6984229

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Der er brug for et nyt økonomisk system

  Den nemmeste måde at forstå hvad finansialisering af det økonomiske system betyder er at sammenligne det med et gigantisk pyramidespil.
  Det interessante spørgsmål er hvordan vi grundlæggende ændrer det økonomiske system så det skaber en verden der er langt mere i balance og hvor reel bæredygtighed er direkte integreret i den måde vores penge udstedes og fungerer på. Den belgiske økonom Bernard Lietaer har nogle rigtige gode bud på hvordan denne udfordring kan løftes.
  http://www.lietaer.com/writings/books/money-and-sustainability-the-missing-link/
  En af hans bedste bøger er oversat til dansk : Fremtidens penge. Det er en bog som alle med interesse for hvad penge egentlig er bør læse. Den forklarer hvordan komplementære valutaer historisk har virket stabiliserende og afbødet alvorlige økonomiske kriser og samtidig er det en grundlæggende indføring i hvordan forskellige pengesystemer påvirker samfundet.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Penge der ikke er dækning for i udlånsøjeblikket - er falske.

  Bankerne bliver tykke og fede af at udlåne penge der - slet ikke findes. Det minder om skræddernes forretningsmodel i Kejserens Nye Klæder - de syede de nydeligste klæder til Kejseren af materiale der - slet ikke eksisterede.

  Bankernes pengeskabelse foregår, har man forstået, i vid udstrækning ved, at man debiterer én konto og krediterer en anden, uden at have dækning i egne midler, i indskydernes eller aktionærernes penge. Men - det kan jo slet ikke lade sig gøre, for ifølge fysikkens love kan man ikke udlåne noget der ikke findes. Når noget ikke findes er det en fiktion og sådan så Højesteret, i en anden anledning også på begrebet fiktion, da man i sin tid konstaterede at Glistrups fradragscirkus kun lod sig gøre i en fiktiv verden.

  Vi bør derfor forbyde bankudlån der ikke er fysisk dækning for. Hvorfor pokker skal smarte finansakrobater have lov til at berige sig på udlån af penge der ikke findes.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  0 - 0

  Penge uden socialøkonomisk interaktion - har ingen værdi

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Unionens fatale eksperimenter

  Når historikerne om 30 år skaber et overblik over erfaringerne omkring eksperimentet EU, vil naiviteten og inkompetancen i projektet kun overstråles af startskuddet til den kommende stormagtskonflikt med den europæiske oprustning over for Rusland, Kina, England og USA.

  Margrethe Vestager udtalte engang, at EU er medlemsstaterne, og medlemsstaterne er EU, men det er ikke rigtigt. Vi står foran en udskiftning af den centrale ledelse af unionen, en udskiftning vi har langt mindre end lidt indflydelse på som borger i medlemslandene, og denne ledelse tegner EU langt mere end de repræsentanter, der vælges demokratisk. Det behøver vi ikke vente 30 år med at konstatere.

  Mange kender ikke, flere husker ikke, og en del vil ikke huske de begivenheder, som udløste Ukrainekrisen med den efterfølgende glemte borgerkrig i Østukraine, et russisk Krim, kostbare sanktioner og en stående konflikt med Rusland til følge. Uden EU ville vi aldrig have sendt tre europæiske udenrigsministre til Ukraine for at forhandle en aftrædelse af den folkevalgte præsident og etablering af nyvalg midt i en tvivlsom folkelig opstand i Vestukraine. En ny krise var født, og Putin sluttede, at hvis EU kunne overtræde folkeretten, kunne han vel også. Det var ikke ham, der initierede den asymmetriske krig i Ukraine. Jeg er bare glad for at EUs hær på det tidspunkt ikke havde forladt tegnebrættet.

  Næsten alle har erkendt, at euroen var et fejlskud, som har splittet EU i et Nord, som skummer fløden og et Syd, som er stavnsbundet i ungdomsarbejdsløshed og en gældstunnel uden lys for enden, men ingen foreslår en ordnet afvikling i god ro og orden af den satans mønt. Den nuværende status quo er jo meget lukrativ for pengeverdenen, og bankunionen er den næste cementering af magtforholdene i Europa.

  Med et England i NATO uden for unionen ser jeg ingen fornuftig grund til at vikle os yderligere ind i det europæiske bureaukrati, som lever sit helt eget liv med stor fertilitet og stadigt stigende friktion for Europas initiativ og virkelyst. EUs fremtid afhænger i høj grad af Tysklands politik efter Merkel og Frankrigs mindreværd med deraf følgende krigsliderlighed og A-våben. Jeg mener vi bør vælge den rigtige side i god tid denne gang.

