Akademikerne: Lad studerende skynde sig langsomt

DEBAT: Studietidsforlængelse kan være nødvendig for at fastholde kvaliteten af den enkeltes uddannelse. Derfor skal studerende have lov til at skynde sig langsomt, skriver Lars Qvistgaard.

Af Lars Qvistgaard
Formand, Akademikerne

For blot 2-3 år siden var disruption det nye sort i det politiske Danmark, og regeringen havde tilmed et særligt Disruptionråd.

Dengang var der ingen af os, der tænkte på, at et virus kan disrupte.

Men det ved vi nu, for vi mærker alle de omvæltende konsekvenser af COVID-19.

En af de grupper, der særligt har oplevet at få deres liv disruptet, er de studerende, da de fra den ene dag til den anden tilbage i marts blev ufrivillige forsøgskaniner i danmarkshistoriens største uddannelseseksperiment.

Kvalitetsmæssige begrænsninger
Meget af omlægningen af undervisningen er lykkes rigtig godt, og medtænker man de vanvittige omstændigheder, som underviserne på landets gymnasier, universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner har været underlagt, kalder det ganske enkelt på respekt.

Men den digitale omlægning af undervisningen har været en nødløsning på en ekstraordinær situation, ligesom det i høj grad har været teknologien, der har været styrende for pædagogikken og ikke omvendt.

Erfaringer fra studenterundersøgelser viser, at den digitale undervisning har sine kvalitetsmæssige begrænsninger, og at mange studerende vælger at lade sig forsinke ved at udskyde fag for at få en højere faglig kvalitet i deres uddannelse.

Ligeledes viser undersøgelserne, at der med digitalisering af undervisningen følger ensomhed, demotivation og mistrivsel for nogle studerende, der gør dem særlig sårbare med risiko for frafald.

Dårlige udsigter til job
Coronakrisen har ikke kun ramt de studerende på deres uddannelser. De studerende kan se ind i et arbejdsmarked, hvor beskæftigelsesudsigterne for nyuddannede nu er skiftet fra gunstig til dårlig.

Mange studerende har mistet deres studiejobs, som ud over at give en supplerende lønindtægt til SU’en, ofte er afgørende for at lande første job som nyuddannet.

Akademikerne har siden coronakrisens begyndelse advokeret for, at de studerende skal have lov til at skynde sig langsomt, for studietidsforlængelse kan være nødvendig for at fastholde kvaliteten af den enkeltes uddannelse.

Men også for de studerende på sidste semester, kan en udskydelse af den afsluttende hovedopgave mindske ketchupeffekten af nyuddannede her i juni måned, lige før arbejdsmarkedet går på sommerferie.

Derfor er jeg glad for, at politikerne har lyttet til vores forslag, idet aftalen fra sidste uge om flere uddannelsespladser betyder, at resultattilskuddene på studietid og beskæftigelse sættes i bero, om end det desværre er for sent for de specialestuderende, der afleverede deres speciale i maj.

Bekymring for uddannelsernes kvalitet
Jeg er ikke overbevist om, at den rigtige balance endnu er fundet mellem hensynet til gennemførelsestid og hensynet til uddannelsernes kvalitet.

Faktisk kan jeg være bekymret for, at vi i uddannelsessektoren, efter flere år med to procent uddannelsesbesparelser kombineret med nye politiske ønsker om flere uddannelsespladser, vil se en fortsat omlægning af fysisk undervisning til digital undervisning.

Altså en digital omlægning, der ikke sker ud fra pædagogiske eller didaktiske overvejelser, men ud fra sparehensyn og behov for billig kapacitetsopbygning.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at der med aftalen om flere uddannelsespladser følgelig kommer flere nye studerende end ellers.

Nye studerende som skal have en god studiestart, skal håndtere de nye faglige krav og forventninger og etablere studiegrupper.

Mange af de nye studerende har fået disruptet deres planer om sabbatår med rejser og arbejde. Uddannelse er deres plan B, og derfor er der måske endnu større risiko for frafald blandt denne gruppe studerende.  

Det er, om muligt, vigtigere end nogensinde, at regeringen med efterårets finanslov får igangsat en genopretning af uddannelsesbevillingerne, ligesom det samtidig er afgørende, at politikerne på de kommende finanslove husker at videreføre covid19-særtilskuddet indtil de nye ekstra studerende har afsluttet deres uddannelser.

Forrige artikel S: Vi skal undgå en corona-generation med opkvalificering og uddannelse S: Vi skal undgå en corona-generation med opkvalificering og uddannelse Næste artikel CBS til studenterne: Mere end én uddannelse kan opfylde jeres drømme CBS til studenterne: Mere end én uddannelse kan opfylde jeres drømme
Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

AKADEMI: En af Danmarks store forskningsfonde giver over 100 millioner til et nyt akademi, der skal styrke forskningen i hjertekarsygdomme. Ikke fordi der mangler forskning, men fordi, der stadig er store udfordringer med hjertekarsygdomme, siger chef for sundhedsvidenskabelig forskning i Novo Nordisk Fonden.