Psykologer: Studerende med diagnoser skal også tilgodeses i studielivet

DEBAT: Coronakrisen har vist​, hvor vigtige sociale fællesskaber og faste rutiner er for humøret. Erfaringerne bør påvirke, at fremtidens studieliv tager hensyn til sårbare unge, skriver ​psykologer.

Af Marie Linde Husby og Maiken Håkonsson
Autoriseret psykolog ved Studenterrådgivningens afdeling for særlig pædagogisk støtte og autoriseret, selvstændig psykolog med speciale i autisme, ADHD og angst

At holde pauser på toilettet, få angstanfald til undervisningen og vælge fredagsbaren fra kan blive en del af studielivet for nogle af de 69.526 nye studerende, der netop er startet på en videregående uddannelse.

Eksemplerne udspringer fra vores samtaler med studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, som langt oftere slår sig på ​rammerne​ i studielivet end deres faglige formåen.

I værste fald kan det ende med, at studerende dropper deres uddannelse af årsager, der ikke har med deres faglige kunnen, interesse for faget eller flittighed at gøre, men mere handler om, hvordan studiet eller undervisningen er skruet sammen.

Cirka ti procent af de studerende på videregående uddannelser har psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, ​og de bliver kun flere. Dette er alt i alt positivt.

Desværre ser vi dog, at disse studerende har en større risiko for frafald og mistrivsel på studierne. Samtidig med at der kommer flere studerende med funktionsnedsættelser på studiet, ses en markant stigning i studerende, der er stressede og ensomme.

Vi bør være interesserede i, hvordan vi kan skabe trivsel for studerende med psykiske og neurologiske lidelser​, både fordi der er mange af dem, men også for at højne trivslen generelt for alle studerende​.

For ligesom kanariefuglen i kulminen er studerende med funktionsnedsættelser typisk dem, der først mistrives, når rammerne for studielivet ikke er optimale.

Udviklingsmomentum
I en coronatid,​ hvor meget er i opbrud, og uddannelsesinstitutionerne har skulle gentænke rammerne for både undervisning og social aktivitet, mener vi, at man bør udnytte det udviklingsmomentum, som det giver, til at skabe bedre trivsel for ​alle​ studerende.

I et studieliv, hvor flere studerende generelt bliver mere pressede, vil ændringer, der kommer studerende med funktionsnedsættelser til gavn, kunne gavne alle​ ​studerende.

De studerende, som vi møder som psykologer i afdelingen for Særlig Pædagogisk Støtte,​ kaldes ofte for sårbare – de har diagnoser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og autisme. Deres hjerner er ofte specialiserede.

Det betyder på den ene side, at de kan opnå en særlig fordybelse for eksempel i komplicerede matematiske modeller, have et intenst engagement og finde nye kreative veje at gå i forhold til at løse en opgave – alle store fordele i et studieliv.

På den anden side har de ofte vanskeligheder i form af opmærksomhedsbesvær, angst og lavere stresstærskel end vanligt.

Dette kan give stor usikkerhed og en øget følelse af at være "anderledes". Men ligesom alle andre ønsker de et godt fundament for deres liv i kraft af en uddannelse.

Gennemskuelige rammer i studielivet
Erfaringer baseret på hundredevis af støttende samtaler ​med studerende med psykiske og neurologiske lidelser fortæller os, at der kan skabes bedre trivsel for dem og andre studerende​, ​hvis vi​ ​prioriterer gennemskuelige rammer for undervisning, struktur og forudsigelighed, gode fysiske forhold med mulighed for ro og en bredere palette af sociale tilbud på studierne.

Fokus på forudsigelighed og rutiner skaber desuden de bedste forudsætninger for at håndtere det modsatte: Livets uforudsigelighed, krav i arbejdslivet og udfoldelse af kreativitet.

På den måde kan vi øge de studerendes tro på sig selv, deres chancer for at gennemføre studiet ​og​ få mennesker ud på arbejdsmarkedet, der har det bedre.

De studerendes mentale overskud og kapacitet​ for indlæring og deltagelse i sociale aktiviteter afhænger i høj grad af de overordnede rammer for deres studieliv.

Før corona mødte vi for eksempel mange studerende, der måtte vælge rusturen og sociale arrangementer fra, hvor det forventes, at man er deltagende fra start til slut og ofte med alkohol, høj musik og mange mennesker.

Vi mødte også studerende, der havde vanskeligt ved at indlære nyt stof på grund af undervisningsformen eller uigennemskuelige faglige forventninger.

Coronakrisen har krævet tilpasninger
Under corona har meget ændret sig. Vi har set, hvor hurtigt uddannelserne har været i stand til at tilpasse både undervisning og måder at være i kontakt med hinanden på ud fra de ændrede vilkår.

Det giver os et vindue for udvikling, som bør udnyttes til at højne trivslen for studerende. Vi kan for eksempel se, at optagelse af undervisning gør en kæmpe forskel for mange – ikke for at undgå den fysiske undervisning, men som et vigtigt supplement, der gør det muligt at gense faglige pointer og få skrevet ekstra noter.

Når de kan koncentrere sig om noter med videre senere, kan de lettere engagere sig i undervisningen. Det har stor betydning for studerende, der for eksempel har opmærksomhedsvanskeligheder eller angst.

Vi håber, at uddannelsesinstitutionerne og underviserne har mulighed for at holde fast i dette konkrete tiltag. At få lagt ​slides​ ud fra undervisningen på forhånd, at kende præcise rammer og forventninger for (online) kurser og eksamen og at have mulighed for at trække sig tilbage i stillerum i pauserne er eksempler på andre forholdsvis simple tiltag, der kan være med til at skabe gode rammer for indlæring.

Onlinefællesskaber
Vi møder også mange studerende med eksempelvis stress og angst, der har sat stor pris nye onlinefællesskaber, som har gjort det lettere for dem at være sociale.

En generel udvidelse af sociale arrangementer (hvad enten det er online eller foregår på studiet) vil gøre det nemmere for flere at deltage – og dermed være med til at bryde den ensomhed, der desværre præger flere og flere studerende.

Vi håber, at rusvejledere og studerende vil blive ved med at være kreative i forhold til at skabe inkluderende sociale arrangementer, som alle kan være med til.

Så det kan lige være lige så almindeligt at bruge en stillecafé, deltage i endagsrusture uden alkohol eller være en del af faglige fællesskaber, som det vil være at tage til fredagsbar med høj musik og dans.

Under corona har vi alle mærket​, hvordan det er at være stressede, angste og usikre, og det er blevet tydeligt, hvor meget vi har savnet vores sociale fællesskaber, rutiner og strukturer.

Lad os alle huske på disse erfaringer og bruge dem til at udvikle rammerne for studielivet og være mere forstående og rummelige over for hinanden. Så vi får et studieliv, der er for​ alle.​  

Forrige artikel Djøf: Ny karakterskala skal tage et opgør med præstationspresset Djøf: Ny karakterskala skal tage et opgør med præstationspresset Næste artikel Rektor: At besparelser i uddannelsessektoren handler om markedsføring er et fatamorgana Rektor: At besparelser i uddannelsessektoren handler om markedsføring er et fatamorgana