DTU svarer gymnasielærer: Vi tilbyder camps for piger, fordi det efterspørges

REPLIK: Undersøgelser viser, at nogle piger foretrækker særarrangementer, mens andre vil møde DTU i blandet flok. Derfor tilbyder vi begge dele, skriver Anders Bjarklev.

Af Anders Bjarklev
Rektor, Danmarks Tekniske Universitet

På DTU er vi optaget af at understøtte ligestilling og mangfoldighed.

Hvis vi skal løse verdens store udfordringer, er vi simpelthen nødt til at have alle kompetencer i spil.

Ingeniørfagene har traditionelt appelleret mest til mænd, mens mange kvalificerede kvinder har svært ved at se sig selv i den sammenhæng.

Det arbejder vi i disse år målrettet på at ændre, blandt andet ved at henvende os direkte til kvinder gennem forskellige arrangementer.

Flest personrettede events
Vi ved fra undersøgelser, at nogle piger foretrækker særarrangementer, mens andre hellere vil møde DTU i blandet flok. Derfor tilbyder vi begge dele.

Men vi har oplevet en stor interesse for at deltage i IT-camp for piger og Engineering camp for piger, og mange har givet udtryk for, at det har gjort en forskel for dem at være med.

Disse camps ligger i efterårs- og påskeferierne, og man deltager derfor som privatperson uafhængigt af sin klasse.

Det er kun den landsdækkende Girls’ Day in Science, der kan give de problemer, som gymnasielæreren påpeger, fordi den foregår i undervisningstiden og er forbeholdt det ene køn.

Hvis skolen ønsker, at pigerne skal deltage her, må man altså finde alternative aktiviteter for drengene.

Kvinder generelt underrepræsenteret
Det er ganske rigtigt, at der også er uddannelsesretninger på DTU, som har overvægt af kvinder. Men ser man på hele DTU’s studentermasse, er kvinderne underrepræsenterede - de udgør kun cirka en tredjedel.

Derfor har vi lige nu særligt fokus på at få flere kvinder til at få øjnene op for mulighederne, især inden for fagområderne IT, elektroteknologi og mekanisk teknologi, som typisk appellerer mest til mænd.

Derfor holder vi pige-camps som et ekstra tilbud ud over de mange aktiviteter, som er for begge køn.  

Men vi følger naturligvis udviklingen og tilpasser løbende vores tilbud, så de henvender sig til hele vores målgruppe.

Vi har fokus på til enhver tid at være et relevant og attraktivt studiested for alle med evner og lyst til naturvidenskab og teknologi.

Forrige artikel Videnskabernes Selskab: Det lærte 2020 os om videnskaben og fremtiden Videnskabernes Selskab: Det lærte 2020 os om videnskaben og fremtiden Næste artikel Gymnasielærer til DTU: Det er krænkende, at udvalgte gymnasieelever ikke er velkomne til DTU-camp Gymnasielærer til DTU: Det er krænkende, at udvalgte gymnasieelever ikke er velkomne til DTU-camp
Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

AKADEMI: En af Danmarks store forskningsfonde giver over 100 millioner til et nyt akademi, der skal styrke forskningen i hjertekarsygdomme. Ikke fordi der mangler forskning, men fordi, der stadig er store udfordringer med hjertekarsygdomme, siger chef for sundhedsvidenskabelig forskning i Novo Nordisk Fonden.