Erhvervsakademierne: Coronakrisen kan have betydning for praktikpladser

DEBAT: I det næste halve år får vi brug for tusindvis af nye praktikpladser til studerende på erhvervsakademierne. Det er en udfordring i den økonomiske krise, som coronanedlukningen har skabt, skriver Charlotte Lundblad.

Af Charlotte Lundblad
Formand for bestyrelsen, Danske erhvervsakademier

Som så mange andre blev de studerende på erhvervsakademierne sendt hjem i marts, da statsministeren lukkede landet ned for at bremse smittespredningen.

Nu er genåbningen så småt i gang, og vi kan gøre en første status på lukningens betydning for vores studerende.

Heldigvis bor vi i et af verdens mest digitaliserede lande, hvilket gjorde det muligt for os at flytte store dele af vores undervisning over på nettet.

Det er en voldsom forandring for både studerende og undervisere, men den gode nyhed er, at det er lykkedes os at fortsætte undervisningen som hjemmeundervisning i et meget betydeligt omfang.

Nogle er tilbage fysisk
Det gælder selvfølgelig kun de fag, som ikke kræver, at undervisningen finder sted i værksteder og laboratorier, hvor der skal indlæres praktiske færdigheder.

En studerende, som er i gang med at uddanne sig til produktionsteknolog, skal blandt andet lære at håndtere og betjene computerstyrede maskiner i praksis.

Denne del af undervisningen kan ikke bare flytte over på nettet. Derfor er vi glade for at de studerende på denne type uddannelser begynder at kunne vende tilbage til laboratorier og værksteder.

Til gengæld har det vist sig, at overraskende meget af den undervisning, der plejer at foregå i klasselokaler og auditorier, kan gennemføres som ren onlineundervisning.

På videoforbindelser kan de studerende se hinanden og underviseren, som kan tale, mens han viser sin præsentation på computerskærmene hos hver enkelt studerende.

Der findes også mange gode digitale værktøjer, der giver mulighed for at stille opgaver, løse dem og give tilbagemeldinger på dem. Alt dette har både erhvervsakademiernes undervisere og studerende taget til sig med begejstring og gåpåmod og resultaterne er fine.

Virtuel erstatning for fredagsbar
Men hvad med studentertrivsel, når hver enkelt er henvist til at sidde alene hjemme i selskab med sin computer?

Det er selvfølgelig en stor udfordring for os alle, som ikke bliver mindre af, at vi ikke har nogen forudgående erfaring at trække på. Det er klart, at der skal arbejdes med støtten til de studerende:

Gode råd til hjemmestudier skal formuleres og formidles, der skal gøres en særlig indsats for at knytte og holde kontakt mellem studerende og underviser, for eksempel med løbende individuelle statussamtaler, online tutorhjælp, brug af de digitale muligheder for også at facilitere uformel snak mellem de studerende sideløbende med undervisningen og nye digitale måder at samle de studerende om forskellige sociale aktiviteter.

Vi har medlemsakademier, der har købt adgang til særlige gaming servere for at kunne organisere holdturneringer i computerspil til erstatning for fredagsbaren.

De største problemer ser vi hos de nyeste studerende. Hvis man startede i februar, er man ikke rigtig kommet i gang med livet på en videregående uddannelse, før man blev sendt hjem at studere på distancen.

Og så er der de studerende, som også er forældre, som er sendt hjem til anstrengende dobbelt- eller tredobbelt hjemmearbejde, hvor der har skullet findes plads til såvel med studier som børnepasning og skoleundervisning af familiens børn.

Især for de enlige forsørgere har det været voldsomt krævende.

Hvad med praktikpladser
Et særkende ved erhvervsakademiuddannelserne er den store rolle, praktik i private virksomheder spiller i studierne.

I løbet af det næste halve år får vi brug for tusindvis af nye praktikpladser – det kan blive en voldsomt krævende opgave at skaffe dem i en situation, hvor virksomhederne er ramt af det største økonomiske tilbageslag siden krigen.

Usikkerheden om praktikplads er en voldsom belastning for de studerende, og vi knokler derfor i samarbejde med ministeriet på at finde løsninger hurtigst muligt.

Og på den positive side har nedlukningens første fase lært os en masse om digitaliseringens mange muligheder i forhold til undervisningen, som vi vil tage med fremover.

Det bliver ikke ”business as usual” når alle restriktioner er fjernet.

Vi vil være kommet videre med vores digitaliseringsstrategi – blandt andet fordi vores studerende har været opmuntrende gode til at engagere sig i undervisningen, efter at den er flyttet til nettet.

Forrige artikel RUC: Vi skal bruge coronakrisen til at udvikle nye samfundsløsninger RUC: Vi skal bruge coronakrisen til at udvikle nye samfundsløsninger Næste artikel IDA: Videnssamfundet har ikke råd til flere arbejdsløse akademikere IDA: Videnssamfundet har ikke råd til flere arbejdsløse akademikere
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.