Debat

Beredskabschef: Vi er ikke klædt på til det nye trusselsbillede

Hele civilforsvarsidéen skal gentænkes fra centralt hold, hvis vi skal være klar til at kunne håndtere langvarige strømsvigt, nedbrud i betalingssystemer eller krigslignende tilstande i Danmark, skriver Jakob Vedsted Andersen.

Der er ikke nogen civilforsvarskapacitet at reparere eller vedligeholde. Den er bortskaffet, skriver Jakob Vedsted Andersen. 
Der er ikke nogen civilforsvarskapacitet at reparere eller vedligeholde. Den er bortskaffet, skriver Jakob Vedsted Andersen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jakob Vedsted Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der var en gang, hvor Danmark var klar til at passe på sin befolkning i tilfælde af krig og kriser. Vi havde et civilforsvar, der faktisk blev etableret forud for Anden Verdenskrig.

Da muren faldt i 1989, faldt Civilforsvaret også. Med indførelsen af Beredskabsloven i 1992 blev brandvæsen og civilforsvar slået sammen, og vi kiggede ind i en fremtid, hvor fred sænkede sig over Europa og Danmark.

Civilforsvaret blev kraftigt beskåret, og fik sit nådestød med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Alle daværende partier i Folketinget stod bag aftalen.

Her stod blandt andet:

Temadebat

Er det civile beredskab rustet til en krise?

Altinget Forsvar sætter i en ny temadebat fokus på det civile bredskab, hvor en række aktører, fagpersoner og eksperter vil komme med deres perspektiv på emnet og nedenstående sprøgsmål.

Er vi rustet til en krise? Hvordan styrkes beredskabet i det kommende forsvarsforlig? Og bør myndighederne gøre mere for at forberede civilbefolkningen på en eventuel krise eller krig?

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected] eller [email protected].

”Der kan ske en forskydning fra det krigsmæssige beredskab bl.a. til fordel for fredsmæssige opgaver. Denne justering i det krigsmæssige beredskab betyder, at det ikke længere pålægges 40 kommuner at opretholde et udvidet krigsmæssigt beredskab.

De økonomiske konsekvenser heraf forhandles med de kommunale parter med udgangspunkt i de forudsætninger, der lå til grund for en tilsvarende reduktion i forbindelse med beredskabslovens indførelse i 1993.”

Fredsdividenden er indhøstet

Freden havde indfundet sig, og hvad kunne da ramme vores skønne land, og hvem gad snakke om civilforsvar, plankomplekser, store øvelser og så videre – selv sirenerne var nu tavse efter at være afprøvet hver uge.

Læs også

Der blev nærmest trukket lidt på smilebåndet af dem, der forsøgte at holde den civilforsvarsfaglige fane højt. Ressourcerne blev prioriteret anderledes, og beredskabsplanlægning fik en noget distanceret behandling.

Der skal startes forfra, hvis vi skal være klar til at kunne håndtere krig eller krigslignende tilstande i Danmark

Jakob Vedsted Andersen, beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab

Alligevel blev det lovmæssigt fastholdt, at redningsberedskabets opgave – både det statslige og det kommunale – er at ”forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor."

Så forpligtigelsen til at kunne agere ved krigshandlinger eller overhængende farer herfor består, men ressourcerne og rammerne er – som de tidligere citater viser – fjernet med åbne øjne og i bred politisk enighed.

Da beredskabsloven blev vedtaget i starten af 1990'erne, kunne man lidt karikeret sige, at enten så er der fred, eller også er der krig på dansk jord.

Det er som en kontakt, der enten er tændt eller slukket. Krigen i Ukraine har dog vist, at kontakten har mindst en position mere. Nemlig den midt imellem – hybridkrigen.

Trusselsbilledet har ændret sig

Mens der er truffet beslutning om substantielt at løfte forsvarets budgetter for blot at vedligeholde den nuværende forsvarskapacitet, så er det ikke der, vi er i redningsberedskabet/det civile forsvar. For der er ikke nogen civilforsvarskapacitet at reparere eller vedligeholde. Den er bortskaffet.

