Rektor til ny minister: Vi udvikler ikke nytænkende unge gennem nulfejl og kontrol

DEBAT: Det er universiteternes opgave at uddanne de unge til at tænke nyt, men det er en svær opgave, når voksende bureaukrati og øget frygt for fejl gør, at både undervisere og studerende mister motivationen, lyder det fra rektor ved RUC.

Af Hanne Leth Andersen
Rektor på Roskilde Universitet

Kære nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Tak, fordi du med din skarpe innovationsprofil har påtaget dig ansvaret for et af de vigtigste politiske områder i de kommende år. Jeg tror, du kan gøre en forskel. En kreativ og visionær tilgang til iværksætteri og store ambitioner for samfundet, som hænger tæt sammen med uddannelse og forskning.

Både nationalt og internationalt taler vi om det 21. århundredes kompetencer, som bl.a. omfatter kritisk tænkning, samarbejde, innovation og handlekraft.

Moderne uddannelse handler om, at kandidaterne skal ud og virke i nye felter, og de må gerne være i stand til selv at skabe deres egne virksomheder eller bidrage med nye vinkler på store samfundsudfordringer som klimaforandringer og de store verdenskonflikter.

De skal tænke nyt, og det er det, vi – og du – skal uddanne dem til.

Nogle skal være ultraspecialister i biokemi, og andre skal kunne gå på tværs af hovedområder med fokus på faglige og teknologiske kompetencer – og alle skal ikke formes over samme læst. Det er også vigtigt, at universiteterne hver især bibeholder deres forskellige styrker og ikke mainstreames.

Bureaukratiet hæmmer universiteterne
Universiteterne er i disse år blevet så stærkt regulerede og stramt styrede, at vi har svært ved at rykke tilstrækkeligt hurtigt på vores vigtige kerneopgaver, forskning og uddannelse, midt i en voldsom international konkurrence.

Du har muligheden for at gøre op med kontrol og bureaukrati, som bevirker, at administrative funktioner risikerer at fylde mere end undervisningen, og med en standardisering og strømlining, som risikerer at gøre uddannelserne til samlebånd.

Det har flyttet Danmark væk fra en stærk tradition for at sætte individet i centrum for sin egen uddannelse – med frihed og selvstændighed, men også ansvarlighed og handlekraft. Og det gør, at vi bruger ressourcerne mindre effektivt, end vi kunne.

Der har i tidligere faser været behov for en opstramning af kvalitetssikringen af undervisning og uddannelse, men de mange tiltag er gået for langt.

Stol på, at universiteternes ledelser påtager sig ansvaret for at arbejde ud fra visioner og værdier, der spiller sammen med det øvrige samfund, og at vores mål er konkurrencedygtige uddannelser, der klæder de studerende på til helt nye udfordringer og et arbejdsmarked, vi kun er ved at se begyndelsen på.

Nulfejls- og kontrolkultur kvæler gejsten
For nylig har du udtalt, at frygten for at fejle er en barriere for iværksættere. Jeg er helt enig, og det samme gør sig gældende inden for uddannelsessektoren. Gode læringskulturer skal give plads til at eksperimentere og begå fejl.

For at kunne udvikle sig må man give slip og ikke være bange for at bevæge sig ud, hvor man risikerer at fejle – og dermed lære nyt. Hvis vi formår det, vil vi for alvor kunne udvikle et mere både menneskeligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt samfund.

Men uddannelsessystemet har taget en drejning mod en nulfejls- og kontrolkultur, og med den når vi ikke særlig langt. Derfor håber jeg, du vil tage fat på de systemfejl, som gør, at mange unge i dag mister gejsten og motivationen.

De unge skal ikke kun spekulere i høje karakterer, og vi skal ikke designe uddannelser til det forudsigelige, men til at bryde grænser og tænke selvstændigt.

Det er selvstændig tænkning, originalitet og evne til at kombinere faglige felter, der skal fremelskes og belønnes fra grundskole til ph.d., ikke aflæsning og tilpasningsdygtighed og overdreven korrekthed.

Der er også brug for kontinuitet. Nye politiske tiltag belaster administrationen, og det kræver tålmodighed at se den fulde effekt af de tiltag, der allerede er søsat på universiteterne, så vi skal tænke os godt om og prioritere.

Vi kan sammen skabe fremtidens uddannelser og forskning, hvis vi bygger videre på de resultater, vi har opnået, husker dannelsen og bruger det stærke fundament til at eksperimentere og gå nye veje.

