Ny temadebat: Går vi den rigtige vej med det nye forskningskatalog?

DEBAT: Regeringen har lagt forskningskataloget for 2025 frem. Altinget har spurgt en række aktører, om de emner, der er valgt ud, er de rigtige. Mød panelet her.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lagt en oversigt frem over de vigtigste forskningsområder mod 2025. Forsk2025 skal fungere som en rettesnor for politikerne, når de skal prioritere midlerne til fremtidens forskning.

Kataloget er opdelt i fire overemner, hvor der hører 19 underkategorier til. De fire overemner er:

1. Nye teknologiske muligheder – herunder hører punkterne digitalisering, produktion, bio og life science samt materialer.

2. Grøn vækst – herunder punkterne energi, bioressourcer, transport, byer og byggeri, miljø og cirkulær økonomi, vand samt klima.

3. Bedre sundhed – herunder hører punkterne globale og lokale sundhedstrusler, forebyggelse og bedre livsstil, personlig medicin samt fremtidens sundhedsvæsen.

4. Mennesker og samfund – herunder hører punkterne effektiv offentlig sektor, sociale forhold, uddannelse samt Danmark og globalisering.

Er det de rigtige emner at fokusere på for fremtiden? Hvad skal der til for, at forskning på de forskellige områder får effekt i virkeligheden?

Det har Altinget spurgt en række debattører om.

Mød panelet her:

Lia Leffland
Akademidirektør i ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, siden 2012. Tidligere kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Har en kandidatgrad i kemi fra DTU.

Ida Sofie Jensen
Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Lif, siden 2004. Er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Hun er derudover medlem af en række bestyrelser, blandt andre Tryg A/S og Tryghedsgruppen Smba.

Mads Skipper
Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse & Forskning. Bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og Yngre Læger. Blev i 2016 færdig med sin ph.d.

Mette Fjord Sørensen
Forsknings- og uddannelsespolitisk chef hos Dansk Erhverv siden november 2013. Tidligere politisk konsulent hos Konservative. Uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Bent Lauritzen
Afdelingschef, Center for Nukleare Teknologier på DTU NUTECH. Bent Lauritzen har en ph.d. i atomfysik fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet og har været ansat ved DTU siden 1995. Han er derudover repræsentant i Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Charlotte Rønhof
Underdirektør i Dansk Industri og har ansvaret for uddannelse, forskning og mangfoldighed. Har arbejdet både i det private erhvervsliv og som forsker på DTU. Hun er uddannet mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og har desuden en HD i ledelse, organisation og strategi fra CBS.

Wenche Marit Quist
Forsknings- og uddannelsespolitisk chef i DJØF. Er cand.mag fra Københavns Universitet, har en ph.d-grad fra københavns Universitet og en diplomuddannelse i ledelse.

Lars Aagaard
Direktør i Dansk Energi. Lars Aagaard er uddannet cand.scient.adm. fra RUC og har tidligere været ansat ved Teknologisk Institut, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt været miljø- og energichef i DI.

Jens Christian Godskesen
Prorektor på IT-universitetet. Er tidligere institutleder på samme universitet. Har en ph.d. fra Aalborg Universitet.

Forrige artikel Lægeforeningen: Patienter bør inddrages i udvikling af forskning Lægeforeningen: Patienter bør inddrages i udvikling af forskning Næste artikel Akkrediterings-chefer: Nyt kvalitetstjek kan styrke uddannelserne Akkrediterings-chefer: Nyt kvalitetstjek kan styrke uddannelserne