Svineproducenter: Danmark er et foregangsland for antibiotikaforbrug

REPLIK: Danmark har nogle af verdens sundeste grise og stor kontrol med forbruget af antibiotika i svineproduktionen, skriver direktør Nicolaj Nørgaard i et svar til Bengt Holst. Forbruget af antibiotika vil og skal aldrig blive nul – det er dårlig dyrevelfærd.

Af Nicolaj Nørgaard
Direktør i Danske Svineproducenter

Når jeg læser Bengt Holsts indlæg på Altinget, får jeg et billede på nethinden fra 1970’erne. Det var dengang, bredspektrede antibiotika blev tilsat dyrenes foder uden nogen videre grundig opmåling af dosis.

Det er meget lang tid siden, at forholdene i grisenes stier var sådan. Når jeg ser på produktionen, er virkeligheden, at vi tager syge grise ud og sætter dem i sygesti. Hvis sygdommen kan klares uden antibiotika, bliver den det. Men grise får lige som mennesker sygdomme, hvor antibiotika er den bedste medicin.

Danmark har unikke antibiotikaforhold
I Danmark kan man altid se, hvilke grise der er i behandling og hvor meget antibiotika, den enkelte gris har fået. Ydermere overvåger myndighederne løbende hver måned forbruget af de forskellige typer antibiotika på hver eneste ejendom samt på nationalt plan.

For at sikre effektiv behandling af mennesker med antibiotika anvender man ikke de typer antibiotika til grise, som er de såkaldt ”kritiske” i forhold til behandling af mennesker. Det er alt sammen forhold, som er ganske unikke for Danmark. Endelig har dyrlægerne i Danmark – i modsætning til dyrlæger i mange andre lande – ikke økonomisk incitament til at udskrive antibiotika.

Hvis vi vender blikket mod andre lande med en stor produktion af grise, det være sig USA, Mexico, Kina med flere, så stemmer billedet fra 1970’erne bedre overens med forholdene for grisene i de lande. Her er der stadig ingen kontrol med forbruget af antibiotika samtidig med, at salget af antibiotika er forbundet med en økonomisk gevinst.

Hvis vi sammenligner med de lande i EU, der har en betydelig svineproduktion og eksport, så er forholdene bedre, men langt fra så gode som i Danmark. Det er på den baggrund, at både spaniere, tyskere og polakker m.fl. studerer forholdene i Danmark, der i EU ses som et foregangsland på antibiotikaområdet, og Danmark er blevet fremhævet af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Vi er i Danmark mange år foran vores kolleger i udlandet, når det kommer til en restriktiv anvendelse af antibiotika til landbrugsdyr, og det er en position, vi har tænkt os at beholde.

Vi har endda danske svineproducenter, der allerede nu tilbyder forbrugere kød fra grise, der er opvokset helt uden antibiotika, men indtil videre oplever vi ikke en stor efterspørgsel på kød fra disse grise. Rent faktisk er der mange flere svineproducenter, der har lyst til at gå foran og tage den faglige udfordring op, men de bliver afvist af slagteriet på grund af af manglende afsætningsmuligheder, og der er i øjeblikket en lang venteliste for at komme til at levere OUA-grise.

Verdens sundeste grise
Uanset hvor høj dyrevelfærden er i en stald, så kan grise blive syge. For eksempel er diarre ekstremt smitsomt. Derfor giver det god dyrlægefaglig og velfærdsmæssig mening at behandle hele flokken via foder eller vand. Det er bekræftet i nyere dansk forskning, og mon ikke også Bengt Holst kender denne metode fra Zoologisk Have eller fra behandlingen af børneorm – hvor lægen typisk ordinerer behandling til hele husstanden.

Jeg er således ikke enig med Holst i, at antibiotikabehandling er symptombehandling som følge af dårlige stalde. Tværtimod betyder vores stalde og danske svineproducenters evne til at have styr på grisenes sundhed, at vi har nogle af verdens sundeste grise.

Holst anerkender, at antibiotikaforbruget i Danmark er faldet, og vi arbejder hver dag tæt sammen med dyrlæger og forskere om at styrke sundheden yderligere og reducere antibiotikaforbruget, og det er en væsentlig forklaring på, at forbruget er faldet de seneste år. Men grise er biologi, og derfor vil forbruget altid svinge i takt med udbrud af sygdomme. Forbruget vil således fortsat falde, men det kan aldrig blive nul. Det, synes jeg, er vigtigt at holde sig for øje.

Hvis niveauet var nul, ville det ikke være god dyrevelfærd.

Men vi er stolte over det meget lave forbrug af antibiotika, vi har i Danmark. Derfor er det også frustrerende for os at se, hvordan nogle supermarkedskæder importerer svinekød og pålæg fra andre lande, hvor sporbarheden er ringere end i Danmark og kødet er produceret med et langt højere forbrug af antibiotika.

Vi så meget hellere en stigende efterspørgsel efter grise opvokset uden antibiotika, og vi håber, at detailleddet og forbrugerne vil vælge at købe dem. Alle danske grise er dokumenteret fri for antibiotika, når de kommer til slagteriet, og vi kan også levere grisekød fra grise, som aldrig har fået antibiotika.

Forrige artikel Virksomheder kalder på højere fradrag for forskning Virksomheder kalder på højere fradrag for forskning Næste artikel Veterinærmedicinsk Industriforening:  Underdosering kan også føre til resistens Veterinærmedicinsk Industriforening: Underdosering kan også føre til resistens
Frej: Lav mærkningsordning for offentlige måltiders CO2-udledning

Frej: Lav mærkningsordning for offentlige måltiders CO2-udledning

DEBAT: Regeringens forslag om to tvungne vegetardage i offentlige køkkener var en ærgerlig måde at indføre bæredygtighed på. Den ny minister bør i stedet stille krav om brug af statens dyrevelfærdsmærke samt indføre en mærkningsordning for kantinernes CO2-reduktion, skriver tænketanken Frej.