  Det igangværende europæiske projekt har en udløbsdato, som rykker stadigt nærmere, hver gang unionen starter en ny krise i strømmen af alle de andre uløste konflikter, interne såvel som eksterne.

  Danmark medlem af bankunionen i unionen ? Ikke i EUs levetid.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  @Peder Kruse

  Sådan, godt gået! 1 - 0

 • Anmeld

  Steen Ole Rasmussen · Cand. phil.

  Falske penge - non proper money - markedsendogent skabte penge

  Hej Kirsten
  Prøv og læs op på det.
  Det handler om mainstreamøkonomeres største tabu.
  Bankernes solvensopgørelser tager udgangspunkt i afvejningen mellem aktiver og passiver, og det, som er den ene banks aktiv er den andens passiv. Kreditgivning i en bank fører til indskud af fordringer på den i en anden, eller også fører det bare til en intern forøgelse af balancen mellem kredit og debitrelationer bankens konti imellem. Bankerne behøver ikke nationalbankpenge i noget særligt omfang for at cleare transaktionerne indbyrdes, og der hvor banken kan nøjes med at omrokere mellem egne konti, har det ikke en gang med andre banker eller antionalbank at gøre.
  Hvis bankerne går i takt, dvs. udvider budgettet i takt med hinanden, eller som i dk, hvor Danske bank sidder på mere end halvdelen af det volumen, som findes i pengetransaktionerne her, de betalinger, som udfolder sig inden for vor lille nations grænser, så er det ikke noget problem.
  John M. keynes kaldte bankpenge for "non proper money", og Schumpeter kaldte dem for markedsendogent skabte penge.
  Man kan diskutere om de er rigtige penge, men de har en lang række uheldige virkninger på økonomien. Først og fremmest skævvrider de prisdannelsen til fordel for de aktiver, der danner grundlag for udstedelse af penge i den liberale finansielle sektor. Dvs. de bruges primært til at skrue priserne op på kapital, aktier, obligationer, huse, derivater ect. Det kaldte Keynes for profitinflation i 1930, hvor bogen, der figurerer som referencepunkt for cand oeconer og politters pengeforståelse, udkom, A treatice on money.
  Se citater og længere forklaring her: http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-246.pdf
  Markedsendogent skabte penge, non proper money, fører ikke til generel inflation, sådan som Milton F. påstår om generel tilførsel af penge til systemet ude fra, men til skævvridning af prisdannelsen, hvorfor disse halvfalske penge er hovedforklaringen på, hvordan fx C25 kan føre til en fordobling af investorernes værdier, uden at der er sket nogen reel forøgelse af værdiskabelsen i de virksomheder, som indekset omfatter kurserne på.
  Rasmus Hougaard har lavet en lille fin opgørelse over, hvordan den officielle pengepolitik går fejl af virkelighedens pengeøkonomi, prisdannelse og pengeskabelse. Der kan man se, at kontrollen med pengemængden og over prisdannelsen på kapital er faldet ud af hænderne på statens institutioner.
  https://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/9609/Pengepolitik%20i%20forandring%20-%20working%20paper.pdf?sequence=1
  En ontologisk, dvs. samfundsteoretisk og filosofisk forståelse af, hvad penge er, finder man slet ikke inden for den økonomiske videnskab. Økonomerne forstår ikke, hvad penge er. Der må man lede andre steder.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Steen Ole Rasmussen.

  Tak for supplerende oplysninger. I min enkle forestillingsverden finder jeg ingen forklaring på, hvordan finansfolket bærer sig ad med at slippe forbi matematikkens love, med deres opvisning i kunsten at tjene penge på et ikke eksisterende grundlag. Og jeg fatter slet ikke, at vore folkevalgte politikere ikke griber ind og forbyder elendigheden.

 • Anmeld

  Steen Ole Rasmussen · Cand. phil.

  "matematikkens love"

  Kære Kirsten, penge er et kommunikationsmedium, yderst elastisk mål for elastiske værdier, nemlig markedsværdi der danner grundlag for skabelsen af penge, der igen påvirker markedsværdi.

  Den store fortælling om, at der kun findes de penge, som tilføres det pengeøkonomiske system ude fra, og at den finansielle sektor kun kan tjene på at låne ud, hvad den allerede har, er den store løgn!

