DI: Ny karakterskala skal fremme nytænkning og selvstændighed

DEBAT: Store nye opfindelser starter sjældent med at spille sikkert. Den nuværende karakterskala rummer ikke belønninger til den ekstraordinære præstation og det er ikke godt nok, skriver Mette Fjord Sørensen fra DI.

Af Mette Fjord Sørensen
Underdirektør, DI

UG, 13-tallet, 00.

Karakterer bliver brugt i mange sammenhænge.

Når vi går til eksamen, søger ind på en uddannelse eller ansøger om et job, spiller karakterer nemlig en nøglerolle.

Derfor fylder karakterer på godt og ondt også en del i løbet af de fleste menneskers liv.

Det nuværende karaktersystem har været til debat og gennemsyn et par gange, og nu har uddannelsesministeren og børne- og undervisningsministeren besluttet, at det er tid til en ny karakterskala.

Der er god grund til at få se nærmere på den nuværende 12-skala og de udfordringer, den har.

Og derfor det så afgørende, at den nye karakterskala kommer til at fremme de rette elementer og får rettet op på de skavanker, som 12-skalaen har.

Derfor håber jeg, at de to ansvarlige ministre tager sig god tid til at inddrage alle relevante parter, så en ny karakterskala rammer eksamensbordene på et så oplyst og velovervejet grundlag som muligt.

I DI stiller vi os selvfølgelig til rådighed.

Beløn nytænkende studerende
I erhvervslivet har vi brug for, at en karakterskala fremmer elevernes og de studerendes nysgerrighed og innovation, da vi skal leve af nytænkning og elevernes evne til at tænke kreativt og omsætte det til løsninger og produkter. 

Med den nuværende 12-skala er det en udbredt opfattelse, at eleverne går ind af døren med et 12-tal, hvorefter der skal findes fejl og trækkes fra. Det fremmer ikke ligefrem nytænkning eller at man som elev tør at kaste sig ud på det dybe vand.

I stedet giver det anledning til, at man spiller sikkert og holder et fokus på at minimere eller undgå fejl og mangler. Men de store nye opfindelser er sjældent opstået ved at spille sikkert. Bare se på Zlatan.

På samme vis skal en ny karakterskala belønne den ekstraordinære præstation.

Med andre ord: En ny karakterskala skal lægge til og belønne studerende, der er selvstændige og nytænkende– og ikke trække fra og fremme den risikofrie præstation.

Bedømmelsen skal være mere præcis
Et helt centralt element i en karakterskala er, at den karakter der gives, skal være så præcis og retvisende for den studerendes faglige niveau. Her er det en udfordring, at springene på den nuværende karakterskala er store.

Når afstanden mellem karaktertrinnene er store, kan der oftere opstå situationer, hvor studerende ligger mellem to karaktertrin – og derfor kan der opstå usikkerhed om bedømmelsen.

Og der er på den nuværende 12-skala for stor afstand midt på skalaen mellem 4-7-10, og derfor skaber karakterskalaen for stor usikkerhed i bedømmelsen af de studerende, hvis de ligger på kanten og ’vipper’ mellem to karakterer.

Der er stor forskel mellem at blive bedømt med et 4-tal og et 7-tal. Derfor skal afstandene mellem karaktererne på en ny skala være mindre, end de er i dag.

Den del af skalaen, hvor intentionen og virkninger rammer ved siden af, er minuskarakteren.

Der har uden tvivl været en god grund til, at man indførte -3. Men signalet i at sige til et ungt menneske, at præstationen er værre end 0, virker unødig voldsomt.

Man har ikke kun fejlet, men man har fejlet som meget, at man er bedømt til minus. 

Det ligger grundlæggende et forkert signal i at bedømme unge mennesker med en minuskarakter.

Skala skal være gangbar internationalt
Er der da slet ikke noget godt ved 12-skalaen, som skal fastholdes med en ny karakterskala?

Jo, det er der bestemt. Det er vigtigt for erhvervslivet, at en ny karakterskala ligesom den nuværende skala bliver sammenlignelig med den internationale ECTS-skala, så karakterskalaen ikke skaber benspænd for danske og internationale studerende.

Når danske studerende søger ind på udenlandske universiteter eller udenlandske studerende vil ind på en dansk uddannelse, må karakterskalaen ikke være en barriere for det. 

Derfor er DI tilhænger af, at en ny karakterskala kan ’oversættes’ til ECTS-skalaen, så studerende også i fremtiden let og smidigt kan krydse landegrænserne.

Forrige artikel Damvad: Karakterskalaen skal forholde sig til forandringer på arbejdsmarkedet Damvad: Karakterskalaen skal forholde sig til forandringer på arbejdsmarkedet Næste artikel Djøf: Ny karakterskala skal tage et opgør med præstationspresset Djøf: Ny karakterskala skal tage et opgør med præstationspresset