Dansk Fjernvarme: Fjernvarmen effektiviserer – og bliver grønnere

REPLIK: Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard.

Af Rune Moesgaard
Politisk chef i Dansk Fjernvarme

I et indlæg på Altinget 28. maj advokerer Troels Ranis for, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor deres varme kommer fra.

Han mener, at den frie konkurrence vil tvinge fjernvarmeforsyningerne til at finde ”nødvendige effektiviseringer”.

Dansk Fjernvarme vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at langt størstedelen af fjernvarmeselskaberne i Danmark er forbrugerejede og derfor allerede har alle mulige incitamenter til at være effektive, da ejerne selv betaler prisen.

I den netop udgivne prisstatistik fra Energitilsynet kan man se, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er faldet med 3,8 procent alene det seneste år. Ser vi på udviklingen over de seneste fire år, er prisen faldet med 14,3 procent. I hårde tal er gennemsnitsprisen faldet fra 14.327 kroner i 2014 til 12.272 kroner i år eller i alt 1,5 milliarder kroner, siden der blev indgået politisk aftale i maj 2016 om en billigere fjernvarme.

En reel besparelse på 2.055 kroner om året, som kommer du og jeg og Dansk Industris medlemmer til gode.

Fortsat grøn omstilling
I den samme periode har fjernvarmeselskaberne fortsat den grønne omstilling, så vi her i 2018 har over 50 procent vedvarende energi. Og over 60 procent grøn energi.

Den grønne omstilling er mest effektiv i de kollektive systemer, for det er her, vi bedst opnår synergier, når vi knytter både vand, affald, el og varme sammen. Det kan ikke gøres på samme måde, hvis hver bolig får sin egen varmepumpe eller sit eget solvarmeanlæg.

Hvis bindingerne ophæves i de store byer, vil det næppe få den store betydning, da kundegrundlaget her er så massivt, at enkelte frahoppere kun får marginal betydning for de tilbageværendes andel af de fælles omkostninger.

Omvendt ser det ud i de mindre byer i provinsen og på landet. Her vil et fravalg af få forbrugere, der udgør en relativt større andel af kundemassen, overvælte relativt større omkostninger til fællesskabet, hvormed det for endnu flere kunder vil blive økonomisk attraktivt at træde ud af fællesskabet.

Det giver derfor ikke mening at tale alle fjernvarmekunderne over en kam, da konsekvenserne for by og land er så store, som de er. Det kan næppe være i Dansk Industris interesse i et forsøg på at give mere frihed for den enkelte at øge omkostningerne for de mange og dermed gøre det endnu mindre attraktivt at bosætte sig i provinsen.

Forrige artikel Dansk Affaldsforening til Dansk Erhverv: Kommunerne leverer god service til virksomhederne Dansk Affaldsforening til Dansk Erhverv: Kommunerne leverer god service til virksomhederne Næste artikel Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.