  Ligevægtsmodellerne, Milton Fridmans fortælling om, at pengetilførslen blot fører til generel prisinflation, holder ikke en meter, fordi matematikken, kvantitetsligningen er blind for substansen i målet for markedsværdi, pengenes væsen.

  Når EU's konvergenskrav pt. indskærpes over for Italien, så er det fordi man har frataget nationalbankerne retten til at finansiere staternes underskud med skabelsen af nationalbankpenge. EU's såkaldte kvantitative lettelse, QE, går primært til at købe de aktiver op, som ellers stod i overhængende fare for at falde i pris, med deraf følgende manglende grundlag for tilførsel af penge fra den liberale banksektor som konsekvens. Det handler om, at markedets frie fugle skal have patent på at lave penge, hvor alle andre skal tjene dem.

  Matematikkens love, og min bare røv!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Og bedre bliver det jo ikke -

  - hvis man så lægger oven i, at USA ifølge et par amerikanske økonomiprofessorer reelt har været konkurs i flere år.
  Ingen vil dog anerkende det, da de fleste af verdens råvarer afregnes i dollars.
  Altså udtryk for endnu flere penge - - - som heller ikke findes!

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Provinsielt synspunkt på penge.

  Kapitalkravet er vel blot et krav om en rimelig stor egenkapital eller firmaopsparing, hvilket vel kun kan betegnes som sund fornuft. Det er det i hvert fald i de fleste andres øjne end foreningen "Gode Penge."

  Man må på gode-penge-formanden Rasmus Hougaard Nielsen forstå, at Euroen så skulle være "dårlige penge." Men af teksten kan det vel også udledes, at EURO kun er "dårlige penge" fordi de ligger udenfor hvad Rasmus Hougaard Nielsen kan forestille sig at få magt over.

  For "Gode Penge-foreningen" er småt åbenbart godt, og at EUR alene fordi den er meget større end DKR, må være skidt.

  Hvor provinsielt kan det blive ? Hvor småtskårent skal det ? - før gode-penge-formanden Rasmus Hougaard Nielsen forstår det. ?

 • Anmeld

  Steen Ole Rasmussen · Cand. phil.

  Hej Bertel

  Du taler mod bedre vidende!
  Kan du fx redegøre for distinktionen mellem "penge af navn" og "penge af gavn"?
  Kroner og euro lægger navn til meget. Det er ikke navnet, der interesserer foreningen.
  Pointen er også, at pengepolitikken har spillet fallit både på nationalt dansk men også europæisk/globalt plan.
  http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-247.pdf

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Demonstrere sin manglende økonomisk kundskab
  Den økonomisk politik der ligget bag ømuen er med til at smadder vores velfærdsstat.
  Desuden er en stærk ømue som den danske krone er knyttet til med at forringe vores konkurrenceevne

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Rew: Rasmussen og Nielsen: Vær nu bare lidt moderne

  Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen: Deres påstand om at "pengepolitikken har spillet fallit" bliver ikke mere lødigt af en hjemmesidehenvisning til deres egen hjemmeside hvor de politiske kandestøberier står i kø.

  Sagen er jo mere enkel: Pengepolitikken er kun en mindre del af den samlede økonomi- og markedspolitik et eller flere lande fører, og i det omfang den føres simultant som f.eks. i EØS-landene, vil politikken virke stabiliserende. Vi kunne så efterlyse mere ensartethed, men det er De vel også imod.

  Kim Nielsen`s gentagne påstande om at "ømuen smadrer vores velfærd" er af samme skuffe. Det er jo netop fastkurspolitikken der har en meget stor del af æren for den danske eksportsucces, og den dermed positive handelsbalance der samtidigt sikrer, at lønninger og pensioner ikke udhules og forringes. Og tilmed: Denne situation er hele grundlaget for at Danmark stadig kan opretholde verdens højeste skattetryk, hvilket alt andet lige, er forudsætningen for et velfærdssamfund. Hvis eller den offentlige sektors mange aktører holder op med at sløse med pengene.

  I dag er penge andet end kontanterne - og fint nok, det ville jo være en ulykke i retning af despoti, om det stadig gjaldt at "kun Kongen slår mønt."

  Vi har friheden til at skylde hinanden, og hver gang øges pengemængden. Således også banker, der jo ikke er andet end personer ganget op. Og Staten har friheden til at opskrive vores grundværdier til hvad som helst, og dermed øge de statslige indkomster med den asociale kopskat "Grundskyld" men det er nu engang en del af den politiske handlefrihed.

