Venstre: Regeringens tøvende genåbning af uddannelser er uforståelig

DEBAT: Venstre er skeptiske overfor regeringens strategi med genåbningen af blandt andet uddannelserne. Hvorfor forskning på laboratorier blev holdt lukket så længe, forstår jeg ikke, skriver Ulla Tørnæs.

Af Ulla Tørnæs (V)
Uddannelsesordfører

Covid-19 har de seneste tre måneder påvirket alle dele af det danske samfund.

Også vores uddannelsessystem og de studerende har været og er fortsat ramt af nedlukningen.

Imens Venstre hele tiden har tilsluttet sig, at nedlukningen var det rigtige at gøre, så er det ikke nogen hemmelighed, at vi har været skeptiske overfor strategien i forbindelse med genåbningen af samfundet.

Tilbagevenden trak ud
Jeg må erkende, at jeg for eksempel aldrig kommer til at forstå, hvorfor det ikke langt tidligere blev muligt for studerende og forskere, særligt på de våde uddannelser, at vende tilbage til laboratorierne for at genoptage forskning.

De, om nogen, ved, hvordan hygiejnen skal håndteres. Deres arbejde og resultater er fuldstændig betingede af, at materialet ikke bliver kontamineret.

Mange specialer og meget forskning kunne have været i bedre fremdrift, hvis regeringen havde lagt en mere pragmatisk linje på det område.

Ligesom jeg fortsat heller ikke fuldt ud forstår behovet for at holde uddannelsesinstitutionerne lukkede. Jeg har modtaget mange henvendelser fra studerende med ønske om at kunne komme på læsesalen.

At det først sker nu -  på tærsklen til sommerferien - mener jeg, er for sent.

Men nu ligger landet, som det gør. Nu skal vi hurtigst muligt tilbage til det Danmark, vi kender.

Flere studiepladser på plads
Undervejs i dette forløb har det været vigtigt for mig, at vi ikke efterlader de unge på perronen.

Derfor tog jeg sammen med Radikale Venstre initiativ til at samle et flertal udenom regeringen, som i et åbent brev opfordrede ministeren til at indkalde til drøftelser om muligheden for at oprette flere studiepladser.

Brevet blev skrevet ud fra forventningen om, at flere vil søge om optag på videregående uddannelser til sommer, fordi planerne for sabbatår er gået i vasken.

Det blev i udgangspunktet afvist helt af regeringen men efter noget betænkningstid, så kom der en indkaldelse.

Og vi fik landet en virkelig god aftale. 4500 studiepladser på ikke-dimensionerede uddannelser indenfor for eksempel IT og teknologi, 500 flere på velfærdsuddannelserne såsom pædagoger og sygeplejersker.

Det kommer der dimittender ud af, som arbejdsmarkedet har brug for, og vi sikrer samtidig, at langt færre unge kommer til at stå i en situation, hvor de ikke er kommet ind på drømmeuddannelsen.

Som en yderligere hjælp til de unge, afsættes der også 10 millioner kroner til en ekstraordinær Covid-19-vejledningsindsats. Indsatsen indebærer, at vejledningskapaciteten hos Studievalg Danmark øges markant.

Der vil samtidig ske en opsøgende vejledning til ansøgere, der til sommeroptaget får afslag, så denne gruppe får direkte vejledning om, hvor der er ledige pladser.

Fremdriftsreformen på corona-pause
Et andet meget vigtigt element i denne aftale er desuden, at resultattilskuddene suspenderes.

Det er en vigtig håndsrækning til uddannelsesinstitutionerne i en tid, hvor studerende bliver forsinket og dimittender får sværere ved at komme i beskæftigelse.

Studietidstilskuddet suspenderes for 2020-studerende, således at alle institutioner opnår fuldt studietidstilskud for de pågældende studerende, ligesom opgørelsen af beskæftigelsestilskuddet suspenderes, så der beregnes fuldt beskæftigelsestilskud for de dimittendårgange, som opgøres på arbejdsmarkedet i årene 2020/2021.

Populært sagt har vi sat fremdriftsreformen på corona-pause.

Højere fradrag for virksomhedernes forskning
Vi skal sikre arbejdspladser på den anden side af krisen. Vi kan ikke risikere, at den økonomiske krise, vi står i, trækker spor i generationer frem.

I forbindelse med den brede aftale om en genstart af økonomien var det et afgørende punkt for Venstre at sikre rammerne for, at virksomheder fastholder investeringer i forskning og udvikling.

Det lykkedes os at sikre, at virksomhedernes fradrag for investeringer i forskning og udvikling hæves til 130 procent i 2020 og 2021. For hver gang danske virksomheder investerer 100 kroner i forskning og udvikling, kan de fremover få fradrag for 130 kroner.

Det vil sætte gang i investeringer og innovation, hvilket på sigt vil skabe arbejdspladser til de mange unge, som vi nu opretter ekstra pladser til.

Forrige artikel Dekaner: Politikere bag ny aftale overser lærer- og pædagoguddannelserne Dekaner: Politikere bag ny aftale overser lærer- og pædagoguddannelserne Næste artikel Dansk IT: Det er tid til en digital omstilling af uddannelsessystemet Dansk IT: Det er tid til en digital omstilling af uddannelsessystemet