ARC til ny regering: Vi skal have mere MacArthur og mindre McKinsey

DEBAT: Affaldssektoren har potentialet til at bidrage til at nå regeringens 70-procentsmålsætning. Men det kræver, at sektoren får rammer til at tænke langsigtet og cirkulært frem for at blive kvalt i McKinsey-logik, skriver Jacob H. Simonsen fra Amager Ressourcecenter.

Af Jacob H. Simonsen
Direktør for Amager Ressourcecenter

Energistyrelsens nye basisfremskrivning viser, at vi får travlt med at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Affaldssektoren har potentialet til at levere en del af løsningen, særligt hvis sektoren får de rette rammevilkår med fokus på langsigtede, cirkulære løsninger frem for kortsigtet, økonomisk bundlinje. Udvikling frem for afvikling.

Mere Ellen MacArthur, mindre konsulenttankegang a la McKinsey. Det er mit ønske og anbefaling til Dan Jørgensen som ny klima-, energi- og forsyningsminister.

Affaldssektoren som medspiller
De største udfordringer for at nå i mål med den ambitiøse klimamålsætning ligger blandt andet i transport, hvor CO2-udledningen er vokset med 16 procent fra 1990-2017. Selvom udviklingen ser ud til at vende, vurderer Energistyrelsen, at udledningen fra transport vil være 11 procent højere i 2030, målt i forhold til 1990. Her kan en udviklingsorienteret affaldssektor levere en del af løsningen.

I ARC forventer vi, at fremtidens skraldebiler skal køre på el. Det vil servicere byens borgere uden udledning af CO2. ARC kommer også til at producere biogas af det grønne køkkenaffald. Biogassen kan bruges i tung transport, og alene i vores område er potentialet en CO2-besparelse på cirka 7.500 ton om året.

Regeringen har sat en uhyre ambitiøs retning med målet om 70 procent CO2-reduktion. Det fortjener stor ros. Forsyningssektoren er i udstrakt grad ejet af kommunerne eller af borgerne i fællesskab og skal være medspiller for at realisere målet.

Lad os sammen finde vejen frem i et samspil mellem fjernvarme, el og affald. Det handler primært om at indrette regulering, afgifter og andre økonomiske incitamenter, så vi får klare, stabile rammer til at tænke ud af boksen og skabe de resultater, der kan sikre en langsigtet udvikling og realisere målet om en 70 procent CO2-reduktion i 2030.

CO2-fangst er mulig
Det helt store potentiale ligger i at tænke stort. ARC producerer hver dag rå mængder energi af det affald, som vi ikke kan genanvende. Sidste år brændte vi 451.000 ton affald og skabte så meget energi, at vi kunne dække 60.000 familiers fjernvarmebehov og 30.000 familiers behov for strøm. Energiudnyttelsen af det ikke genanvendelige affald skabte også 160.000 ton fossil CO2 og 320.000 ton biogen (CO2-neutral) CO2.

Den CO2 kan vi potentielt fange i røgfanen, sætte under tryk, omdanne til væske og sende tilbage til de oliefelter i jorden, hvor den kom fra. Får vi processen til at lykkes, viser tallenes tydelige sprog, at vi har potentiale til at trække mere CO2 ud, end den fossile andel affaldsenergi bidrager med. På den måde kan affaldsenergien blive nettobidragyder til et bedre klima.

På den lange bane kan vi muligvis også omdanne CO2'en til eksempelvis proteiner eller syntetisk flybrændstof. Vejen dertil er lang, kompliceret og brolagt med usikkerheder, men potentialet er så afgjort til stede. I første omgang har ARC fokus på at få etableret et pilotanlæg. Den politiske vilje i ejerkredsen er til stede, og vi er godt i gang.

McKinsey-logik kvæler udvikling
Hvis man kun går i de andres fodspor, kommer man som bekendt aldrig foran. Skal vi lykkes, skal vi tænke stort. Store ændringer kommer ikke af sig selv.

Vi havde aldrig fået verdens mest velfungerende og veludviklede fjernvarmesystem, hvis dem, der kom før os, ikke havde valgt at sætte retning, akkurat som regeringen gør nu.

I et styringsregime, præget af McKinsey og med fokus på kortsigtede økonomiske gevinster, risikerer vi, at kommunernes og regeringens ambitioner på klimaets vegne får baghjul af regnearkene.

Når ARC inden for få år forhåbentlig har et pilotanlæg til CO2-fangst, er det netop et udtryk for en MacArthur-logik med fokus på mål og resultater og friheden til at finde vejen dertil frem for en McKinsey-logik, der kan kvæle enhver udvikling.

Forrige artikel Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes Næste artikel Energi- og telekoncern til regeringen: Bland jer ikke i udrulning af digital infrastruktur Energi- og telekoncern til regeringen: Bland jer ikke i udrulning af digital infrastruktur