Konservative: Medlemskab af bank­union kan give os øget indflydelse på eurozonen

DEBAT: Dansk deltagelse i EU's Bankunion er en god idé. Det vil blandt andet give os mulighed for en øget indflydelse i eurozonen, skriver Pernille Weiss (K), kandidat til EU-Parlamentet. 

Af Pernille Weiss (K)
Kandidat til Europa-Parlamentet

Om et års tid er det planen, at Danmark skal beslutte sig med hensyn til at gå ind i bankunionen, som er EU's fælles banktilsyn og forsikringsordning over for bankkriser, der ellers vil true med at lænse statskasser – og borgerne – fordi de ellers står alene med deres nationale bankers eventuelle problemer eller sågar bankerot.

Banktilsynet og den såkaldte fælles indskydergaranti har været i gang siden 2012 for de lande, der er med i euroen.

Banktilsynet fungerer som et supplement til de nationale banktilsyn og koncentrerer sig primært om de allerstørste banker med grænseoverskridende aktiviteter.

Danmark står som bekendt uden for euroen, og derfor skal der laves en særlig model til os for at kunne indtræde i bankunionen.

Og det arbejdes der på at finde en løsning på. Til næste år. Så langt, så godt.

Fronterne er trukket op
Det er ikke et emne, der har fyldt meget i den danske debat. Som så meget andet, der handler om EU.

Og med udsigt til, at beslutningen om indtræden i bankunionen først ligger efter både folketingsvalget og valget til Europa-Parlamentet, kunne den sagtens have levet et stille liv under radaren, indtil en ny og forhåbentlig beslutningsstabil dansk regering kunne tage den ansvarlige beslutning.

Bankunionen er nemlig ikke suverænitetsafgivelse, så sagen skal ikke til folkeafstemning. Det er blevet undersøgt.

Men megaskandalen i Danske Bank og afsløringen af et dansk banktilsyn med alt for mange mangler har trukket bankunionen ind i manegens centrum, hvor den allerede er ved at dele vandene mellem dem, der byder mere åben debat velkommen om sagens egentlige, faglige substans.

Dem, der bruger den til et kvik-fix-svar på, hvordan bankskandaler i fremtiden undgås.

Og dem, der griber også denne mulighed til at tale EU ned og mystificere også bankunionen som endnu en vej ned i den store føderale blender.

Det handler om tryghed
Derfor er partier som DF, LA og Enhedslisten selvfølgelig imod. Derfor er Venstre selvfølgelig for. Og derfor er Socialdemokratiet måske for – men vil have sagen til folkeafstemning.

I al stilfærdighed har Nationalbanken længe anbefalet, at Danmark tiltræder ordningen, som de vurderer er til fordel for danske husholdninger og virksomheder.

Os Konservative finder man allerførst i den første gruppe og – hvis det står til mig – også i den anden gruppe.

Vi vil gerne, at sagen får en fair og faglig behandling af både fagfolk og politikere på en måde, hvor borgerne reelt og redeligt er blevet inddraget. For os handler det om danskernes tryghed og tillid til banksektoren generelt.

Det handler om tryghed for husholdninger, boligejere og skatteborgere, så de kan være sikre på, at deres lån og bankaftaler ikke kan køres over af bankkriser og skandaler, eller statskassen lænses for reserver og sender landets velfærd over styr.

Enten fordi banker ikke opfører sig ansvarligt, banktilsyn ikke fungerer, eller bankens egne forsikringsordninger ikke dækker for alle de fejl og skader, de måtte have rodet sig ud i.

Vi bør indtræde i unionen
Der er i min optik ingen tvivl om, at en fælles europæisk bankunion er en god idé, og at Danmark bør indtræde. Det vil være at gå med livrem og seler. Og det giver i forhold til det, der står på spil, god mening.

Det svarer til, at man i mange hjem har to låse på hoveddøren, eller når man i boligområder har nabohjælp til overvågning for eventuelt indbrud – også selvom man både låser sin dør og har slået sin indbrudsalarm til.

Altså et naturligt og ansvarligt system, som skaber tryghed og sætter forhindringer op.

Realkrediten skal sikres
Når vi det næste års tid forhåbentligt skal have en saglig og synlig debat om Danmarks indtræden i Bankunionen, er der to forhold, som jeg især vil følge:

For det første er danske boligejeres tryghed og sikkerhed afgørende. Derfor skal vilkår for det danske realkreditsystem være i orden.

Hvert land har sit boligbelåningssystem, og som et lille land har Danmark oplevet, at vores system kan blive overset eller udfordret.

Det må ikke ske. Bendt Bendtsen stod vagt om det danske realkreditsystem, da det blev udfordret tilbage i 2012 – og fik sagen ordnet til Danmarks fordel.

Jeg vil overtage den vagt med vågent øje og trække dette hensyn ind som et ufravigeligt krav til en anbefaling af indtræden i Bankunionen.

Mere euro-indflydelse
For det andet mener jeg, at vi med en indtræden i bankunionen kan øge Danmarks indflydelse på eurozonen.

Nu, hvor Storbritannien forlader EU, står vi små og mere alene over for den, som danskerne har stemt et forbehold over for. 

Det forbehold skal respekteres – samtidigt med at Danmarks finansielle interesser skal beskyttes. Det kan de ved en aktiv deltagelse omkring bordet af bankunionen, hvor vi med et medlemskab kan påvirke mekanismer og udviklingsretningen.

Derfor skal vi i vores tiltrædelsesbetingelser nøje sikre vores indflydelsesmuligheder direkte på bankunionen og indirekte på eurozonen.

Bankunionen har brug for os
Europas stabilitet trues fra mange sider – udefra af klima, handelskrige og migration, indefra af uro i økonomi, nationalisme og integrationsproblemer.

En europæisk bankunion har brug for dansk deltagelse med vores almindelige snusfornuft og som rollemodel for sund balance mellem samfundets store aktørgrupper: virksomheder, medarbejdere, boligejere, banker og øvrige finansvirksomheder samt det offentlige system.

Sådan ser jeg på det og glæder mig til den fortsatte og forhåbentligt udviklende debat om emnet.

Forrige artikel Danske Vognmænd: Filippiner-sag må stoppe transportsektorens hykleri Danske Vognmænd: Filippiner-sag må stoppe transportsektorens hykleri Næste artikel Nyt Europa: Centrum-venstre-partier skal i offensiv for socialt EU Nyt Europa: Centrum-venstre-partier skal i offensiv for socialt EU
Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

HØRT: Mange danskere føler, at Danmark har fået mindre at skulle have sagt i EU de seneste år, viser nye tal. Bekymrende, mener forsker, fordi følelsen af medindflydelse er vigtig for tilliden til samarbejdet.