V: Karakterskalaen har for store spring på midten

DEBAT: Ændringer i karakterskalaen skal ske inden for rammen af den nuværende skala og her er der behov for at se på springene mellem karaktererne 4-7-10, skriver Ulla Tørnæs.

Af Ulla Tørnæs (V)
Uddannelses- og forskningsordfører

Da VK-regeringen i 2006 introducerede en ny karakterskala skete det på baggrund af en Karakterkommission, som jeg nedsatte i 2003 som daværende undervisningsminister.

Det var fuldstændig afgørende, at skalaen kunne begå sig internationalt.

13-skalaen var ikke kompatibel med den internationale ECTS-skala og den nordamerikanske skala, og det svækkede danske studerendes muligheder på den internationale uddannelsesscene.

Det var en helt uholdbar situation for et videnssamfund som Danmark, der årligt investerer massivt i uddannelse og forskning.

Samtidig var der forskelle i karaktergivning på tværs af fag og hovedområder, ligesom der ikke var en ensartet forståelse af de forskellige karakterers anvendelse.

Tal-skala er vigtig
Dertil var det også vigtigt at fastholde en talskala, idet vores optagelsessystem på de videregående uddannelser er baseret på karaktergennemsnit.

Derfor kunne man ikke bare indføre den nordamerikanske skala, hvor karakterer gives i bogstaver. Jeg mener fortsat, at det er vigtigt at bevare talskalaen.

På den baggrund blev der introduceret en ny karakterskala. VLAK-regeringen satte gang i en evaluering af skalaen, som afrapporterede 20. januar 2019.

Analysen viste blandt andet, at selvom skalaen på mange måder fungerer godt, så er der for stort fokus på mangler, springene på midten af skalaen er for store og at der generelt er gået inflation i karaktergivningen.

Behov for justeringer
Jeg vil gerne slå fast, at ændringer i karakterskalaen skal ske inden for rammen af den nuværende skala. Det er vigtigt, at skalaen fortsat kan begå sig internationalt.

Men der er et stort behov for at kigge på karaktererne på midten af skalaen. Meget tyder nemlig på, at de store spring imellem karakteren 4, 7 og 10 betyder, at de unge kun opfatter 10 og 12 som gode karakterer.

Det er ærgerligt, for karakteren 7 er for eksempel ikke en dårlig karakter. Tværtimod. Det har det aldrig været.

Men i det store spring til 10 tyder det desværre på, at mange elever og studerende synes, at det er en utilfredsstillende karakter.

Og det er sådan set forståeligt nok, hvis man tænker i gennemsnit, for så trækker de store spring alt andet lige ned – eller op.

Samtidig efterlyser uddannelsesansvarlige og undervisere også muligheden for at belønne det originale og ekstraordinære, og det mener jeg også, der skal være bedre mulighed for.

Afventer anbefalingerne
Jeg er glad for, at den nuværende regering har valgt at fortsætte arbejdet med at styrke karakterskalaen, og jeg ser frem til ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan vi kan forbedre den.

Først som sidst handler det om at sikre rammerne for, at de unge, vi uddanner, bliver så dygtige som muligt, får en dejlig studietid, hvor de tør tage chancer og udfordre sig selv uden at frygte, at hammeren falder ud fra en opfattelse af, at gode karakterer ensidigt handler om at undgå fejl og mangler.

Forrige artikel Forskere: Omsorg for forskningsfriheden er et absurd værn mod kritik Forskere: Omsorg for forskningsfriheden er et absurd værn mod kritik Næste artikel S til RUC-dekan: Du forsvarer pinlig og absurd rapport med stråmænd S til RUC-dekan: Du forsvarer pinlig og absurd rapport med stråmænd