Held og lykke – og velkommen!

Forrige artikel Direktør: Iværksættere savner folkelige business angels, ikke statslig mastodont Direktør: Iværksættere savner folkelige business angels, ikke statslig mastodont Næste artikel RUC: Fremtidens uddannelse skal bryde faglige grænser RUC: Fremtidens uddannelse skal bryde faglige grænser
 • Anmeld

  Christian X

  RUC er en systemfejl

  Et partsindlæg fra en institution, der ønsker flere elever i gymnasiet og derefter gennem RUC, der mangler elever.........

  Hvorfor mon RUC mangler elever?

  De tilbyder jo både hum basis og hum samf baseret på marxistisk analyse, gruppe eksamener og får "elever" igennem, som ikke kan få eksamen andre steder...

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  JA

  Godt brølt, løvinde!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Du skal konkurrere med kunstig intelligens - Kan du ikke det så luk

  De resultater der hidtil er opnået er produkter i Kina og USA. Så det skal du netop ikke bygge videre på men derimod bryde med.

  Du skal skabe en kultur som skaber patenter. Om de gode ideer kommer via tilfældige fejl eller gennem forskning er vel ganske ligegyldigt, bare de kommer og det hurtigt.

  Det var jo universiteterne som skulle have fortalt os hvad vi skal leve af i fremtiden. Det kunne man ikke. Derfor har man nu skabt Disruptionsrådet som formodentlig også fejler på dette afgørende felt.

  Hvordan man end vender og drejer det; vore universiteter er nødsaget til at være dem der viser vejen ellers er vi alle fortabt.

 • Anmeld

  T R

  Succes kommer ikke af sig selv, men igennem fejl...

  Det er ganske korrekt at man kun kan skabe nyt og være innovativ ved at lave fejl al den stund at man som first mover bevæger sig ud på ukendt territorie. Der er ingen virksomheder der har været first mover der ikke har lavet fejl - fejl man sidenhen har justeret, men fejl man må tage med hvis man vil skabe nyt og ikke bare kopiere hvad andre har skabt.

  Hr. Sønderkøge foroven viser med al tydelighed en manglende forståelse for hvordan virksomheder skaber nye produkter for forskning handler netop om at minimere og udelukke fejl man først er i stand til når man har identificeret fejlene. Det er en logisk proces al den stund at man med forskning bevæger sig ud på nye græsgange og ikke forsker i noget der bevisligt andre steder allerede har fjernet fejlene. Produkter skabes altså ikke bare ud af det blå hr. Sønderkøge og det er kun interessant at have patenter når man har produkter der er færdig produceret efter at forskningen bagved har været igennem et hav af trial-and-error processer. Hvordan tror du at kunstigt intelligens kom frem? Ud af den blå luft eller først via en masse fejl?

  Ingen kan spå om fremtiden og derfor er det også sort snak at påstå at universiteter skal fortælle os hvad vi skal leve af i fremtiden. Universiteter er ikke selvstændige robotter med spå kugler eller tidsmaskiner, men består af mennesker. Mennesker der igennem erfaring og viden man bliver klædt på af universiteterne kan skabe ideer og projekter der kan bruges til fremtidens produkter og virksomheder. Mao. er universiteter med til at skabe så optimale betingelser som muligt for at mennesker kan blive iderige og kreative til fremtidig succes.

  Fru Andersen har helt ret i at vi som samfund skal væk fra den fabriks og fejl minimerings tankegang der har hersket de sidste 3-4 år om at servicere det bestående og igen bør tænke i kreativitet, initiativ og skabe plads til en trial-and-error tankegang hvis vi igen skal skabe optimale rammer for at skabe den næste Danfoss og Vestas og ikke sygne hen i at blive et land der kopierer andre. For imodsætning til andre lande så er vi et lille åbent land uden råstoffer og er derfor afhængig af viden, kreativitet og entrepreneur skab.

  Denne her er meget sigende omkring hvordan succes skabes via fejl:
  https://www.zetland.dk/historie/seEllpjP-aoV3ME1j-66185

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens. lærer og psykolog

  JA.

  Fuldstændig enig...
  ..Og den foruroligende sandhedsværdi ligger i, at fuldstændigt de samme problemstillinger også gør sig gældende i HELE uddannelsesforløbet fra vuggestue, børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelse ... ja, hele vejen op igennem uddannelsessystemet.
  Det er dybt, dybt foruroligende.