Debat

Derfor er Den Europæiske Forsvarsfond vigtig for danske virksomheder

DEBAT: Danske aktører kan spille en vigtig rolle i de kommende europæiske forsvarsforsknings- og udviklingsprogrammer, skriver chefen for europæisk markedsudvikling hos forsvarsvirksomheden Terma, Kristoffer Groth Jakobsen. 

Kristoffer Groth Jakobsen.
Kristoffer Groth Jakobsen. Foto: Terma
Redaktionen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kristoffer Groth Jakobsen
Chef for europæisk markedsudvikling, Terma A/S

Stort set samtlige europæiske forsvarsbudgetter stiger, og der investeres i alt fra traditionel territorial afskrækkelse til sikkerhed i cyberspace. Det skyldes en grundlæggende øget usikkerhed i omverdenen.

Europas markant voksende fokus på investeringer i forsvar og sikkerhed er en naturlig anledning for medlemsstaterne i EU til at kigge på udvikling og anskaffelse af forsvarsmateriel med friske øjne. De grundlæggende samfundsmæssige spørgsmål er blandt andet: Hvordan udvikler vi fremtidens udstyr på en måde, som betrygger alle landene? Hvordan får man den europæiske industri på banen til at levere bedst og billigst? Hvordan får man europæiske arbejdspladser og vækst ud af investeringerne?

I perioden 2021-2027 afsætter EU 13 milliarder euro til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). Det kan vise sig at blive et paradigmeskifte. Formålet med EDF er at stimulere samarbejde omkring forsvarsmæssige forsknings- og udviklingsprogrammer mellem EU-medlemsstater ved at yde økonomisk støtte til projekter, der opfylder visse forudsætninger. Forudsætningerne er blandt andet, at samarbejdet skal bestå af et minimumsantal organisationer fra et minimumsantal EU-medlemsstater, fælles tekniske og operative udstyrsspecifikationer samt indkøb af de udviklede produkter.

De kommende EU-fælles programmer er en måde at sikre volumen og stordriftsfordele. Det gavner både store og små lande og deres befolkninger. Og for de involverede virksomheder giver det en mere stabil og langsigtet forretning.

Kristoffer Groth Jakobsen, Chef for europæisk markedsudvikling, Terma A/S

Markant mulighed
De kommende EU-fælles programmer er en måde at sikre volumen og stordriftsfordele. Det gavner både store og små lande og deres befolkninger. Og for de involverede virksomheder giver det en mere stabil og langsigtet forretning. Desuden skaber det øget sund konkurrence, nye samarbejdsrelationer og innovation.

For danske virksomheder, universiteter og teknologiinstitutioner er EDF en markant mulighed. Danske aktører har meget at byde ind med og kan dermed spille en integreret rolle i de kommende europæiske forsvarsforsknings- og udviklingsprogrammer fra udvikling og design og hele vejen til vedligeholdelsesfasen.

I Terma tror vi på, at denne udvikling får stor betydning, og vi har derfor siden 2016 haft kontor i Bruxelles. De første konkrete resultater er da heller ikke udeblevet. Terma er f.eks. nu med i det såkaldte OCEAN2020-projekt sammen med mere end 40 andre aktører fra 15 forskellige EU-lande. Projektet, som finansieres af en forløber til EDF (den såkaldte Preparatory Action on Defence Research), demonstrerer europæisk industris evne til at samarbejde og til at udvikle ny maritim overvågningsteknolog, som landenes forsvar kan anvende. I skrivende stund arbejder vi desuden målrettet med at levere input til det første fælleseuropæiske arbejdsprogram for forsvarsindustrien.

Størst muligt udbytte
Da det er repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, der fastlægger arbejdsprogrammet for EDF, er det derfor vigtigt, at danske repræsentanter spiller en aktiv rolle med hensyn til forsknings- og udviklingsprioriteterne. Dette omfatter også at definere de danske kapacitetsbehov, formulere dem til danske forsknings- og udviklingsprioriteter og sikre, at disse tages i betragtning i EU-sammenhæng. Og det indebærer formentlig, at Danmark over tid selv afsætter yderligere midler til forsvarsforskning for at få fuldt udbytte af EDF og dermed sikre et hjemtag af EU-midler svarende til eller gerne højere end det niveau, som Danmark bidrager med.

Det er helt op til det officielle Danmark, forskningsverdenen og industrien i forening at sikre størst muligt udbytte af EDF, når det gælder vores sikkerhed, adgang til teknologi, eksport og arbejdspladser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristoffer Groth Jakobsen

Partner og medstifter, Navigate Puplic Affairs