  Vi kunne jo, som "Gode Penge" nok vil hævde som ideelt, gå tilbage til guldmøntfoden, men dermed faldt også hele grundlaget for enhver regerings mulighed for at påvirke samfundet til større værdiskabelse og dermed velfærd.

  Så lad nu være med at hoppe på den "stenaldergalaj."

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Det er nonsen at det er fastkursen der skyld i dksport succes - tværtimod har det vist ifølge medierne at dansk eksport er vokset, men derimod er derimod er bytteforholdet forbedret
  En stærk krone betyder at forbrugere i udlandet skal betale for danske producerede varer og udenlandske producerede varer bliver billigere.
  Den økonomisk politik der er traktfæsede er baserede på Milton Freidmans økonomisk teorie og da den blev praktiseret i Chile og i Storbritannien i 1980 erne var begge lande ved at gå konkurs.
  Han var just ikke kendt for at have et hjerte der bankede for velfærd
  De sidste år er der kun gået en vej med vores velfærd og det er nedad

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re. Re. Kim Nielsen.

  Fastkurs betyder at import og eksport IKKE påvirkes af de hysteriske kællinger på valutamarkedet, og dermed at både kronen og EUR har den værdi vi kender, også i morgen.

  Og så bliver lønforbedringer opnået ved overenskomstforhandlinger virkelige, og udhules ikke af uduelige politikeres devalueringer.

  Og ærlig talt: Dansk markeds- og pengepolitik, og EU´s ditto, har INTET at gøre i en sammenligning med Chile under diktator Pinochet eller GB under Thatcher. Den sammenligning er simpelthen for useriøs til en drøftelse.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen - svar

  Jo fastkurs påvirker båd import og eksport og jeg henviser til tidligere
  Sammenligning med Storbritannien og Chile er meget relavant, fordi EU har traktatfæstede denne økonomisk politik.
  Det opsving vi har oplevet og oplever i dag skyldes bl.a. at USA har ført en ekspansiv finanspolitik, lav rente og råstofpriser

 • Anmeld

  Steen Ole Rasmussen · Cand. phil.

  Foreningen Gode penge og mig!

  Kære Bertel
  Jeg er ikke med i foreningen, og min forståelse og kritik af det økonomiske system er funderet helt anderledes end foreningens.
  Foreningen fokuserer primært på det forhold, at penge laves af den finansielle sektor hvor ca. 95 % vedkommende, hvilket også er en vigtig viden. Men den går ikke tilbage i tiden, i den økonomiske videnskabs tradition, for at finde den oprindelige forståelse for det. Gode penge er en pendant til bevægelsen positive money, hvor Dyson har været en af hovedkræfterne. Forslagene fra foreningen om hvordan man ændrer på det nuværende pengesystem er jeg heller ikke særligt imponerede af. Men de har den fordel, at de sådan set lægger op til, at det skal være sådan, lige som de fleste almindelige mennesker tror at det er og sådan som mainstreamøkonomerne hævder at det er.
  Folk tror, at det er nationalbanken, der laver pengene eller at den bestemmer, hvor mange der er. Sådan er det ikke, men sådan vil foreningen gode penge gerne have at det skal være.
  Jeg har nogle andre forestillinger om, hvordan det kan være; https://ing.dk/debat/www-wwwov-www-of-values-202749

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Imponerende

  Min underviser i thermodynamik anskueliggjorde ofte umuligheden af at konstruere en energimæssig evighedsmaskine med følgende billede:

  "Det er en kendt sag, at når en tagsten blæser ned fra taget og rammer jorden, så bliver den varm" - beliggenhedsenergi omsat til varmeenergi.

  "Det er en lige så kendt sag, at det endnu ikke er set, at tagstenen af sig selv kan springe tilbage på taget efter at være blevet kold" - varmeenergi omdat til beliggenhedsenergi.

  I den markedsøkonomiske verden kan "opfindsomme" økonomer og politikere uden videre hive sig selv op ved håret fra kælderen til Mount Everest uden at en eneste borger bemærker, at det må være fup.
  Den arm, der holder dem oppe "på toppen" får med jævne mellemrum krampe i form af ustyrbare ubalancer - hvorefter vi alle ryger lige lugt ned i muddergrøften igen.

  Gad vide hvordan det kommer til at gå næste gang - og hvor snart?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Anthony Barrett

  Jeg må håbe din lære har lært forskellen mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskabelig - herunder økonomi - for ellers ville du risikere at komme med påstand der ikke er holdbar
  Hel og lykke med studiet