DF: Det er noget vrøvl, at 13-karakteren vil gå ud over de studerendes trivsel

DEBAT: Alt det som den nye 7-trinsskala fejler - blandt andet muligheden for at honorere det ekstraordinære, kan paradoksalt nok løses ved at genindføre 13-skalaen, mener Dansk Folkeparti.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
Uddannelsesordfører

Efter at det er kommet frem at den ”nye” 7-trinskarakterskala ikke fungerer efter hensigten, vil den socialdemokratiske regering justere på skalaen.

Men skalaen er alt for mangelfuld.

Så i stedet for småjusteringer, mener vi i DF at man bør gå tilbage til den gamle skala – 13-trinsskalaen.

Den rummer nemlig paradoksalt nok dét, den nye mangler.

13-tallet mangler
Et af hovedårsagerne til at man i 2006 gik væk fra 13-skalaen og indførte 12-trinsskalaen, var at 13-tallet var svært at oversætte i det europæiske oversættelsesskema ECTS.

Men 13-tallet mangler i dagens uddannelsessystem.

I 7-trinsskalaen er der nemlig ikke en karakter for den ekstraordinære præstation.

12-tallet har ikke erstattet 13-tallets funktion, men derimod medført at for mange elever tror, at de skal have 12 for at klare sig godt.

Den tidligere blå regering anerkendte dette problem og ville derfor indføre et 12+. Men det vil den nye røde regering ikke.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at en indførsel af karakteren 12+ eller 13 vil gå ud over de studerendes trivsel. Men det er noget værre vrøvl.

At man har fjernet 13-tallet har jo netop gjort, at flere unge føler, at de skal have 12. 

Tendens til at give de høje karakterer
Men 7-trinsskalaen har også vist sig at have mange andre huller end 12-tallet. Der er for eksempel al for stor spredning mellem karaktererne 4, 7 og 10.

Karaktererne 4 og 7 bliver af mange elever opfattet som dårlige præstationer, selvom det egentlig er udtryk for tilfredsstillende præstationer. 

En evaluering viser også, at hvis bedømmerne er i tvivl, er der en tendens til, at de vælger den høje af to karakterer for ikke at ”straffe” elever eller studerende. Det går jo ikke, for karakterer skal afspejle elevens faktiske niveau.

10-tallet bliver sammen med 12-tallet gjort til den eneste acceptable karakter for mange elever.

Det er en skævvridning af virkeligheden og har medført, at karaktererne på de videregående uddannelser er blevet højere end ventet, og at de ikke afspejler den ekstraordinære præstation.

Det internationale argument holder ikke
Desuden viser evalueringer, at 7-trinsskalaen ikke er ligeså nem at anvende i udlandet, som man troede. For eksempel bliver et dansk 7-tal oversat med et C. Men et C bliver i det kinesiske og amerikanske uddannelsessystem betragtet som en dårlig karakter.

Det samme gælder de danske karakterer 4 og 02, der oversættes til henholdsvis D og E, som i mange andre landes karakterskalaer er ikke-beståede eller betegner dumpegrænsen.

Argumentet om at 7-trinsskalaen er et bedre internationalt sammenligningsgrundlag end 13-skalaen, køber jeg således ikke.

Oveni dette mener jeg, at 7-trinsskalaen har forværret nulfejlskulturen endnu mere, fordi 7-trinsskalaen er en fejlfinderskala. Man starter med 12 og får så lavere karakterer, efterhånden som man laver fejl.

Det problem løses med den gamle 13-skala, hvor den gode præstation som udgangspunkt giver 8, og hvor der er mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation med et 13-tal.

Så lad os hjælpe de unge og genindføre 13-trinsskalaen.

Forrige artikel Direktør: Drop ideen om konkret udbytte i innovationssamarbejder Direktør: Drop ideen om konkret udbytte i innovationssamarbejder Næste artikel Vive-forsker: Vi har brug for en karakterskala, der afspejler nuancerne Vive-forsker: Vi har brug for en karakterskala, der afspejler nuancerne
GL skoser ”popsmart” studieretning

GL skoser ”popsmart” studieretning

KRITIK: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) kritiserer H.C. Ørsted Gymnasiets nye, virtuelle studieretning. Formand Tomas Kepler kalder det ”bizart”, at ministeriet har givet dispensation til at søsætte den.