Der skal startes forfra, hvis vi skal være klar til at kunne håndtere krig eller krigslignende tilstande i Danmark.

Heller ikke, når vi taler om hændelser, der for alvor kan ramme vores kritiske infrastruktur som for eksempel langvarige strømsvigt, nedbrud i betalingssystemer eller lignende forsyningssvigt, er vi klar til at imødegå.

Læs også

Og det starter som alt muligt andet med ressourcer. Men i dette tilfælde, også med behov for en klar definition af ansvar og kompetencer. For hvem har ansvaret for og kompetencerne til at sige, at det valgte beredskabsniveau er tilstrækkeligt. Er det Beredskabsstyrelsen eller en helt anden?

Når der fra centralt hold ikke er taget stilling til den civile beskyttelse og niveauet herfor, må det bero på, at det vurderes, at truslen mod samfundssikkerheden ikke er større nu end før krigens udbrud i Ukraine. For det beror forhåbentlig ikke på en forglemmelse eller manglende vilje til en stillingtagen?

Kejserens nye klæder

Og jeg kan ikke lade være med at tænke på H.C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder, hvor nogen fik bildt kejseren ind, ”at ikke alene farverne og mønstret var noget usædvanligt smukt, men at de klæder, som blev syet af tøjet, havde den forunderlige egenskab, at de blev usynlige for ethvert menneske, som ikke duede i sit embede, eller også var utilladelig dum.”

Set fra min stol, har kommunerne fat i noget af det rigtige

Jakob Vedsted Andersen, beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab

For er der en risiko for, at den måde ansvaret for samfundssikkerheden, er opdelt på – det såkaldte sektoransvar – er som disse klæder, og at enhver, der ikke kan se dette, er den, der ikke har forstået noget?

Så lad mig være barnet fra eventyret, der råber; ”Men han har jo ikke noget på.”

For hvem har egentlig det entydige ansvar for og kompetencen til at fastlægge beredskabsniveauet på tværs af sektorerne? Eller sige til en sektor, at niveauet ikke er godt nok? 

Hvem har ansvaret for og kompetencen til at tilsikre horisontal og vertikal koordination af analyse- og planlægningsopgaven? Hvem har ansvaret for afdækning af kaskadeeffekter og så videre?

Sektoransvar

Såfremt vi skal have et samlet robust civilt beredskab, der skal kunne modstå morgendagens kriser og fremstå forberedt og koordineret, bør der på nationalt niveau måske skeles til, hvorledes kommunerne har organiseret deres beredskabsforpligtigelse.

Set fra min stol, har kommunerne fat i noget af det rigtige – en organisering og håndtering af kriser på tværs af det såkaldte sektoransvar.

Sektoransvaret havner for kommunernes vedkommende under én og samme hat – nemlig kommunalbestyrelsernes ansvar. Derfor virker den kommunale krisestyring. Fordi, der blandt andet er topforankring på både borgmester- og kommunaldirektørniveau.

Læs også

Men det vil kræve en anderledes national tankegang og forankring, en afklaring af ansvar og kompetencer samt et setup, hvor analyse, planlægning og krisestyring indgår i et fælles greb imellem det nationale og lokale niveau.

Det er ikke min tanke, at Civilforsvaret skal genoplives i sin tidligere form, men jeg vil anbefale, at hele civilforsvarsidéen gentænkes fra centralt hold, og at der igen afsættes ressourcer til analyse og planlægning – både på nationalt og lokalt niveau. Alternativt – hvis ikke man centralt hold vurderer, at der er behov for dette, at det så meldes tydeligt ud.

Så ved os, der er beredskabet tæt på borgerne, hvor skabet skal stå, og hvad vi skal rette os efter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Vedsted Andersen

Beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab
Civilingeniør, cand.polyt.

0:000:00