Hans Jørn Kolmos (74)

Professor, dr.med., Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, OUH & SDU
fhv. overlæge, forskningsleder, ph.d. skoleleder
Meritter: Ridder af Dannebrogsordenen, Jysk Medicinsk Selskabs Pris for Civilcourage
Uddannet: læge (1974), speciallæge i klinisk mikrobiologi (ekspert i hygiejne og antibiotikaresistens), ledende auditor
Fødested: Sønderborg

10. juni 1948 Hjemmeside