DI: Nye højder for innovation kræver en sammenhængende innovationspolitik

DEBAT: Innovation kræver samarbejder på tværs af traditionelle skel. Erhvervslivet skal derfor tænkes ind på vidensinstitutionerne, og vi skal tænke forskning og uddannelse ind i de erhvervspolitiske tiltag, skriver Mette Fjord Sørensen.

Af Mette Fjord Sørensen
Chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri

Danmark har et velfungerende innovationssystem, men der er stadig plads til forbedringer.

Sådan lyder budskabet fra det internationale ekspertpanel, der netop har lavet et eftersyn af det danske innovationssystem.

Ekspertpanelet har leveret en rapport med 31 anbefalinger til, hvordan vi skaber de bedste rammer for at omsætte ny viden til innovation i Danmark.

Ekspertpanelets hovedpointe er, at de enkelte virkemidler og instrumenter hver for sig fungerer, men at der mangler samspil og retning.

Derfor efterlyser panelet en klar og strategisk retning for dansk innovation.

Vi er enige.

Samarbejde giver værdi
I Dansk Industri mener vi, at vi bør gribe muligheden for at gøre Danmark til et endnu mere innovativt land. Vi er enige med ekspertpanelet i, at glasset er halvfyldt.

Meget fungerer, og vi har et på mange måder stærkt innovationssystem, der rangerer højt sammenlignet med de fleste lande. Men vi halter bagefter, når det kommer til at omsætte ny viden og forskning til innovation i erhvervslivet. 

Innovation er vejen til vækst, velstand og et velfungerende samfund, og i den forbindelse er det vigtigt at have fokus på den store værdi, som samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner giver.

Når ny viden fra universiteterne og forskerne omsættes til innovation i virksomheder, gavner det os alle. I virksomhederne kan nye idéer blive til nye produkter, tjenester og processer, og det er en af de væsentligste drivkræfter bag et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Derfor et det vigtigt, at vi har gode rammer for tæt dialog og samarbejde mellem virksomhederne og de offentlige vidensmiljøer, universiteter, GTS’ere, hospitaler mv.

Danmarks succes ude i verden bygger på, at danskerne er dygtige og opfindsomme. Kompetente medarbejdere og stærke vidensmiljøer er en helt afgørende rammebetingelse for danske virksomheder i den globale konkurrence.

Men det er ikke en envejskommunikation.

De offentlige vidensinstitutioner spiller en afgørende rolle, når vi skal udvikle nye løsninger og teknologier – ingen tvivl om det. Men de kan ikke gøre det alene, for løsningerne skal implementeres, og teknologierne skal bringes i anvendelse.

Et er at få en idé, noget helt andet er at udvikle den, og vigtigst i denne sammenhæng er det at få idéen til at virke i praksis.

Det kræver tæt samarbejde og udveksling af idéer mellem forskere, virksomheder og offentlige myndigheder at skabe robuste løsninger.

Flere områder skal tænkes sammen
Danske forskningsmæssige styrker inden for vind, turbiner, fjernvarme, offshore, el, gas og varme, energiproduktion og -distribution, energikonvertering, energieffektivitet, energisystemer, sektorkobling mv. bygger blandt andet på, at vi har stærke og globalt førende virksomheder inden for disse områder.

Omvendt kunne vi ikke have disse erhvervsmæssige styrkepositioner, hvis forskningen og uddannelserne af dygtige kandidater ikke havde været til stede. 

Der skal med andre ord to til at danse tango.

Derfor skal vi have en sammenhængende innovationspolitik.

Alt for sjældent ses erhvervsfremme og innovationsindsats som et sammenhængende indsatsområde.

Det er imidlertid afgørende for vores fremtidige vækst og velstand, at initiativerne fra ministerierne trækker i samme retning, for på de områder, hvor forskning, teknologiudvikling og erhvervsstyrker tænkes sammen, er vækstpotentialet stort.

Erhvervslivet skal derfor tænkes ind på vidensinstitutionerne, og vi skal tænke forskning og uddannelse ind i de erhvervspolitiske tiltag.

Med anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel har vi fået mulighed for at bringe innovationen i Danmark til nye højder.

Det kræver dog, at vi tænker ud over traditionelle siloer og barrierer, og at vi i stedet forfølger en ny og langt mere ambitiøs tilgang til innovation. 

Det kræver en ny sammenhængende innovationspolitik.

Forrige artikel Studerende: Lad os gøre 20’erne til uddannelsernes årti Studerende: Lad os gøre 20’erne til uddannelsernes årti Næste artikel Lederne: Frafald skal begrænses med individuel karrierevejledning Lederne: Frafald skal begrænses med individuel karrierevejledning