DF: Husk kvaliteten, når vi skal til at forhandle

DEBAT: Forhandles alle de store områder fra de videregående uddannelser under en hat, sikrer man fokus på kvalitet, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF). Han frygter dog, at delelementerne vil blive forhandlet hver for sig.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Forsknings- og uddannelsesordfører

En ny sæson står for døren i det politisk landskab. Når vi taler om forskning og videregående uddannelser, så er der lagt op til rigtig mange ting, der skal arbejdes med – og rigtig mange vigtige tiltag, som skal forhandles eller udmøntes. Noget er i gang, men mangler færdiggørelse og implementering – så som national dronestrategi og sprogstrategi.

Noget er varslet fra regeringens side til at skulle diskuteres og forhandles – så som styring og finansiering for hele det videregående uddannelsessystem. Og endelig er der naturligvis finanslovsudspillet, hvor der lægges op til besparelser på SU-systemet.

Når det handler om de overordnede store temaer – såsom SU, taxametersystem og styringssystem – så ville jeg ønske, at regeringen ville gå ind i en samlet drøftelse og forhandling af hele det videregående uddannelsessystem, inklusiv den samlede finansiering. Og at vi med udgangspunkt i ønsket om den højeste kvalitet og de bedste studieforløb kunne forhandle om udnyttelse af den samlede økonomi bedst muligt.

I det scenarie ville jeg forvente en konstruktiv og målrettet tilgang fra alle parter både politisk såvel som uddannelsesinstitutioner, studerende og forskningsverden, så vi reelt ville få en optimering på området. Nu frygter jeg lidt, at de enkelte delelementer forhandles for sig, og at det – på baggrund af et ønske fra regeringen om at finde ressourcer til andre tiltag som eksempelvis skattelettelser – bliver en kamp om at mindske skadevirkningen.

Min opfordring til regeringen skal derfor være at koble SU-forhandlingerne til taxameterdrøftelserne og sikre, at det primære fokus er kvaliteten af det samlede system inden for den nuværende økonomiske ramme.

De dygtige frem for mange

I regeringens udspil på SU-området er også tanker om nye uddannelsespolitiske pejlemærker, som glimrende kunne understøtte samlede tiltag på området. Der er ingen tvivl om, at incitamentstrukturen i dagens system tilskynder til at optage mange studerende og få dem hurtigt igennem uddannelserne. Det rejser det umiddelbare spørgsmål, om der bliver optaget for mange og dermed også optaget nogen, som ikke reelt er kvalificerede til at gennemføre uddannelsen på et højt niveau.

Det rejser også det spørgsmål, om der ikke slippes nogen igennem eksaminer, som de ikke burde have bestået, fordi man belønnes for at afslutte studerende. Måske skulle vi optage færre og/eller optage smartere.

Det er jo glimrende, hvis der optages mange, og de gennemfører hurtigt. Men det er det kun, hvis de, som optages, er dygtige nok – og hvis eksaminerne reelt er skrappe nok, så de studerende består, fordi de er rigtig dygtige.

Her bør vi stille krav til kvalitetsstyringssystemerne og tilrette incitamentstrukturen, så man belønnes efter kvalitet og ikke kvantitet.

Forrige artikel SF: Vi skal forske mere i social kontrol SF: Vi skal forske mere i social kontrol Næste artikel S: Vi skal se nærmere på robotterne S: Vi skal se nærmere på robotterne
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.