AAU: Vi skal nedbryde grænserne mellem universitet og omverden

DEBAT: Ligesom universiteterne skal være åbne over for samfundet omkring dem, skal erhvervsliv og organisationer turde at invitere universiteterne, deres kandidater og deres studerende indenfor, skriver Inger Askehave.

Af Inger Askehave
Prorektor for uddannelse, Aalborg Universitet

Aldrig før har en generation været så åben over for verden omkring dem, som de unge, der i disse år søger ind på universiteterne.

Globalisering og digitalisering har ikke kun nedbrudt fysiske grænser, men også psykologiske barrierer, og de unge orienterer sig frygtløst mod en omverden, som er langt større og langt mere kompleks end for blot en enkelt generation siden.

Hvis vi på uddannelsesinstitutionerne skal give de unge solide og brugbare kompetencer i en stærkt foranderlig verden, kræver det, at vi gør det samme: At vi orienterer os mod verden omkring os. At vi lægger elfenbenstårnene ned og går ud og møder omverdenen og inviterer den indenfor. At vi tør være åbne – præcis som de unge.

Udvalget for bedre universitetsuddannelser (UUU) anbefalede for nylig at styrke koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne. Det er en anbefaling, som vi bakker stærkt op om på Aalborg Universitet (AAU), og som har langt større betydning for fremtiden – både for studerende og for arbejdsgivere – end antallet af bacheloruddannelser.

For hvis vi skal sikre, at de studerendes kompetencer løbende tilpasses arbejdsmarkedets behov, og at arbejdsgiverne også udnytter de unges kompetencer, kræver det en vekselvirkning mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv.

Vi er nødt til at give de studerende indblik i det arbejdsmarked, de skal ud på. Og vi er nødt til at sørge for, at arbejdsgiverne får kontakt med kommende kandidater, at de oplever, hvilke kompetencer kandidaterne har, og ser mulighederne i at ansætte dem.

Projektarbejde forbereder studerende til arbejdsmarkedet
På AAU har vi gennem alle årene orienteret os mod vores omverdenen. Samarbejde med erhvervsliv, organisationer og offentlige myndigheder er en del af vores DNA, og en betragtelig del af vores forskning bliver til i forskningsprojekter med deltagelse af eksterne partnere.

Tilgangen går igen i vores uddannelser. På AAU dygtiggør de studerende sig gennem problem- og projektbaseret læring ofte i samarbejde med virksomheder eller offentlige myndigheder. Det er det, vi kalder AAU-modellen. 

Den bliver understøttet af en række tiltag. For eksempel har vi et antal interne og eksterne matchmakere, der fungerer som brobyggere mellem studerende og forskere og mulige samarbejdspartnere i det omgivende samfund.

På jævnlige projektbørser matcher vi også virksomheder og organisationer med studerende, som skal i gang med at skrive projekter, og vi afholder såkaldte solution camps, hvor eksterne partnere stiller med en helt konkret problemstilling, de har brug for at få løst. Halvdelen af specialerne på AAU bliver udarbejdet i samarbejde med omverdenen. 

Den åbne, inviterende tilgang til omverdenen går igen på alle fagområder. Og vi kan se, at det fungerer. For nylig kårede det amerikanske eliteuniversitet MIT os til fjerdebedst i verden inden for ingeniøruddannelser.

Placeringen skyldes netop den problembaserede undervisning med afsæt i det virkelige liv og konstant fokus på uddannelser, der lever op til markedets udfordringer.

Vores to første årgange af lægekandidater har også fået ros for deres evner til at interagere med patienter. Den har de tilegnet sig på studiet, hvor læringen er case-baseret og praksisnær.

Viden kan øge omsætning
Men det er ikke kun os, som skal være åbne. Omverdenen skal også turde at invitere universiteterne, vores forskere, vores dimittender og vores studerende indenfor. Og her er især de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) et smertensbarn.

Alt for mange af dem har reservationer over for at ansætte vidensmedarbejdere, stiller sig tvivlende over for nye uddannelser og ser med skepsis på at nærme sig universiteterne og deres viden. 

Det er en skam. Ikke blot fordi adskillige undersøgelser har vist, at mere viden netop er vejen til højere omsætning og større levedygtighed for de små og mellemstore virksomheder. Men også fordi SMV’erne kunne være værdifulde partnere for både forskere og studerende.

Og bestemt også fordi de ved at ikke at være nysgerrige over for dimittender fra nye uddannelser som for eksempel medialogi, der handler om interaktioner mellem mennesker og maskiner, går glip af medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne ellers efterspørger.

Jeg kunne ønske, at flere små og mellemstore virksomheder ville involvere sig i bestræbelserne på at nedbryde grænserne mellem teori og praksis – mellem universiteterne og omverdenen. For det bliver afgørende for de studerende og deres fremtidige karrieremuligheder, at vi formår at gøre det.

Lad os i fællesskab tale mere om, hvordan vi griber den opgave an – og så overlade antallet af bacheloruddannelser til universiteterne.

Forrige artikel AU: Den danske uddannelsesmodel må ikke blive en amagerhylde AU: Den danske uddannelsesmodel må ikke blive en amagerhylde Næste artikel Direktør: Iværksættere savner folkelige business angels, ikke statslig mastodont Direktør: Iværksættere savner folkelige business angels, ikke statslig mastodont
 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  ENIG

  og tak for denne indstilling .. lyder til Ålborg Uni er et godt sted at få noget viden, der har noget med det ''virkelige'' liv at gøre...

  Een ting som er vigtigt og som jeg ikke ved om Ålborg Uni er god til... og det er at lære de studenrede AT LÆRE, at stille spørgsmål, og grave dybt ie at forske... at være meget meget nysgerrig... Når først man har det fundamentale ... er det vigtigt for os som menneske og også vigtigt for samfundet, at man som studerende lærer at grave, at find nye løsninger... især på the naturvidenskabelige område... ... det er mere vigtigt end at følge et af universitetet tilrettelagt curriculum - med en masse løbende prøver. Verden er stor og der er spændende ting igang i mange lande... især i Rusland og i Kina...

  Hvordan har Ålborg uni det med det?

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  AAU synes ikke at mestre dialogen

  Jeg kan helt tilslutte mig Bente Petersens efterlysning omkring Asien. En verden der normalt er ikke eksisterende for Danmark og danskerne.

  Og så vil jeg anbefale Inger Askehave at forsøge at gå tilbage til sin børnelærdom, at tale dansk. Det er blæret, hovent og uforståeligt med al det engelske kaudervælsk fru Askehave her fyrer af. Hvis virksomheder ikke har tillid til en læringsinstitution som ikke kan bedre dansk end det fru Askehave her demonstrerer må man selvfølgelig forvente at blive mødt med mistillid.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " JAWOL HR. DOKTOR " !!!!!

  Den akademiske Verden !!!! " Højt at flyve dybt at falde " Når man ser tilbage i historien så det
  som regel " DE KLOGE HOVEDER " som har skabt
  dø og ødelæggelse Verden over !!!! Prøv at få
  visdom ind i de studerene uden at de bliver arrogante !!!!! Venligst hp.